Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wanneer verhogen en verlagen?

Geld wordt minder waard doordat de prijzen stijgen van bijvoorbeeld wonen, verzekeringen en boodschappen. Daardoor kunt u later met hetzelfde bedrag minder kopen dan vandaag. Ook uw pensioen wordt daardoor minder waard. We willen de pensioenen daarom zoveel mogelijk laten meegroeien met de stijging van de prijzen. Dat noemen we indexatie. Indexatie is helaas al sinds 2009 niet mogelijk, omdat de financiële situatie van PMT niet goed genoeg is.

Per 1 januari 2020 is de gemiste indexatie (bij elkaar opgeteld vanaf 2009) voor actieve deelnemers 20,02% en voor gepensioneerden 18,16%. Daarnaast heeft in 2013 een verlaging van de pensioenen van werknemers en gepensioneerden plaatsgevonden van 6,3% en in 2014 van 0,4%.

In 2021 hoeft PMT de pensioenen niet te verlagen. Net als in 2020 maakt PMT voor 2021 gebruik van de tijdelijke versoepeling van de regels voor pensioenfondsen. Door die versoepeling hoeven de pensioenen niet omlaag als de dekkingsgraad op 31 december 2020 90% of hoger is. De dekkingsgraad van PMT was op dat moment ruim boven de 90%. De actuele beleidsdekkingsgraad vindt u hier.

Wanneer wordt er verhoogd of verlaagd?

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van PMT en de basis voor een besluit om de pensioenen te verhogen of verlagen. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van PMT en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen, nu en in de toekomst.

Volgens de huidige pensioenregels mag PMT de pensioenen pas verhogen bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 110%. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe groter de verhoging die PMT mag geven. Hierbij telt de dekkingsgraad aan het einde van het jaar.

Voor een verhoging van uw pensioen heeft u geen premie betaald. Een eventuele verhoging wordt gefinancierd uit de rendementen op onze beleggingen.