Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Herstelplan

PMT heeft bij De Nederlandsche Bank (DNB) een nieuw herstelplan ingediend. Op basis van dit herstelplan kan PMT binnen 10 jaar voldoende financiële buffer opbouwen. Op grond van het herstelplan hoeven er geen aanvullende maatregelen te worden getroffen.

U leest het herstelplan hier.

Financieel gezond worden

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om voldoende geld achter de hand te houden om nu en in de toekomst de pensioenuitkeringen te kunnen betalen. Hebben zij dat niet, dan moet er een herstelplan worden gemaakt. Dat geldt ook voor PMT, want onze dekkingsgraad is te laag. In ons herstelplan beschrijven wij de maatregelen waarmee de dekkingsgraad weer kan groeien tot het vereiste niveau. Pas als onze beleidsdekkingsgraad aan het einde van een jaar 118,8% is, zijn we financieel helemaal gezond. Zolang onze financiële situatie niet voldoet aan de eisen, moeten we ieder jaar een herstelplan indienen. Als de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen ingaat, moet PMT voldoen aan nieuwe regels om financieel gezond te worden en te blijven.

Wat staat er in het herstelplan?

In ons herstelplan leggen wij uit hoe wij de dekkingsgraad binnen 10 jaar weer op het vereiste niveau krijgen. Want onze buffer moet voldoende zijn, om eventuele nieuwe klappen op de financiële markten op te kunnen vangen. Dit doen we op basis van een voorgeschreven methodiek en toekomstscenario’s voor de rente en het rendement. Bij deze berekening hanteren wij regels en scenario’s die zijn voorgeschreven door DNB. Het huidige beleggingsbeleid en de beleggingsmix van PMT zijn de basis van de berekeningen. Daarbij heeft PMT besloten om voor het verwacht rendement uit te gaan van de maximale waarden van de Commissie Parameters.

Toekomst is niet zeker

Wat als de dekkingsgraad niet voldoende verbetert? Het is niet zeker dat het toekomstscenario uit het herstelplan uitkomt. Het werkelijke rendement van de beleggingen kan lager uitvallen dan het verwacht rendement. Of de werkelijke renteontwikkeling kan afwijken van de voorgeschreven ontwikkeling van de rente. Daarom voert PMT -naast het herstelplan- ook andere berekeningen uit, op basis van meerdere scenario’s. In het uiterste geval zullen we de pensioenen moeten verlagen. Het herstelplan gaat uit van de huidige pensioenregeling. De nieuwe ontwikkelingen van het pensioenakkoord zijn hierin niet meegenomen.