Toegankelijkheid
Tekstgrootte
A A A

Dekkingsgraad

Wat is nou eigenlijk een dekkingsgraad? De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ een pensioenfonds is. Het is de verhouding tussen de bezittingen (vermogen) van een fonds en de pensioenverplichtingen: alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat er voor iedere euro die betaald moet worden precies één euro in kas is. Het pensioenfonds kan dan exact aan zijn huidige en toekomstige verplichtingen voldoen. Is de dekkingsgraad lager, bijvoorbeeld 90%, dan is er voor iedere euro die betaald moet worden maar 90 eurocent. Te weinig dus. Dit heet ook wel een dekkingstekort.

Dekkingsgraad februari 2021 96,2%

Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand februari gedaald van € 94,6 miljard naar € 92,2 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 2,4 -procentpunt gedaald.

De pensioenverplichtingen zijn in februari gedaald van € 100,4 miljard naar € 95,9 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo januari gestegen van 0,29% naar 0,49% (op dagbasis). Deze stijging van de rente veroorzaakt een daling van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 4,4-procentpunt gestegen.

Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gestegen van 94,2% naar 96,2%. Per eind februari is een dekkingsgraad van 96,2% gerapporteerd aan DNB.

Beleidsdekkingsgraad februari 2021 91,4%

De beleidsdekkingsgraad van 91,4% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode maart 2020 tot en met februari 2021. Door de vervanging van de dekkingsgraad februari 2020 (92,3%) door die van februari 2021 (96,2%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad 0,4-procentpunt gestegen.

Dekkingsgraden

  • 91,4%

    Beleidsdekkingsgraad

  • 96,2%

    Actuele dekkingsgraad

  • februari

    Stand per einde maand

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad in een bepaalde maand. Het is een momentopname. Elke maand melden we hoe we er financieel voorstaan.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad laat zien hoe het pensioenfonds er over een langere periode financieel voor staat. Aan het einde van het jaar bepaalt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad samen met de actuele dekkingsgraad of we uw pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen. De beleidsdekkingsgraad mag namelijk niet langer dan 5 jaar onder de 104,3% liggen.

Eind 2019 stond de dekkingsgraad van PMT net onder de 100% en hebben we gebruik gemaakt van de vrijstellingsregeling waardoor we uw pensioen in 2020 niet hoefden te verlagen.

Sinds februari 2020 zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis goed zichtbaar.

Dekkingsgraden afgelopen 12 maanden

Maanden Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
februari 2021 96,2% 91,4%
januari 2021 94,2% 91,0%
december 2020 95,4% 91,2%
november 2020 94,3% 91,5%
oktober 2020 91,2% 91,7%
september 2020 92,2% 92,1%
augustus 2020 91,1% 92,3%
juli 2020 89,8% 92,4%
juni 2020 89,4% 92,9%
mei 2020 88,6% 93,6%
april 2020 87,7% 94,3%
maart 2020 85,9% 95,4%
februari 2020 92,3% 96,5%

Wettelijke verplichtingen PMT

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld het pensioenfonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst zijn verplichtingen te kunnen nakomen inclusief een voldoende hoge buffer: de verplichtingen plus de buffer. Voor PMT bedraagt de vereiste dekkingsgraad (afgerond) 119%.

Wettelijk moet er een toereikende buffer zijn voor het opvangen van tegenvallers. Die tegenvallers kunnen te maken hebben met de ontwikkeling van de rente en de koersen op de financiële markten, maar ook met actuariële zaken (zoals de levensverwachting van deelnemers). De Nederlandsche Bank (DNB) heeft als toezichthouder het standaard risicomodel vastgesteld. Dit is een standaard methode om te toetsen of het fonds een voldoende grote buffer aanhoudt.

Wat als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad van 118,9% (stand eind 2019)? Dan moeten wij een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dat hebben we gedaan in 2020. Het herstelplan is een berekening volgens de regels van DNB. Die berekening moet laten zien dat de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar vanaf eind 2019 groeit naar het vereiste niveau van 119%.