Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Mijn partner is overleden

Gecondoleerd met het verlies van uw partner. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Bijvoorbeeld over het partnerpensioen dat uw partner bij ons heeft opgebouwd. We hebben de belangrijkste informatie voor u op een rij gezet.

Wanneer heeft u recht op partnerpensioen?

Uw partner werkte in de Metaal en Techniek. Daarnaast:

 • was u met elkaar getrouwd,
 • had u een geregistreerd partnerschap,
 • had u een samenlevingsovereenkomst.

U ontvangt een partnerpensioen vanaf de eerste maand na het overlijden. Een voorbeeld: overleed uw partner in mei, dan ontvangt u het eerste partnerpensioen in juni. U ontvangt het partnerpensioen zolang u leeft.

Wanneer heeft u geen recht op partnerpensioen?

 • Uw partnerpensioen is ingewisseld
  Toen uw partner met pensioen ging, heeft u er samen voor gekozen om het partnerpensioen volledig in te wisselen voor een hoger ouderdomspensioen van uw partner.
 • U kreeg een relatie ná de pensionering van uw partner
  Uw partner was al met pensioen. U bent daarna getrouwd, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst aangegaan.
 • Het pensioen is afgekocht
  Toen uw partner met pensioen ging, was het opgebouwde pensioen klein. PMT heeft het toen ‘afgekocht’. Dit betekent dat uw partner eenmalig een bedrag kreeg, in plaats van een levenslang pensioen. Met dit eenmalige bedrag is ook het partnerpensioen afgekocht.

Wat geeft u door aan PMT?

Nederland

Als uw partner in Nederland woonde en overleed, hoeft u niets aan ons door te geven. We krijgen van de Basisregistratie Personen (BRP) door dat uw partner is overleden.

 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? U ontvangt binnen 2 weken het aanvraagformulier voor partnerpensioen van ons. Op dit formulier staat ook de hoogte van het partnerpensioen. Stuur het ingevulde aanvraagformulier en alle gevraagde bijlagen zo snel mogelijk terug. Ontvangen wij dit formulier vóór de 12e in de maand volgend op het overlijden van uw partner? Dan staat het partnerpensioen rond de 25e van die maand op uw rekening. Stuurt u het aanvraagformulier later op? Dan krijgt u de uitkeringen van het partnerpensioen waar u tot dan toe recht op hebt met terugwerkende kracht in één keer uitbetaald.
 • Woont u samen met een samenlevingsovereenkomst? Stuur ons dan een kopie van uw notariële samenlevingscontract of samenlevingsverklaring op. Dit hoeft alleen als u dat nog niet eerder had gedaan. Stuur ons alleen:
  • de pagina waar uw namen op staan.
  • de pagina waar de zorgplicht naar elkaar wordt genoemd.
  • de pagina met de handtekening of stempel van de notaris.
 • Woont u samen zonder samenlevingscontract? Neem dan contact op met onze Klanteninformatie.

Buitenland

Woonde en overleed uw partner in het buitenland? Stuur ons dan een kopie van de overlijdensakte. Stuur ons ook een kopie van de huwelijksakte, de akte van geregistreerd partnerschap, de notariële samenlevingscontract of de samenlevingsverklaring als u dat nog niet eerder heeft gedaan.

Woonde uw partner in Nederland en overleed hij of zij in het buitenland? Neem dan contact op met onze Klanteninformatie.

Belasting

Veranderingen in uw inkomen hebben altijd gevolgen voor uw belastingen. 

 • Belastingaangifte van uw overleden partner
  U krijgt binnen 2 maanden een jaaropgave van het pensioen dat uw partner ontving. Deze opgave is nodig voor de afhandeling van de belastingaangifte van uw partner.
 • Uw eigen belastingaangifte
  U krijgt elk jaar in januari een jaaropgave van het partnerpensioen. Deze opgave gebruikt u bij uw eigen belastingaangifte.
 • Uw loonheffingskorting aanpassen
  Meestal is kiezen voor de loonheffingskorting op uw hoogste inkomen de beste keuze. Wordt er nu geen loonheffingskorting toegepast op het partnerpensioen bij ons, maar is het wel uw hoogste inkomen? Laat het dan aanpassen. Lees op de pagina Loonheffingskorting hoe u dit gemakkelijk regelt of bekijk de video.

Goed om te weten

 • Had uw partner ANW Pensioen voor u geregeld? Dan ontvangt u ook een aanvraagformulier ANW Pensioen. Op dit aanvraagformulier staat hoeveel ANW Pensioen u ontvangt.
 • Als uw partner op het moment van overlijden een WW-uitkering of Ziektewetuitkering had, aansluitend op het werk in de sector Metaal en Techniek, komt u mogelijk in aanmerking voor extra partnerpensioen.
 • Heeft u met uw partner jonge kinderen? Kinderen tot 18 jaar ontvangen een wezenpensioen. Studerende kinderen tot 27 jaar kunnen zelf een wezenpensioen aanvragen.
 • Als uw partner nog één of meer ex-partners heeft, is het mogelijk dat het partnerpensioen niet alleen voor u bestemd is. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze Klanteninformatie.