Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Herstelplan

PMT heeft bij De Nederlandsche Bank (DNB) een nieuw herstelplan ingediend. DNB heeft dit plan goedgekeurd. Op basis van dit herstelplan kan PMT binnen 10 jaar voldoende financiële buffer opbouwen.

U leest het herstelplan hier.

Financieel gezond worden

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om voldoende geld achter de hand te houden om nu en in de toekomst de pensioenuitkeringen te kunnen betalen. Hebben zij dat niet, dan moet er een herstelplan worden gemaakt. Dat geldt ook voor PMT, want onze dekkingsgraad is te laag. In ons herstelplan beschrijven wij de maatregelen waarmee de dekkingsgraad weer kan groeien tot het vereiste niveau. Pas als onze dekkingsgraad 117,1% is, zijn we financieel helemaal gezond. Zolang onze financiële situatie niet voldoet aan de eisen, moeten we ieder jaar een herstelplan indienen.

Wat staat er in het herstelplan?

In ons herstelplan leggen wij uit hoe wij de dekkingsgraad binnen 10 jaar weer op het juiste niveau krijgen. Want onze buffer moet voldoende zijn, om eventuele nieuwe klappen op de financiële markten op te kunnen vangen. Dit doen we op basis van een toekomstscenario voor de rente en het rendement. Bij deze berekening hanteren wij regels die zijn voorgeschreven door DNB.

Toekomst is niet zeker

Wat als de dekkingsgraad niet voldoende verbetert? Het is niet zeker dat het toekomstscenario uit het herstelplan uitkomt. Dan moeten wij in het herstelplan aangeven welke andere maatregelen wij nemen. In het uiterste geval zullen we de pensioenen moeten verlagen. Het herstelplan gaat uit van de huidige pensioenregeling. De nieuwe ontwikkelingen van het pensioenakkoord zijn hierin niet meegenomen.