Buitenland

Van veel veranderingen die effect hebben op uw pensioen, krijgen wij automatisch bericht. Maar niet van alle veranderingen zijn wij op de hoogte. Bijvoorbeeld als u binnen een ander land verhuist of daar trouwt. Als u al pensioen ontvangt, controleren wij elk jaar of u nog in leven bent en dus nog recht heeft op pensioen. Dit doen we met een zogenaamde Attestatie de Vita: een ‘bewijs van in leven zijn’. Dit sturen wij u ieder jaar toe, stuur deze ingevuld naar ons op per post of online.

Hoe lang blijft u in het buitenland?

Permanent werken en wonen in het buitenland

In dit geval stopt uw bijdrage aan de Nederlandse sociale verzekeringen, zoals AOW en arbeidsongeschiktheid. U bent vanaf dat moment sociaal verzekerd in het land waar u werkt. U blijft wel pensioen opbouwen bij PMT, zolang u onder de CAO van de sector Metaal en Techniek valt. Wilt u meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem contact op met uw werkgever. U kunt ook even kijken op de website van de Belastingdienst.

Een korte periode werken en wonen in het buitenland

Woont en/of werkt u voor een korte periode in het buitenland én blijft u in dienst bij een Nederlandse werkgever? Dan blijft u pensioen opbouwen bij PMT. Omdat u in Nederland premie betaalt voor de AOW, heeft dit geen gevolgen voor uw AOW-uitkering.

Overlijden in het buitenland

Wij krijgen geen overlijdensberichten uit het buitenland. Woonde uw partner in het buitenland en is hij of zij overleden? Stuur ons dan de overlijdensakte toe per post of online. Wij sturen u binnen 2 weken na ontvangst een aanvraagformulier voor het partnerpensioen toe.

Heeft u voor uw partner een ANW Pensioen verzekerd? En gaat uw partner na uw overlijden ook een wettelijk partnerpensioen in uw woonland ontvangen? Dan kan het zijn dat dit pensioen wordt verminderd met het ANW pensioen van PMT. Raadpleeg de uitkeringsinstantie in uw woonland voor meer informatie.

Trouwen in het buitenland

Trouwt u in het buitenland? Of woont u over de grens, maar werkt u in Nederland en bent u onlangs getrouwd? Deze informatie krijgen wij niet automatisch. Stuurt u ons daarom een kopie van uw trouwakte per post of online. Alleen dan kunnen wij uw partner registreren.

Scheiden in het buitenland

Bent u in het buitenland gescheiden of uit elkaar gegaan? Laat het ons dan weten door gewaarmerkte kopieën van de huwelijksakte en bewijs van echtscheiding naar ons te sturen. Vermeld hierbij hoe u het pensioen wilt verdelen

Goed om te weten

Maak een belafspraak

Wilt u contact met PMT? Wij bellen u op een moment dat het u uitkomt. Maak een belafspraak via de online afspraakplanner.

Maak een belafspraak

Waarmee kunnen we u helpen?