Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn PMT. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

Overlijden

Wanneer uw partner, ouder of voogd overlijdt, ontvangt u als nabestaande mogelijk partner- of wezenpensioen van PMT. Wij helpen u graag met alle vragen die u heeft over het doorgeven van het overlijden en de vervolgstappen voor het eventueel uitkeren van partner- en/of wezenpensioen.

Uw partner bouwde pensioen op bij PMT

Was u getrouwd, geregistreerd partner of woonde u samen met een samenlevingsovereenkomst of -verklaring? Dan heeft u wellicht recht op partnerpensioen. Wij krijgen automatisch bericht van het overlijden via de gemeente. Let op, dit geldt niet voor samenwonen. Na die melding bekijken we of u recht heeft op partnerpensioen. Zo ja, dan ontvangt u binnen 2 weken een aanvraagformulier voor partnerpensioen. Hierin staat welke documenten we nodig hebben om de uitkering in orde te maken.

Accepteer de persoonlijke cookies om deze inhoud alsnog te tonen.Wat moet u doen?

 1. Woonde u samen met een samenlevingsovereenkomst- of verklaring, maar bent u (nog) niet bij ons aangemeld als partner? Dan is het belangrijk dat u contact met ons opneemt. Wij kunnen u geen aanvraagformulier sturen, omdat u niet bij ons bekend bent als partner.

 2. Woonde uw partner in het buitenland? Stuur ons dan de overlijdensakte toe per post of online. Wij sturen u binnen 2 weken na ontvangst een aanvraagformulier voor het partnerpensioen.

Goed om te weten

 • Was uw partner al met pensioen? Dan betalen wij in de maand van overlijden rond de 25e voor de laatste keer het ouderdomspensioen uit. Het partnerpensioen gaat de volgende maand in. Maximaal 2 maanden na het overlijden ontvangt u een fiscale jaaropgave van het ouderdomspensioen dat uw partner dit jaar ontving. U kunt deze opgave gebruiken bij de afhandeling van de belastingaangifte.
 • Was uw partner verzekerd voor ANW Pensioen bij PMT en heeft u zelf de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan ontvangt u naast het partnerpensioen ook ANW Pensioen van PMT.
 • Is uw partner eerder gescheiden? Dan heeft deze ex-partner mogelijk recht op (een deel van het) partnerpensioen.
 • Bij het verlaten van de sector vervalt een deel van het partnerpensioen. Dit komt doordat een deel van het partnerpensioen is verzekerd op risicobasis: dit geldt alleen zolang iemand deelneemt aan de pensioenregeling van PMT.
 • Als uw partner op het moment van overlijden een lopende WW-uitkering of Ziektewetuitkering had, aansluitend op het werk in de sector Metaal en Techniek, komt u mogelijk in aanmerking voor extra partnerpensioen.

Uw ouder bouwde pensioen op bij PMT

Wezenpensioen is er voor kinderen tot 18 jaar, of voor kinderen die minstens 20 uur per week studeren tot 27 jaar. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan ontvangt u binnen 2 weken na melding van overlijden van de gemeente een aanvraagformulier voor wezenpensioen. Hierbij vermelden we welke documenten we nodig hebben om het pensioen in orde te maken.

Bent u 18 jaar of ouder, maar nog geen 27 en studeert u? Dan hebt u misschien recht op wezenpensioen. Wij maken gebruik van de gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Blijkt uit deze gegevens dat u een voltijd opleiding volgt? Dan ontvangt u binnen 2 weken een aanvraagformulier voor wezenpensioen. Volgt u een deeltijd- of duale opleiding of woont u in het buitenland? Stuur ons dan een ingevulde schoolverklaring waaruit blijkt dat u minstens 20 uur per week studeert.

Wat moet u doen?

 1. Heeft u het aanvraagformulier na 2 weken nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.

 2. Woonde uw ouder of voogd in het buitenland? Stuur ons dan de overlijdensakte van uw ouder of voogd samen met uw geboorteakte toe. Als daaruit blijkt dat u misschien recht hebt op wezenpensioen, ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst een aanvraagformulier.

Goed om te weten

 • Bent u 27 jaar of ouder? U komt helaas niet in aanmerking voor wezenpensioen van PMT.
 • Was uw ouder of voogd al met pensioen? Dan betalen wij in de maand van overlijden rond de 25e voor de laatste keer ouderdomspensioen uit. Maximaal 2 maanden na het overlijden ontvangt u een fiscale jaaropgave van het pensioen dat uw ouder of voogd dit jaar ontving. U kunt deze opgave gebruiken bij de afhandeling van de belastingaangifte.

Maak een belafspraak

Wilt u contact met PMT? Wij bellen u op een moment dat het u uitkomt. Maak een belafspraak via de online afspraakplanner.

Maak een belafspraak

Waarmee kunnen we u helpen?