Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur moet verantwoording afleggen over de besluiten die zijn genomen. Het bestuur moet uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het verantwoordingsorgaan (vo) controleert het bestuur van PMT. In het vo zitten mensen die een binding hebben met het fonds. In totaal zitten er 16 mensen in het vo. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar. Heeft u vragen aan het vo? Stel deze dan via verantwoordingsorgaan@pmt.nl

 

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het bestuur van PMT én de raad van toezicht leggen verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Vervolgens oordeelt het vo over het handelen van het bestuur en de keuzes voor de toekomst. Dit gebeurt aan de hand van het jaarverslag, de informatie die het verantwoordingsorgaan ontvangt van het bestuur en de vergaderingen met het bestuur. Het vo geeft ook (ongevraagde) adviezen aan het bestuur. Aan het einde van het jaar oordeelt het vo hoe het bestuur gehandeld heeft.

Accepteer de persoonlijke cookies om deze inhoud alsnog te tonen."Wij houden het bestuur scherp voor een goed pensioen voor al onze deelnemers"

- Marco de Koomen, Voorzitter verantwoordingsorgaan PMT

Verantwoordingsorgaan jaarverslag

Het verantwoordingsorgaan van PMT heeft over 2023 een eigen jaarverslag uitgebracht. Hierin leest u hoe het verantwoordingsorgaan heeft gefunctioneerd en wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar.