Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Klachten en geschillen

Wat is een klacht?

Elke uiting van ontevredenheid behandelen wij als een klacht. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat u gehoord wordt. Wij doen ons best om uw klacht zo snel en goed mogelijk op te lossen.

Stap 1: Laat ons weten waar u ontevreden over bent

U kunt ons op verschillende manieren bereiken om een klacht in te dienen:

 • Stuur een e-mail via het contactformulier of chat met ons via Service & contact;
 • Telefonisch op 070 316 08 60. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur;
 • Stuur een brief naar:

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)  
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 30020
2500 GA Den Haag

Om uw klacht goed te behandelen is het belangrijk dat u in ieder geval het volgende aangeeft:

 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw klantnummer. Dit nummer vindt u bovenaan onze brieven.

Stap 2: U ontvangt een bevestiging van uw klacht

Wij bevestigen de ontvangst van uw klacht telefonisch of schriftelijk binnen 3 werkdagen. 

Stap 3: Wij willen uw klacht zo snel mogelijk oplossen

Wij proberen uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. U krijgt in ieder geval binnen 10 werkdagen een reactie van ons. Voor sommige klachten hebben wij langer dan 10 werkdagen nodig. Mogelijk hebben we nog aanvullende informatie van u nodig. Wij geven u dan een uiterste datum door waarop u ons antwoord krijgt.

Bent u het niet eens met onze reactie?

Stap 4: Laat ons weten waar u het niet mee eens bent

U kunt uw bezwaar schriftelijk via e-mail of brief bij ons indienen.

Stap 5: U ontvangt een bevestiging van uw bezwaar

Wij bevestigen de ontvangst van uw bezwaar telefonisch of schriftelijk binnen 3 werkdagen.

Stap 6: Wij beoordelen uw klacht opnieuw

Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:

 • Wij vinden dat u gelijk heeft
  U ontvangt binnen 10 werkdagen na onze ontvangstbevestiging een brief, een e-mail of een telefoontje waarin wij uitleggen hoe wij uw klacht oplossen.

 • Wij vinden dat u geen gelijk heeft
  U ontvangt binnen 10 werkdagen na onze ontvangstbevestiging een brief, een e-mail of een telefoontje met een duidelijke uitleg waarom. Na deze uitleg blijft voor u de mogelijkheid openstaan om uw bezwaar voor te leggen aan het bestuur.
 • Wij leggen uw bezwaar voor aan het bestuur
  U ontvangt binnen 10 werkdagen schriftelijk bericht in welke vergadering uw klacht wordt besproken. Als het bestuur een besluit heeft genomen nemen wij contact met u op.

Komen we er samen niet uit?

Stap 7: Leg uw klacht voor aan een andere instantie

Komen we er samen echt niet uit? Dan hebben we een geschil. U kunt uw geschil voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). Heeft u tussen 1 juli 2023 en 1 januari 2024 een klacht of bezwaar ingediend bij PMT? Ook dan kunt u zich na het doorlopen van onze klachtenprocedure richten tot GIP.

De Ombudsman Pensioenen hoort per 1 januari 2024 bij GIP. U kunt kiezen voor bemiddeling door de Ombudsman Pensioenen of voor een uitspraak door de geschillencommissie. U kunt uw geschil ook voorleggen bij de burgerlijke rechter. Voor een procedure bij de burgerlijke rechter moet u betalen.

Informatie over het proces bij GIP kunt u vinden op: www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl.