Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wanneer wordt mijn pensioen verhoogd of verlaagd?

Wanneer de prijzen stijgen en ons geld minder waard wordt, heet dat inflatie. Dit geldt ook voor uw pensioen.

 

Wat is indexatie?

Indexatie betekent dat de pensioenen meegroeien met de stijging van de prijzen. Als een pensioenfonds mag indexeren betekent het dat u een hoger pensioen krijgt. Deze verhoging heet indexatie en wordt soms 'toeslag' genoemd.

Sinds wanneer is er niet geïndexeerd?

De pensioenen van PMT zijn sinds 2009 niet geïndexeerd en in 2013 en 2014 zelfs verlaagd. Gepensioneerden voelen de gevolgen al jaren in hun portemonnee, want zij hebben 21,6% aan pensioenverhogingen gemist. Onze deelnemers missen sinds 2009 23,5%. We noemen dat gemiste indexatie.  

Wanneer is indexatie mogelijk?

De overheid heeft bepaald dat een pensioenfonds mag indexeren als de beleidsdekkingsgraad boven de 105% ligt. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Eind 2021 hadden we een beleidsdekkingsgraad van 100,8%. Op dat moment konden we uw pensioen dus niet verhogen. Mocht dat in de toekomst wel kunnen, dan leest u dat op onze website.

Wat gebeurt er met de pensioenen in 2022?

Verlagen hoeft in ieder geval niet. Dat was alleen nodig geweest als de dekkingsgraad eind 2021 onder de 90% was. Dat was niet zo. De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds financieel gezond is. We kijken dan naar de verhouding tussen het vermogen van PMT en het geld dat nodig is voor alle pensioenen, nu en in de toekomst.

Meer informatie over de dekkings- en beleidsdekkingsgraad