Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Herstelplan

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om voldoende geld achter de hand te houden. Hebben zij dat niet, dan is er een herstelplan voor een periode van 10 jaar van kracht. Het herstelplan is een berekening volgens de regels van DNB. In het herstelplan staat hoe we de beleidsdekkingsgraad binnen tien jaar weer boven het vereiste niveau krijgen. Zolang de financiële situatie niet voldoet aan het vereiste, moet het fonds ieder jaar een actueel herstelplan indienen. In een herstelplan laten pensioenfondsen zien op welke wijze ze het herstel willen realiseren. PMT moet een herstelplan hebben omdat de dekkingsgraad te laag is. Door de crisis op de financiële markten vanwege corona is PMT, net als vele andere pensioenfondsen, opnieuw zwaar geraakt. In het herstelplan beschrijven wij de maatregelen waarmee de dekkingsgraad weer kan groeien tot minimaal 104,3%.

Bekijk het herstelplan (pdf)

Waarom een herstelplan?

We hebben een herstelplan omdat onze financiële situatie onvoldoende is en de dekkingsgraad te laag. Pas als onze dekkingsgraad ongeveer 119% is zijn we financieel helemaal gezond. Als de dekkingsgraad lager is, maken we een herstelplan. Dit herstelplan vernieuwen we ieder jaar.

Hoe werkt het herstelplan?

In het herstelplan leggen wij uit hoe wij de dekkingsgraad binnen 10 jaar weer op het juiste niveau krijgen. Daarmee bedoelen we dat de buffer voldoende is om eventuele nieuwe klappen op de financiële markten op te kunnen vangen. Dit doen we op basis van een toekomstscenario voor de rente en het rendement. Maar het is niet zeker dat dit scenario realiteit wordt. Wat als de dekkingsgraad niet voldoende verbetert? Dan moeten wij in het herstelplan aangeven welke andere maatregelen wij nemen. Het herstelplan gaat uit van de huidige pensioenregeling. De nieuwe ontwikkelingen van het pensioenakkoord zijn hierin niet meegenomen.

Wat zijn de uitkomsten van ons herstelplan?

Met het herstelplan toont PMT aan dat binnen 10 jaar weer voldoende buffers worden opgebouwd. Het herstel kan vlotter gaan dan verwacht, maar ook trager. In dat geval moeten wij volgend jaar aanvullende maatregelen nemen, zoals het uitstellen van het verhogen van de pensioenen (indexeren) óf in het uiterste geval een verlaging van de pensioenen.