Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn PMT. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

Klachten en geschillen

Wat is een klacht?

Elke uiting van ontevredenheid behandelen wij als een klacht. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat u gehoord wordt. Wij doen ons best om uw klacht zo snel en goed mogelijk op te lossen.

Stap 1: U dient een klacht in

U kunt ons op verschillende manieren bereiken om een klacht in te dienen:

  • Stuur een e-mail via het contactformulier of chat met ons via Service & contact;
  • Telefonisch op 070 316 08 60. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur;
  • Stuur een brief naar:

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)  
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 30020
2500 GA Den Haag

Om uw klacht goed te behandelen is het belangrijk dat u in ieder geval het volgende aangeeft:

  • Uw naam;
  • Uw adres;
  • Uw persoonsnummer. Dit nummer vindt u bovenaan onze brieven.

Stap 2: U ontvangt een bevestiging van uw klacht

Wij bevestigen de ontvangst van uw klacht telefonisch of schriftelijk binnen 3 werkdagen. 

Stap 3: Onze klachtenbehandelaar beantwoordt uw klacht

Wij proberen uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. U krijgt in ieder geval binnen 10 werkdagen een reactie van ons. Voor sommige klachten hebben wij langer dan 10 werkdagen nodig. Wij geven u dan een uiterste datum door waarop u ons antwoord krijgt.

Stap 4: U maakt bezwaar

Komen we er niet in 1 keer uit? Dan kunt u bezwaar maken. Wij beoordelen uw situatie op basis van dit bezwaar opnieuw. 

Stap 5: Onterechte klacht?

Vinden wij uw klacht niet terecht? Dan ontvangt u een brief, een e-mail, of een telefoontje met een duidelijke uitleg waarom.

Stap 6: U gaat in beroep bij het bestuur

Blijft u het niet eens met ons antwoord? Ons bestuur behandelt dan uw beroep. In sommige gevallen kunt u niet in beroep gaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het wettelijk recht op verdeling van uw pensioen bij scheiding. Als het bestuur een besluit heeft genomen nemen wij contact met u op.

Stap 7: Leg uw klacht voor aan een andere instantie

Komen we er samen echt niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen of bij de burgerlijke rechter. De Ombudsman Pensioenen neemt een klacht alleen in behandeling als u eerst bij ons een klacht heeft ingediend. Voor een procedure bij de burgerlijke rechter moet u betalen.

Wilt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen? Stuur uw brief naar:
Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
www.ombudsmanpensioenen.nl

Nieuwe Geschilleninstantie Pensioenen

Er komt een nieuwe Geschilleninstantie Pensioenen, speciaal voor geschillen als deelnemers en pensioenfondsen er onderling niet uitkomen. De streefdatum voor de start van deze instantie is 1 januari 2024. Tot die tijd kunt u, als we er samen niet uitkomen, uw geschil voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen of de rechter. Momenteel wordt hard gewerkt om deze instantie op te zetten. Deze Geschilleninstantie is onafhankelijk, onpartijdig, deskundig en goed toegankelijk. De instantie moet aan de gestelde eisen voldoen en de (demissionaire) minister voor Armoede, Participatie en Pensioenen moet hier goedkeuring aan geven. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling rond deze Geschilleninstantie.