Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Buitenland

Van veel veranderingen die effect hebben op uw pensioen, krijgen wij automatisch bericht. Maar niet van alle veranderingen zijn wij op de hoogte. Bijvoorbeeld als u binnen een ander land verhuist of daar trouwt. Als u pensioen ontvangt in het buitenland, controleren wij elk jaar of u nog in leven bent en dus nog recht heeft op pensioen.

De pensioenconsulent beantwoordt

In deze video geeft pensioenconsulent Jan-Willem antwoord op de 2 meestgestelde vragen over wonen en werken in het buitenland.

Accepteer de persoonlijke cookies om deze inhoud alsnog te tonen.Hoe lang blijft u in het buitenland?

Permanent werken en wonen in het buitenland

In dit geval stopt uw bijdrage aan de Nederlandse sociale verzekeringen, zoals AOW en arbeidsongeschiktheid. U bent vanaf dat moment sociaal verzekerd in het land waar u werkt. U blijft wel pensioen opbouwen bij PMT, zolang u onder de CAO van de sector Metaal en Techniek valt. Wilt u meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem contact op met uw werkgever. U kunt ook even kijken op de website van de Belastingdienst.

Een korte periode werken en wonen in het buitenland

Woont en/of werkt u voor een korte periode in het buitenland én blijft u in dienst bij een Nederlandse werkgever? Dan blijft u pensioen opbouwen bij PMT. Omdat u in Nederland premie betaalt voor de AOW, heeft dit geen gevolgen voor uw AOW-uitkering.

Heeft u in het buitenland gewoond?

Een langere periode in het buitenland wonen en werken heeft gevolgen voor de hoogte van het AOW-bedrag waar u recht op heeft. Dit is omdat u tijdens deze periode geen bijdrage betaalt aan de Nederlandse sociale verzekeringen. U ontvangt dan bij het bereiken van de AOW-leeftijd een lagere AOW-uitkering. In deze interactieve video beantwoorden we de meest gestelde vragen over het AOW-bedrag als u in het buitenland heeft gewoond.

Accepteer de persoonlijke cookies om deze inhoud alsnog te tonen.Bewijs van in leven zijn

Als u pensioen ontvangt in het buitenland, controleren wij elk jaar of u daar nog recht op heeft. Daarvoor hebben we een bewijs nodig dat u nog leeft. Dit heet ook wel Attestatie de Vita. Als u dit formulier laat invullen en via het contactformulier terugstuurt, kunnen we uw pensioen blijven uitbetalen.

U kunt bij de volgende instanties terecht voor de ondertekening van uw formulier:

  • Ambassade
  • Consulaat
  • Gemeente
  • (Huis)arts
  • Notaris
  • Plaatselijke overheid, zoals ambtenaar bevolkingsregister

Daarnaast accepteren we voor Australië, Canada, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika ook een advocaat, politie of kantonrechter (Justice of Peace).

U heeft in totaal drie maanden de tijd om het formulier te laten invullen en ondertekenen en terug te sturen. U ontvangt na zes weken een herinneringsbericht als wij nog niets van u hebben ontvangen. Lukt het u niet om het ‘Bewijs van in leven zijn’ te laten ondertekenen? Neem dan contact met ons op.

Overlijden in het buitenland

Wij krijgen geen overlijdensberichten uit het buitenland. Woonde uw partner in het buitenland en is hij of zij overleden? Stuur ons dan de overlijdensakte toe per post of online. Wij sturen u binnen 2 weken na ontvangst een aanvraagformulier voor het partnerpensioen toe.

Heeft u voor uw partner een ANW Pensioen verzekerd? En gaat uw partner na uw overlijden ook een wettelijk partnerpensioen in uw woonland ontvangen? Dan kan het zijn dat dit pensioen wordt verminderd met het ANW pensioen van PMT. Raadpleeg de uitkeringsinstantie in uw woonland voor meer informatie.

Trouwen in het buitenland

Trouwt u in het buitenland? Of woont u over de grens, maar werkt u in Nederland en bent u onlangs getrouwd? Deze informatie krijgen wij niet automatisch. Stuurt u ons daarom een kopie van uw trouwakte per post of online. Alleen dan kunnen wij uw partner registreren.

Scheiden in het buitenland

Bent u in het buitenland gescheiden of uit elkaar gegaan? Laat het ons dan weten door gewaarmerkte kopieën van de huwelijksakte en bewijs van echtscheiding naar ons te sturen. Vermeld hierbij hoe u het pensioen wilt verdelen.

Aanvragen vrijstelling premie volksverzekeringen en loonbelasting

Als u in het buitenland woont, hoeft u soms geen premie volksverzekeringen en loonbelasting te betalen. Want Nederland heeft belastingverdragen met een aantal landen. U vraagt zelf bij de Belastingdienst een vrijstelling aan. Zo kunt u voorkomen dat u belasting betaalt in Nederland én in het land waar u woont. De Belastingdienst beoordeelt of u de vrijstelling krijgt op basis van uw woonland en persoonlijke situatie. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

U heeft voor het invullen van de formulieren deze gegevens van ons nodig:
- Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek
- Loonheffingsnummer: 001027384L02

Als uw aanvraag voor vrijstelling door de Belastingdienst is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging. PMT ontvangt hier automatisch een kopie van. Uw vrijstelling verwerken wij in onze administratie. Daarna krijgt u van ons een bevestigingsbrief met de hoogte van uw netto pensioen.

Metaalbewerker kijkt in camera

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Er zijn 19 Nederlandse gemeentes met een RNI-loket. U kunt zich daar inschrijven als ‘niet-ingezetene’ of controleren of u al bent ingeschreven. Onze afdeling Klanteninformatie kan dit ook voor u doen. Meer informatie over de RNI-loketten vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Loonheffingskorting

Als u in het buitenland woont, heeft u geen recht op loonheffingskorting.

Verhuist u terug naar Nederland?

Als u weer in Nederland woont, bent u verplicht loonbelasting en premie volksverzekeringen te betalen. Heeft u zich al ingeschreven bij een gemeente? Dan krijgen wij uw nieuwe adres automatisch door. Wij houden dan loonbelasting en premie volksverzekeringen in op uw pensioen.

Goed om te weten

Maak een belafspraak

Wilt u contact met PMT? Wij bellen u op een moment dat het u uitkomt. Maak een belafspraak via de online afspraakplanner.

Maak een belafspraak

Waarmee kunnen we u helpen?