Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel

Nu de nieuwe pensioenwet is ingegaan, snappen we dat u vragen heeft. We geven daarom antwoord op de veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel.

Algemeen

Het lijkt misschien onlogisch dat er nieuwe regels komen voor een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Toch zijn er nieuwe regels nodig, met behoud van het goede. De huidige regels passen namelijk niet meer zo goed bij deze tijd. Zo worden mensen steeds ouder en werken ze niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever. Ook maken de huidige regels het moeilijk om de pensioenen te verhogen. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen afspraken gemaakt over regels die beter bij deze tijd passen. Zo houden we een van de beste pensioenstelsels ter wereld.

De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) maken met elkaar afspraken over de nieuwe regels. De pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels, behalve als de sociale partners een ander besluit nemen. Zodra de afspraken definitief zijn, laten we u dit weten via de website en onze nieuwsbrief.

Vakbonden, werkgevers en de pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 om over te stappen op de nieuwe regels voor pensioen. Maar het mag ook eerder. PMT wil op 1 januari 2026 overstappen op een nieuwe pensioenregeling.

In het nieuwe stelsel gaan we over naar een premieregeling. In deze regeling legt u samen met uw werkgever premie in en bouwt u een pensioenvermogen op. U ziet dus wat u ingelegd heeft en wat uw pensioenvermogen is. Als u met pensioen gaat, wordt dit vermogen omgezet in een levenslange uitkering. In het nieuwe stelsel is gewerkt aan een nieuw type premieregeling: de solidaire premieregeling. In deze regeling delen we nog steeds samen de risico’s en wordt collectief belegd. Op deze manier worden grote bewegingen in de pensioenen als het economisch slechter gaat, samen opgevangen.

In de solidaire regeling worden alle pensioenvermogens net als nu collectief belegd. Er is geen individueel beleggingsprofiel. Wel gaan we beleggen per leeftijdsgroep. Voor jongeren nemen we meer risico dan voor (bijna) gepensioneerden. We houden regelmatig onderzoek onder de deelnemers en gepensioneerden. Zo toetsen we hoeveel risico zij willen nemen met hun pensioen.

De hoogte van uw pensioen

Medewerkers met laptop

Wat de nieuwe regels voor de hoogte van úw pensioen betekenen, is voorlopig nog niet te zeggen. Dit weten we pas als we de nieuwe regels voor pensioen invoeren en we per deelnemer de nieuwe berekening kunnen maken. Uw pensioen gaat wel meer meebewegen met de economie. Omdat we minder geld in kas hoeven te houden, kan uw pensioen sneller omhoog als het goed gaat met de economie. In slechtere tijden kan het ook omlaag gaan. De bewegingen zullen wel minder groot zijn als u (bijna) met pensioen bent. Tegenvallers kunnen we bovendien op meerdere manieren opvangen of verzachten. Bijvoorbeeld door tekorten in slechtere jaren op te vangen met reserves uit goede jaren (de ‘solidariteitsreserve’).

Wat de nieuwe regels voor de hoogte van úw pensioen betekenen, is voorlopig nog niet te zeggen. Dit hangt niet alleen af van de keuzes die de sociale partners nog moeten maken. Het is ook afhankelijk van de financiële situatie op het moment dat we overstappen. Een betrouwbare berekening per deelnemer kunnen we dus pas maken als we de regels voor pensioen invoeren. Iets voor de overstap ontvangt u wel al een voorlopige inschatting.

U kunt erop vertrouwen dat u pensioen blijft ontvangen zolang u leeft. Ook met de nieuwe regels is dat zo afgesproken. We zorgen er samen voor dat er altijd pensioen voor u is, hoe oud u ook wordt.

Nee, u krijgt niet iedere maand een ander pensioen. We begrijpen namelijk heel goed dat u niet zit te wachten op verrassingen in uw inkomen. Daarom passen we de pensioenen hooguit 1 keer per jaar aan en blijft het de rest van het jaar stabiel.

Omdat pensioenen gaan meebewegen met de economie, zijn dalingen nooit helemaal te voorkomen. De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot zijn als u (bijna) met pensioen bent. Bijvoorbeeld door minder risicovol te beleggen naarmate u ouder wordt. Jongeren hebben namelijk meer tijd om tegenvallers in beleggingen op te vangen. Ook kunnen we pensioenen stabiel houden met een buffer voor tegenvallers: de solidariteitsreserve. In goede tijden bouwen we deze op, zodat we in slechte tijden een daling van het pensioen kunnen opvangen of verzachten.

Met pensioen gaan

Ja, u houdt alle pensioenkeuzes die u nu heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk om (voor een deel) eerder of later met pensioen te gaan, tijdelijk een hoger of lager pensioen te ontvangen, partnerpensioen in te ruilen voor ouderdomspensioen of andersom. Ook komt er misschien in 2025 een mogelijkheid om maximaal 10% van uw pensioen in één keer op te nemen. Op onze pagina Bijna met pensioen vindt u meer informatie over deze keuzes.

Het maakt geen verschil of u met pensioen gaat in de huidige regeling of in de nieuwe. U houdt dezelfde pensioenkeuzes die er nu ook al zijn.

Wat sociale partners doen

De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) in de sector metaal en techniek beslissen over een pensioenregeling die het beste past bij onze deelnemers. Hierbij worden alle belangen van alle deelnemers zorgvuldig meegewogen. Ook beslissen zij dat de huidige pensioenaanspraken omgezet worden naar pensioen volgens de nieuwe regels. 

Alle afspraken en uitgangspunten worden vastgelegd in een plan: het transitieplan. Dit plan is een belangrijke stap in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. U leest er meer over in het nieuwsbericht Afspraak nieuwe pensioenregeling bijna rond.

De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) in de sector Metaal en Techniek hebben de intentie uitgesproken om alle pensioenen om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling. Als de sociale partners de pensioenen willen omzetten, leggen we dit voor advies voor aan het verantwoordingsorgaan. Hierin zitten werknemers, ex-werknemers, gepensioneerden en werkgevers. Daarna moeten de Raad van Toezicht en De Nederlandsche Bank het besluit nog goedkeuren. Pas dan is het besluit definitief.

Het eventueel omzetten van de pensioenen doen wij zo zorgvuldig en eerlijk mogelijk. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleren ons hier ook op. Zodra meer bekend is, laten we u dit weten via de website en onze nieuwsbrief.

Het uitgangspunt is dat alle pensioenen omgezet worden naar het nieuwe stelsel. Als een pensioenfonds besluit om niet in te varen, dan blijven de opgebouwde aanspraken en de lopende pensioenen achter in een ‘gesloten’ fonds. Dit betekent dat voor deze pensioenen de oude financiële regels van kracht blijven. Daarin moeten de pensioenen worden verlaagd als de dekkingsgraad lager is dan 104,3%. Ook is het verhogen van pensioen pas deels mogelijk vanaf een dekkingsgraad van 110% en volledig bij een dekkingsgraad van rond de 130%. De opbouw van pensioen zal wel voor iedereen vanaf 2028 altijd in het nieuwe stelsel zijn.

Wat kunt u zelf doen

Zodra er nieuws is dat voor u van belang is, delen we het op de website en in onze nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan aan. Dat doet u via uw postvoorkeuren in Mijn PMT. Ook kunt u kijken op Pensioenduidelijkheid.nl. Dit is een speciale website van de overheid met nieuws en informatie over het nieuwe pensioenstelsel.

De werkgeversorganisaties en de vakbonden maken de afspraken over de nieuwe pensioenregeling. U kunt hier invloed op uitoefenen via een vakbond of belangenvereniging.

  • Bouwt u pensioen op bij PMT en wilt u meepraten over de nieuwe regeling? Meld u dan aan bij een vakbond.
  • Ontvangt u pensioen via PMT, of heeft u vroeger pensioen opgebouwd bij PMT? Meld u dan aan bij een vereniging van gepensioneerden of van gewezen deelnemers in de Metaal en Techniek en wijs ze op hun hoorrecht.

Nee. De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) in de sector Metaal en Techniek besluiten of de pensioenen die al zijn opgebouwd worden omgezet. Hier kunt u niet individueel bezwaar tegen maken. Dat is zo afgesproken in de wet. U kunt wel via uw vakorganisatie invloed uitoefenen op de keuzes.

Zodra duidelijk is wanneer uw pensioen wordt aangepast, krijgt u vanzelf bericht van ons. Hiervoor hoeft u niets te doen. Wel is het goed om uw contactgegevens te controleren in Mijn PMT. En deze aan te passen als ze niet kloppen.