Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ een pensioenfonds is. Het is de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen: alle uit te keren pensioenen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat er voor iedere euro die betaald moet worden, 1 euro in kas is. Het pensioenfonds kan dan aan zijn verplichtingen voldoen. Is de dekkingsgraad lager, bijvoorbeeld 90%, dan is er voor iedere euro maar 90 eurocent. Te weinig dus. Dit heet een dekkingstekort.

Dekkingsgraad januari 2024 105,9%

In januari is de dekkingsgraad gestegen van 105,5% naar 105,9%. De stijging van de dekkingsgraad is als volgt tot stand gekomen:

 • Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is licht gedaald van € 82,8 miljard naar € 82,4 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 0,5-procentpunt gedaald.
 • De pensioenverplichtingen zijn gedaald naar € 77,8 miljard (vorige maand € 78,4 miljard). De interne rekenrente is ten opzichte van vorige maand gestegen van 2,28 % naar 2,34% (op dagbasis). Deze rente is mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur (RTS) met de Ultimate Forward Rate (UFR). De stijging van de rente veroorzaakt een daling van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 0,9-procentpunt gestegen.

Beleidsdekkingsgraad januari 2024 109,8%

De beleidsdekkingsgraad januari is 109,8%, dit is een gelijk gebleven t.o.v. december 2023. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden (februari 2023 tot en met januari 2024). Door de vervanging van de dekkingsgraad van januari 2023 (106,5%) door die van januari 2024 (105,9%), is de beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven.

Dekkingsgraden

 • 109,8%

  Beleidsdekkingsgraad

 • 105,9%

  Actuele dekkingsgraad

 • januari

  Stand per einde maand

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad in een bepaalde maand. Het is een momentopname. Elke maand melden we hoe we er financieel voorstaan.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad laat zien hoe het pensioenfonds er over een langere periode financieel voor staat. Aan het einde van het jaar bepaalt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad samen met de actuele dekkingsgraad of we uw pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen. De beleidsdekkingsgraad mag namelijk niet langer dan 5 jaar onder de 104,3% liggen.

Eind 2022 was de dekkingsgraad van PMT boven de 100%.

Accepteer de persoonlijke cookies om deze inhoud alsnog te tonen.Dekkingsgraden van de afgelopen maanden

Maanden Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
januari 2024 105,9% 109,8%
december 2023 105,5% 109,8%
november 2023 111,4% 109,9%
oktober 2023 113,2% 109,5%
september 2023 114,3% 109,3%
augustus 2023 111,5% 108,9%
juli 2023 111,6% 108,8%
juni 2023 109,5% 108,5%
mei 2023 108,8% 108,5%
april 2023 108,6% 108,6%
maart 2023 107,5% 108,7%
februari 2023 109,6% 108,8%
januari 2023 106,5% 108,4%

Vereiste dekkingsgraad

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld het pensioenfonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst zijn verplichtingen te kunnen nakomen inclusief een voldoende hoge buffer: de verplichtingen plus de buffer. Voor PMT bedraagt de vereiste dekkingsgraad (afgerond) 119%.

Wettelijk moet er een toereikende buffer zijn voor het opvangen van tegenvallers. Die tegenvallers kunnen te maken hebben met de ontwikkeling van de rente en de koersen op de financiële markten, maar ook met actuariële zaken (zoals de levensverwachting van deelnemers). De Nederlandsche Bank (DNB) heeft als toezichthouder het standaard risicomodel vastgesteld. Dit is een standaard methode om te toetsen of het fonds een voldoende grote buffer aanhoudt.

Wat als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad? Dan moeten wij een herstelplan indienen bij DNB.