Wanneer verhogen en verlagen?

Geld wordt minder waard door prijsstijgingen. Daardoor kunt u over 5 jaar met hetzelfde bedrag minder kopen dan nu. Ook uw pensioen wordt daardoor minder waard. We streven er naar de pensioenen zoveel mogelijk te laten meegroeien met de stijging van de prijzen. Dat noemen we indexatie. Indexatie is helaas al sinds 2009 niet mogelijk, omdat de financiële situatie van PMT niet goed genoeg is.

Per 1 januari 2020 is de gemiste toeslag (cumulatief vanaf 2009) hierdoor voor actieve deelnemers 20,02% en voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers 18,16%. Daarnaast heeft in 2013 een verlaging van de aanspraken en uitkeringen plaatsgevonden van 6,3% en in 2014 van 0,4%.

Het ziet ernaar uit dat we de pensioenen ook in de komende tijd niet kunnen verhogen.

Hoe bepalen we een verhoging of verlaging?

Volgens de huidige pensioenregels mag PMT de pensioenen verhogen bij een dekkingsgraad vanaf 110%. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe groter de verhoging die PMT mag geven. Hierbij telt de dekkingsgraad aan het einde van het jaar.

In 2020 hoeft PMT de pensioenen niet te verlagen. Hoe de situatie volgend jaar is, is afhankelijk van de financiële ontwikkeling van het fonds en de uitwerking van het pensioenakkoord.

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van PMT en de basis voor een besluit om de pensioenen te verhogen of verlagen. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van PMT en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen, nu en in de toekomst.

Voor indexatie heeft u geen premie betaald. Indexatie wordt gefinancierd uit de rendementen op onze beleggingen.