Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Controleer uw gegevens

Controleer altijd uw persoonlijke informatie goed. Bijvoorbeeld op het Uniform Pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt of de gegevens die in Mijn PMT staan. Kloppen de gegevens volgens u niet? Neem dan contact met ons op om dit door te geven.

Wat gebeurt er als uw pensioen niet goed is berekend?

PMT doet zijn uiterste best om geen fouten te maken in de pensioenadministratie. Toch komt het soms voor dat het pensioen niet goed berekend is. Dit komt bijvoorbeeld doordat het opgegeven salaris niet juist is, of doordat wij een verkeerde berekening hebben gemaakt. Uw pensioen kan dan te hoog of te laag zijn. Wat gebeurt er dan?

Is uw berekende pensioen te laag?

Uw pensioen wordt altijd verhoogd. Als u te weinig heeft ontvangen, betalen wij na.

Is uw berekende pensioen te hoog?

Dan bekijken wij alle omstandigheden zorgvuldig. Zo bekijken wij bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • Heeft PMT een fout gemaakt in de berekening?
  • Hoe lang geleden is de fout gemaakt en is het berekende pensioen vaak aan u getoond?
  • Heeft u verkeerde informatie aangeleverd?
  • Had u kunnen weten dat het bedrag niet klopt?

Op basis hiervan besluiten wij om wel of niet de hoogte van uw pensioen aan te passen.

Wordt de hoogte van uw pensioen aangepast?

Als u nog pensioen opbouwt, wordt de hoogte van uw pensioenaanspraak aangepast.

Ontvangt u al een pensioenuitkering? Dan wordt de hoogte van uw uitkering aangepast en is er misschien sprake van terugbetaling. Moet u terugbetalen? Dan hoeft dat niet in één keer. Wij vinden het belangrijk om persoonlijk met u tot een oplossing te komen. Zo kunnen wij in overleg met u:

  • een te hoge uitkering in stapjes verlagen. Zo wordt u niet direct met een lagere uitkering geconfronteerd.
  • een betalingsregeling afspreken. We kunnen het ook verrekenen met het pensioen dat u vanaf dat moment van ons ontvangt.