Toegankelijkheid
Tekstgrootte
A A A

Jaarverslag

We kijken terug op het jaar 2019 als een roerig jaar. Het was het jaar waarin een verlaging van de pensioenen – mede dankzij ons aandringen – op het laatste moment werd voorkomen, er een pensioenakkoord werd afgesloten én het jaar waarin sociale partners in de metaal een nieuwe pensioenregeling afspraken. Zowel binnen de Pensioenfederatie als binnen het overleg tussen de vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen heeft PMT in 2019 zijn bijdrage geleverd aan een verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Toch moet er nog veel gebeuren. Het is onder de huidige omstandigheden van een aanhoudend lage rente onwaarschijnlijk dat de doelstellingen uit het akkoord daadwerkelijk haalbaar zijn. PMT zal zijn betrokkenheid ook in 2020 voortzetten waarbij we ons blijven inzetten voor een toekomstbestendig pensioenstelsel dat past bij de sector Metaal en Techniek.