Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn PMT. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel

Waarom zou je een van de beste pensioenstelsels willen veranderen?

Het lijkt misschien onlogisch dat er nieuwe regels komen voor een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Toch zijn er nieuwe regels nodig, met behoud van het goede. De huidige regels passen namelijk niet meer zo goed bij deze tijd. Zo worden mensen steeds ouder en werken ze niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever. Ook maken de huidige regels het moeilijk om de pensioenen te verhogen.
Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen afspraken gemaakt over regels die beter bij deze tijd passen. Zo houden we een van de beste pensioenstelsels ter wereld.

Voor wie gelden de nieuwe regels?

De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) maken met elkaar afspraken over de nieuwe regels. De pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels, behalve als de sociale partners een ander besluit nemen. Zodra de afspraken definitief zijn, laten we u dit weten via de website en onze nieuwsbrief.

Kan ik straks nog dezelfde keuzes maken als mijn pensioen ingaat?

Ja, u houdt alle pensioenkeuzes die u nu heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk om (voor een deel) eerder of later met pensioen te gaan, tijdelijk een hoger of lager pensioen te ontvangen, partnerpensioen in te ruilen voor ouderdomspensioen of andersom. Ook komt er waarschijnlijk vanaf 1 juli 2024 een mogelijkheid om maximaal 10% van uw pensioen in één keer op te nemen. Hier vindt u meer informatie over deze keuzes.

Ik wil met pensioen binnen nu en 5 jaar. Wat betekent de overgang naar de nieuwe regeling voor mij?

Het maakt geen verschil of u met pensioen gaat in de huidige regeling of in de nieuwe. U houdt dezelfde pensioenkeuzes die er nu ook al zijn.

Kan mijn pensioenpot straks opraken, of ontvang ik pensioen zolang ik leef?

U kunt erop vertrouwen dat u pensioen blijft ontvangen zolang u leeft. Ook met de nieuwe regels is dat zo afgesproken. We zorgen er samen voor dat er altijd pensioen voor u is, hoe oud u ook wordt.

Wat is het verschil tussen de solidaire regeling en de flexibele regeling?

In het nieuwe pensioenstelsel zijn er twee soorten regelingen. In de solidaire regeling vangen we mee- en tegenvallers samen op en zijn de pensioenen stabieler. In de flexibele regeling heeft u zelf meer invloed op hoe risicovol uw pensioen belegd wordt. De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) in de sector Metaal en Techniek moeten het definitieve besluit nog nemen, maar geven voorlopig de voorkeur aan een solidaire premieregeling. Ze streven ernaar om eind 2023 alle knopen definitief door te hakken. Zodra de afspraken definitief zijn, laten we u dit weten via de website en onze nieuwsbrief.

Ik ben met pensioen. Krijg ik straks elke maand een ander pensioen?

Nee, we begrijpen heel goed dat u niet zit te wachten op verrassingen in uw inkomen. Daarom passen we de pensioenen hooguit 1 keer per jaar aan en blijft het de rest van het jaar stabiel.

Krijg ik door de nieuwe regels een hoger of lager pensioen?

Wat de nieuwe regels voor de hoogte van úw pensioen betekenen, is voorlopig nog niet te zeggen. Dit weten we pas we de nieuwe regels voor pensioen invoeren en we per deelnemer de nieuwe berekening kunnen maken. Uw pensioen gaat wel meer meebewegen met de economie. Omdat we minder geld in kas hoeven te houden, kan uw pensioen sneller omhoog als het goed gaat met de economie. In slechtere tijden kan het ook omlaag gaan. De schommelingen zullen wel minder groot zijn als u (bijna) met pensioen bent. Tegenvallers kunnen we bovendien op meerdere manieren opvangen of verzachten. Bijvoorbeeld door tekorten in slechtere jaren op te vangen met reserves uit goede jaren (de ‘solidariteitsreserve’).

Hoe wordt voorkomen dat mijn pensioen te hard daalt?

Omdat pensioenen gaan meebewegen met de economie, zijn dalingen nooit helemaal te voorkomen. De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de schommelingen minder groot zijn als u (bijna) met pensioen bent. Bijvoorbeeld door minder risicovol te beleggen naarmate u ouder wordt. Jongeren hebben namelijk meer tijd om tegenvallers in beleggingen op te vangen. Ook kunnen we pensioenen stabiel houden met een buffer voor tegenvallers: de solidariteitsreserve. In goede tijden bouwen we deze op, zodat we in slechte tijden een daling van het pensioen kunnen opvangen of verzachten.

Hoe wordt er belegd in het nieuwe stelsel?

In de solidaire regeling worden alle pensioenvermogens net als nu collectief belegd. Er is geen individueel beleggingsprofiel. Wel gaan we beleggen per leeftijdsgroep. Voor jongeren nemen we meer risico dan voor (bijna) gepensioneerden. We houden regelmatig onderzoek onder de deelnemers om te bepalen hoeveel risico’s deelnemers en gepensioneerden willen nemen met hun pensioen.

Wordt mijn pensioen omgezet (ingevaren) naar pensioen volgens de nieuwe regels?

De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) in de sector Metaal en Techniek hebben de intentie uitgesproken om alle pensioenen om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling. Zij maken hier nog afspraken over. Als de sociale partners de pensioenen willen omzetten, leggen we dit voor advies voor aan het Verantwoordingsorgaan. Hierin zitten werknemers, ex-werknemers, gepensioneerden en werkgevers. Daarna moeten de Raad van Toezicht en De Nederlandsche Bank het besluit nog goedkeuren. Pas dan is het besluit definitief.

Het eventueel omzetten van de pensioenen doen wij zo zorgvuldig en eerlijk mogelijk. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten controleren ons hier ook op. Zodra meer bekend is, laten we u dit weten via de website en onze nieuwsbrief.

Wat gebeurt er als het pensioenfonds niet invaart?

Het uitgangspunt is dat alle pensioenen omgezet worden naar het nieuwe stelsel. Als een pensioenfonds besluit om niet in te varen, dan blijven de opgebouwde aanspraken en de lopende pensioenen achter in een ‘gesloten’ fonds. Dit betekent dat voor deze pensioenen de oude financiële regels van kracht blijven. Daarin moeten de pensioenen worden verlaagd als de dekkingsgraad lager is dan 104,3%. Ook is het verhogen van pensioen pas deels mogelijk vanaf een dekkingsgraad van 110% en volledig bij een dekkingsgraad van rond de 130%. De opbouw van pensioen zal wel voor iedereen vanaf 2028 altijd in het nieuwe stelsel zijn.

 

Wanneer voert PMT de nieuwe regels in?

Vakbonden, werkgevers en de pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 om over te stappen op de nieuwe regels voor pensioen. Maar het mag ook eerder. PMT wil op 1 januari 2026 overstappen op een nieuwe pensioenregeling.

Wanneer hoor ik wat het voor mijn pensioen betekent? Wanneer weet ik wat ik krijg?

Wat de nieuwe regels voor de hoogte van úw pensioen betekenen, is voorlopig nog niet te zeggen. Dit hangt niet alleen af van de keuzes die de sociale partners nog moeten maken. Het is ook afhankelijk van de financiële situatie op het moment dat we overstappen. Een betrouwbare berekening per deelnemer kunnen we dus pas maken als we de regels voor pensioen invoeren. Iets voor de overstap ontvangt u wel al een voorlopige inschatting.

Wie beslist er over de verdere invulling van de nieuwe pensioenregeling?

De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) in de sector metaal en techniek beslissen over een pensioenregeling die het beste past bij onze deelnemers. Hierbij worden alle belangen van alle deelnemers zorgvuldig meegewogen. Ook beslissen zij dat de huidige pensioenaanspraken omgezet worden naar pensioen volgens de nieuwe regels. De sociale partners streven ernaar om eind 2023 alle knopen definitief door te hakken. Zodra de afspraken over de nieuwe pensioenregeling definitief zijn, laten we u dit weten via de website en onze nieuwsbrief.

Heb ik invloed op de keuzes die gemaakt worden? Hoe kan ik mijn stem laten horen?

De werkgeversorganisaties en de vakbonden maken de afspraken over de nieuwe pensioenregeling. U kunt hier invloed op uitoefenen via een vakbond of belangenvereniging.

  • Bouwt u pensioen op bij PMT en wilt u meepraten over de nieuwe regeling? Meld u dan aan bij een vakbond.
  • Ontvangt u pensioen via PMT, of heeft u vroeger pensioen opgebouwd bij PMT? Meld u dan aan bij een vereniging van gepensioneerden of van gewezen deelnemers in de Metaal en Techniek en wijs ze op hun hoorrecht.

Kan ik bezwaar maken tegen het omzetten van mijn pensioen naar pensioen in de nieuwe regeling (invaren)?

Nee. De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) in de sector Metaal en Techniek besluiten of de pensioenen die al zijn opgebouwd worden omgezet. Hier kunt u niet individueel bezwaar tegen maken. Dat is zo afgesproken in de wet. U kunt wel via uw vakorganisatie invloed uitoefenen op de keuzes.

Wat moet ik zelf doen?

Zodra duidelijk is wanneer uw pensioen wordt aangepast, krijgt u vanzelf bericht. Hiervoor hoeft u niets te doen. Wel is het goed om uw contactgegevens te controleren in Mijn PMT.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van wat er speelt rondom het vernieuwde stelsel?

Zodra er nieuws is dat voor u van belang is, delen we het op de website en in onze nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan aan via uw postvoorkeuren in Mijn PMT. Ook kunt u kijken op Pensioenduidelijkheid.nl, een speciale site van de overheid met nieuws en informatie over het nieuwe pensioenstelsel.