Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Ontslag en werkloos

Als u ontslag neemt of ontslagen wordt, blijven wij uw opgebouwde pensioen beheren. Daar hoeft u niets voor te doen. De opbouw van uw pensioen stopt. In sommige situaties kunt u besluiten zelf uw pensioen verder op te bouwen. Dit noemen we vrijwillige voortzetting.

Accepteer de persoonlijke cookies om deze inhoud alsnog te tonen.WW-uitkering

Met de regeling 'Pensioenopbouw tijdens Werkloosheid' kunt u tijdens de WW-periode pensioen blijven opbouwen bij PMT. Als u gebruik maakt van de regeling dan gaat uw pensioenopbouw door voor 70%, tot een maximum jaarsalaris van € 89.382 (2024). Dit geldt voor het ouderdomspensioen en het partner- en wezenpensioen. Ook de premie is dan 70%. Hiervan betaalt u 50% (=35%). De overige 50% (= 35%) betaalt PMT. Heeft uw werkgever geregeld dat u een 3e jaar WW ontvangt? Dan betaalt u 50% van de premie zelf. De andere 50% wordt door PMT betaald.

Met behulp van de calculator WW kunt u bepalen of de regeling voor u interessant is. De calculator legt niets vast, het is alleen een rekenmachine waarmee u kunt zien hoeveel premie u gaat betalen als u voor de regeling in aanmerking wilt komen.

Daarna kunt u, nadat de calculator de berekening heeft gegeven, contact opnemen met Klanteninformatie of een pensioenconsulent. Een offerte aanvragen verplicht u tot niets.

Voor het invullen van de calculator WW heeft u nodig:

  • Uw loonstrook van januari 2023. Indien u in 2022 ontslagen bent, kunt u uw loonstrook van januari 2022 gebruiken.

 

Bereken de premie

3e jaar WW

De wettelijke WW-regeling is in 2016 verlaagd naar maximaal 2 jaar. Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben besloten om de gevolgen voor werknemers in hun cao te repareren. Werknemers in de Metaal en Techniek, Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven en de Tankstations en Wasbedrijven kunnen een aanvullende uitkering krijgen, als zij aan de voorwaarden voldoen. De uitvoering van deze regeling ligt bij WWplus. Wilt u weten of u recht heeft op deze aanvullende uitkering? Kijk dan op www.wwplus.nl.

Wilt u gebruikmaken van de regeling? Stuur ons dan binnen een maand vanaf het ingaan van de aanvullende uitkering van WWplus de toekenbrief en de eerste betaalspecificatie.

Geen WW-uitkering

Ontvangt u geen WW-uitkering en bouwde u via uw laatste werkgever pensioen op bij PMT? Dan kunt u de opbouw van uw pensioen maximaal 3 jaar vrijwillig voortzetten. In dit geval betaalt u de gehele premie zelf. Dit moet u zelf binnen 1 jaar na uw einde dienstbetrekking doorgeven. Voorwaarde is dat u niet ouder bent dan 65 jaar als u begint met uw vrijwillige opbouw.

Vrijwillige voortzetting

Voor zzp'ers

Als zzp-er kunt u op vrijwillige basis de pensioenopbouw blijven voortzetten:

  • U kunt maximaal tien jaar op vrijwillige basis uw pensioen blijven opbouwen bij PMT. U moet aantonen dat u direct na het einde van uw dienstbetrekking zzp-er bent.
  • U gaat de totale premie (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel) zelf betalen.

U bent niet ouder dan 65 jaar als u begint met uw vrijwillige opbouw. Als u uw pensioenopbouw vrijwillig wilt voortzetten, moet u dit zelf binnen 1 jaar na het einde van uw dienstbetrekking doorgeven. U betaalt dan zelf de hele premie: zowel het werknemers- als werkgeversdeel. U ontvangt eerst een offerte voor 3 jaar. Daarna kunt u een verlenging voor de resterende 7 jaar aanvragen.

Vrijwillige voortzetting aanvragen

Als u uw pensioenopbouw vrijwillig wilt voortzetten, moet u dit zelf binnen een jaar na het einde van uw dienstbetrekking doorgeven. U betaalt dan zelf de hele premie: zowel het werknemers- als werkgeversdeel.

Als u het aanvraagformulier vrijwillige voortzetting invult en naar ons opstuurt, dan beoordelen wij of u in aanmerking komt en ontvangt u van ons een offerte.

Bereken de premie

Partnerpensioen na uitdiensttreding

Uw partner krijgt van PMT partnerpensioen als u overlijdt. Maar als uw pensioenopbouw bij PMT stopt, wordt het partnerpensioen automatisch lager. Dit komt doordat een deel van het partnerpensioen verzekerd is op risicobasis.

Op risicobasis wil zeggen dat uw partner recht heeft op een deel van het partnerpensioen zolang u pensioen opbouwt bij PMT. Er zijn dus twee situaties:

  • U overlijdt terwijl u pensioen opbouwt bij PMT. Uw partner heeft dan recht op het volledige partnerpensioen (het door u opgebouwde deel en het deel op risicobasis).
  • U overlijdt terwijl u geen pensioen meer opbouwt bij PMT. Uw partner heeft dan recht op het door u opgebouwde partnerpensioen. Het partnerpensioen op risicobasis vervalt.

Bij uw uitdiensttreding kunt u ervoor kiezen een deel van uw eigen pensioen in te ruilen voor meer partnerpensioen. Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen inwisselen voor een hoger partnerpensioen? Stuur ons dan schriftelijk een verzoek binnen 6 maanden nadat uw pensioenopbouw bij PMT is gestopt.

Gaat u weer ergens in dienst en neemt u uw pensioen mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan kunt u geen ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Laat u het pensioen bij PMT staan, dan kunt u deze keuze ook maken of aanpassen zodra u met pensioen gaat.

Goed om te weten

  • U mag in totaal niet méér pensioen opbouwen dan de Belastingdienst toestaat. Anders kan de Belastingdienst extra belasting heffen. Lees meer over pensioenen en belasting.
  • Normaal gesproken houdt uw werkgever de premie voor uw pensioenopbouw in op uw brutosalaris. Zet u uw pensioenopbouw vrijwillig voort en betaalt u de premie zelf aan PMT? Dan kan u de premie van uw pensioenopbouw aftrekken van de belasting, in box 1. Vul bij de belastingaangifte bij ‘Werk en Woning’ onder ‘loon’ de pensioenpremie in die u betaald hebt in het jaar waarover u aangifte doet. Zet een minteken voor de pensioenpremie. Zo wordt het negatief loon. Vul bij ‘werkgever’ in ‘Pensioenfonds Metaal en Techniek’. Zo trekt u de betaalde pensioenpremie af van de inkomstenbelasting. Neem contact op met de Belastingdienst voor meer informatie.
  • Als u werkloos raakt en een WW-uitkering ontvangt, kunt u vrijwillig pensioen opbouwen bij PMT. Gedurende de WW-periode loopt de dekking voor zowel ANW Pensioen als regulier partnerpensioen door zonder verdere premiebetaling. Ontvangt u geen WW en blijft u pensioen opbouwen bij PMT? Dan loopt de verzekering ook door, maar betaalt u de volledige premie zelf via automatische incasso.
  • Heeft u een nieuwe baan? Wellicht is waardeoverdracht interessant voor u.

Maak een belafspraak

Wilt u contact met PMT? Wij bellen u op een moment dat het u uitkomt. Maak een belafspraak via de online afspraakplanner.

Maak een belafspraak

Waarmee kunnen we u helpen?