Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Dekkingsgraad

Wat is nou eigenlijk een dekkingsgraad? De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ een pensioenfonds is. Het is de verhouding tussen de bezittingen (vermogen) van een fonds en de pensioenverplichtingen: alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat er voor iedere euro die betaald moet worden precies één euro in kas is. Het pensioenfonds kan dan exact aan zijn huidige en toekomstige verplichtingen voldoen. Is de dekkingsgraad lager, bijvoorbeeld 90%, dan is er voor iedere euro die betaald moet worden maar 90 eurocent. Te weinig dus. Dit heet ook wel een dekkingstekort.

Dekkingsgraad oktober 2022 111,5%

In oktober is de dekkingsgraad gestegen met 2,1% naar 111,5%. De stijging van de dekkingsgraad is als volgt tot stand gekomen:

Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand oktober gestegen van € 74,5 miljard naar € 75,2 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 1,1-procentpunt gestegen.

De pensioenverplichtingen zijn in oktober gedaald van € 68,1 miljard naar € 67,4 miljard. De interne rekenrente is ten opzichte van september gestegen van 2,39% naar 2,45% (op dagbasis). Deze rente is mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur (RTS) met de Ultimate Forward Rate (UFR). Deze stijging van de rente veroorzaakt een daling van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 1,0-procentpunt gestegen.

Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad hierdoor gestegen van 109,4% naar 111,5%. Per eind oktober is een dekkingsgraad van 111,5% gerapporteerd aan DNB.

Beleidsdekkingsgraad oktober 2022 107,9%

In oktober is de beleidsdekkingsgraad gestegen van 107,2% naar 107,9%. De beleidsdekkingsgraad van 107,9% is vastgesteld op basis van het gemiddelde van de dekkingsgraden van 12 maanden over de periode november 2021 tot en met oktober 2022. Door de vervanging van de dekkingsgraad van oktober 2021 (103,2%) door die van oktober 2022 (111,5%), is deze maand de beleidsdekkingsgraad 0,7-procentpunt gestegen.

Dekkingsgraden

  • 107,9%

    Beleidsdekkingsgraad

  • 111,5%

    Actuele dekkingsgraad

  • oktober

    Stand per einde maand

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad in een bepaalde maand. Het is een momentopname. Elke maand melden we hoe we er financieel voorstaan.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad laat zien hoe het pensioenfonds er over een langere periode financieel voor staat. Aan het einde van het jaar bepaalt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad samen met de actuele dekkingsgraad of we uw pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen. De beleidsdekkingsgraad mag namelijk niet langer dan 5 jaar onder de 104,3% liggen.

Eind 2021 was de dekkingsgraad van PMT boven de 100%.

Dekkingsgraden van de afgelopen maanden

Maanden Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
oktober 2022 111,5% 107,9%
september 2022 109,4% 107,2%
augustus 2022 110,6% 106,6%
juli 2022 107,2% 105,9%
juni 2022 109,3% 105,4%
mei 2022 110,7% 104,7%
april 2022 109,9% 103,8%
maart 2022 108,2% 103,0%
februari 2022 104,2% 102,1%
januari 2022 103,2% 101,5%
december 2021 106,7% 100,9%
november 2021 102,5% 100,0%
oktober 2021 103,2% 99,3%
september 2021 102,5% 98,3%
augustus 2021 102,2% 97,5%
juli 2021 100,7% 96,5%
juni 2021 101,5% 95,6%
mei 2021 100,2% 94,6%
april 2021 100,2% 93,7%
maart 2021 98,9% 92,6%
februari 2021 96,6% 91,5%
januari 2021 95,0% 91,2%
december 2020 96,3% 91,3%
november 2020 94,3% 91,5%
oktober 2020 91,2% 91,7%
september 2020 92,2% 92,1%
augustus 2020 91,1% 92,3%
juli 2020 89,8% 92,4%
juni 2020 89,4% 92,9%
mei 2020 88,6% 93,6%
april 2020 87,7% 94,3%
maart 2020 86,0% 95,4%
februari 2020 92,3% 96,5%
januari 2020 96,6% 97,3%

Vereiste dekkingsgraad

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld het pensioenfonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst zijn verplichtingen te kunnen nakomen inclusief een voldoende hoge buffer: de verplichtingen plus de buffer. Voor PMT bedraagt de vereiste dekkingsgraad (afgerond) 119%.

Wettelijk moet er een toereikende buffer zijn voor het opvangen van tegenvallers. Die tegenvallers kunnen te maken hebben met de ontwikkeling van de rente en de koersen op de financiële markten, maar ook met actuariële zaken (zoals de levensverwachting van deelnemers). De Nederlandsche Bank (DNB) heeft als toezichthouder het standaard risicomodel vastgesteld. Dit is een standaard methode om te toetsen of het fonds een voldoende grote buffer aanhoudt.

Wat als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad? Dan moeten wij een herstelplan indienen bij DNB.