Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wanneer wordt mijn pensioen verhoogd of verlaagd?

Wanneer de prijzen stijgen en ons geld minder waard wordt, heet dat inflatie. Dit geldt ook voor uw pensioen.

Wat is indexatie?

Indexatie betekent dat de pensioenen meegroeien met de stijging van de prijzen. Deze verhoging heet indexatie en wordt soms 'toeslag' genoemd. Als een pensioenfonds mag indexeren betekent het dat u een hoger pensioen krijgt.

Sinds wanneer is er niet geïndexeerd?

De pensioenen van PMT zijn van 2009 tot 2022 niet geïndexeerd. Dat is het verhogen van het pensioen. In 2013 en 2014 is er zelfs verlaagd. Gepensioneerden voelen de gevolgen al jaren in hun portemonnee, want zij hebben 21,6% aan pensioenverhogingen gemist. Onze deelnemers missen sinds 2009 23,5%. We noemen dat gemiste indexatie.  

Wanneer is indexatie mogelijk?

De overheid heeft bepaald dat een pensioenfonds mag indexeren als de beleidsdekkingsgraad boven de 105% ligt. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. In oktober 2022 konden we de pensioenen tussentijds verhogen met 1,29%. In januari 2023 hebben we de pensioenen verhoogd met 4,2%. 

Wat gebeurt er met de pensioenen in 2023?

Op 1 januari 2023 verhoogden we de pensioenen met 4,2%. Voor de gepensioneerden betekent dit een verhoging van de pensioenuitkering. En voor de niet ingegane pensioenen betekent het een verhoging van de aanspraken die zijn opgebouwd over alle voorgaande jaren tot en met december 2022. In de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel heeft de overheid besloten om de regels voor verhoging van pensioenen te versoepelen. Sinds 1 juli 2022 mogen fondsen besluiten over een verhoging van de pensioenen als zij een beleidsdekkingsgraad hebben van ten minste 105%. PMT voldoet aan deze voorwaarde en maakt er ook gebruik van.

Veelgestelde vragen

Waarom 4,2%, de huidige inflatie (prijsstijging) is toch veel hoger?
Bij het verhogen van de pensioenen kijken we naar de financiële situatie van het fonds én de prijsontwikkeling in het vorige jaar. In dit geval is dat tussen juli 2021 en juli 2022. We gebruiken daarvoor de “afgeleide consumentenprijsindex” van het CBS. Maar financiële situatie van PMT is niet voldoende om de zeer hoge inflatie goed te maken. Bij het vaststellen van de verhoging is het belangrijk om de korte- én lange termijn gevolgen te bekijken. We moeten de belangen van álle deelnemers en gepensioneerden goed afwegen. Want we willen een evenwichtige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Zijn alle pensioenen verhoogd?
Ja, we verhoogden het pensioen van iedereen die bij PMT pensioen heeft, opbouwt of heeft opgebouwd.

Wat wordt mijn nieuwe pensioenbedrag per maand?
Uw nieuwe pensioenbedrag ziet u in januari op uw bankafschrift of in de omgeving van uw internetbankieren. Het nieuwe, verhoogde bedrag maken we over op 25 januari en ontvangt u meestal dezelfde dag nog. Bij bankrekeningen in het buitenland kan het langer duren.

Wat is het gevolg van de verhoging voor de korte en lange termijn?
Het is belangrijk om bij elk besluit de korte- én langetermijngevolgen goed te bekijken. De belangen van alle deelnemers wegen we daarbij goed af. Het verhogen van de pensioenen is nu voor iedereen positief: het pensioen van iedereen gaat namelijk met 4,2% omhoog. Maar met het verhogen van de pensioenen daalt wel onze dekkingsgraad. De verhoging kost namelijk geld. Met een lagere dekkingsgraad wordt de kans op verlagingen in de toekomst wel groter. We hebben het verwachte effect van de verhoging voor de lange termijn berekend, rekening houdend met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. We hebben de verschillende belangen zorgvuldig overwogen en zijn van mening dat we recht doen aan alle groepen deelnemers.

Bij een lagere dekkingsgraad krijgt een jongere deelnemer op het overgangsmoment relatief minder vermogen toegedeeld. Bij de overgang gaan we hier onder andere rekening mee houden. Voor een oudere deelnemer pakt dit juist relatief gunstig uit. Dat komt doordat oudere gepensioneerden een minder lange levensverwachting hebben. En daardoor minder merken van het dalende effect op de dekkingsgraad.

De grafiek hieronder toont het verwachte effect van de verhoging op het toekomstige vermogen. Voor een 45-jarige is er een relatief kleine daling van het vermogen. En voor een 75-jarige is er een kleine stijging.

Effect van de verhoging op het vermogen