Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Johan Wolthuis

“Als VO-lid beoordeel en adviseer ik samen met mijn FNV collega’s het Pensioenfondsbestuur op haar handelen. Wij letten daarbij op of alle genomen besluiten en beslissingen gaan volgens het principe van afgewogen en evenwichtige besluitvorming. Alle belangen van alle belanghebbenden moeten zo goed mogelijk worden gediend. Dit geldt ook voor premie inning, beleggingen en pensioenuitkeringen. “