Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Dekkingsgraad

Wat is nou eigenlijk een dekkingsgraad? De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ een pensioenfonds is. Het is de verhouding tussen de bezittingen (vermogen) van een fonds en de pensioenverplichtingen: alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat er voor iedere euro die betaald moet worden precies één euro in kas is. Het pensioenfonds kan dan exact aan zijn huidige en toekomstige verplichtingen voldoen. Is de dekkingsgraad lager, bijvoorbeeld 90%, dan is er voor iedere euro die betaald moet worden maar 90 eurocent. Te weinig dus. Dit heet ook wel een dekkingstekort.

Dekkingsgraad oktober 2021 103,2%

Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand oktober gestegen van € 97,9 miljard naar € 101,6 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 3,8-procentpunt gestegen.

De pensioenverplichtingen zijn in oktober gestegen van € 95,5 miljard naar € 98,5 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo september gedaald van 0,58% naar 0,46% (op dagbasis). Deze daling van de rente veroorzaakt een stijging van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 3,1-procentpunt gedaald.

Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gestegen van 102,5% naar 103,2%. Per eind oktober is een dekkingsgraad van 103,2% gerapporteerd aan DNB.

Beleidsdekkingsgraad oktober 2021 99,3%

De beleidsdekkingsgraad van 99,3% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode november 2020 tot en met oktober 2021. Door de vervanging van de dekkingsgraad van oktober 2020 (91,2%) door die van oktober 2021 (103,2%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad 1,0-procentpunt gestegen.

Dekkingsgraden

  • 99,3%

    Beleidsdekkingsgraad

  • 103,2%

    Actuele dekkingsgraad

  • oktober

    Stand per einde maand

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad in een bepaalde maand. Het is een momentopname. Elke maand melden we hoe we er financieel voorstaan.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad laat zien hoe het pensioenfonds er over een langere periode financieel voor staat. Aan het einde van het jaar bepaalt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad samen met de actuele dekkingsgraad of we uw pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen. De beleidsdekkingsgraad mag namelijk niet langer dan 5 jaar onder de 104,3% liggen.

Eind 2020 stond de dekkingsgraad van PMT net onder de 100% en hebben we gebruik gemaakt van de vrijstellingsregeling waardoor we uw pensioen in 2021 niet hoefden te verlagen.

Dekkingsgraden afgelopen 12 maanden

Maanden Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
oktober 2021 103,2% 99,3%
september 2021 102,5% 98,3%
augustus 2021 102,2% 97,5%
juli 2021 100,7% 96,5%
juni 2021 101,5% 95,6%
mei 2021 100,2% 94,6%
april 2021 100,2% 93,7%
maart 2021 98,9% 92,6%
februari 2021 96,6% 91,5%
januari 2021 95,0% 91,2%
december 2020 96,3% 91,3%
november 2020 94,3% 91,5%
oktober 2020 91,2% 91,7%
september 2020 92,2% 92,1%
augustus 2020 91,1% 92,3%
juli 2020 89,8% 92,4%
juni 2020 89,4% 92,9%
mei 2020 88,6% 93,6%
april 2020 87,7% 94,3%
maart 2020 86,0% 95,4%
februari 2020 92,3% 96,5%
januari 2020 96,6% 97,3%

Wettelijke verplichtingen PMT

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld het pensioenfonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst zijn verplichtingen te kunnen nakomen inclusief een voldoende hoge buffer: de verplichtingen plus de buffer. Voor PMT bedraagt de vereiste dekkingsgraad (afgerond) 119%.

Wettelijk moet er een toereikende buffer zijn voor het opvangen van tegenvallers. Die tegenvallers kunnen te maken hebben met de ontwikkeling van de rente en de koersen op de financiële markten, maar ook met actuariële zaken (zoals de levensverwachting van deelnemers). De Nederlandsche Bank (DNB) heeft als toezichthouder het standaard risicomodel vastgesteld. Dit is een standaard methode om te toetsen of het fonds een voldoende grote buffer aanhoudt.

Wat als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad van 118,9% (stand eind 2019)? Dan moeten wij een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dat hebben we gedaan in 2020. Het herstelplan is een berekening volgens de regels van DNB. Die berekening moet laten zien dat de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar vanaf eind 2019 groeit naar het vereiste niveau van 119%.