Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

ANW Pensioen

U wilt er misschien niet over nadenken, maar als u overlijdt, wilt u vast dat uw partner zich financieel kan redden. Daar is in onze pensioenregeling partnerpensioen voor geregeld. Denkt u dat uw partnerpensioen bij PMT te weinig is? Dan kunt u vrijwillig een extra verzekering afsluiten. Deze heet ANW Pensioen. Hiermee ontvangt uw partner een extra maandelijkse uitkering totdat uw partner de AOW-leeftijd bereikt.

Waarom verzekeren voor ANW Pensioen?

Op Mijn PMT ziet u hoeveel partnerpensioen er voor uw partner is als u overlijdt. Stel dat uw partner niet kan rondkomen van dit partnerpensioen na uw overlijden, dan kan ANW Pensioen tijdelijk een aanvulling zijn. U betaalt de premie voor deze verzekering zelf via uw werkgever.

Hoe hoog is het ANW Pensioen?

U kunt kiezen uit 3 verzekerde bedragen, die uw partner in maandelijkse termijnen krijgt uitgekeerd na uw overlijden:

 • € 7.400 bruto per jaar, of
 • € 11.950 bruto per jaar, of
 • € 16.600 bruto per jaar

De uitkering stopt zodra uw partner AOW gaat ontvangen. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd en van het verzekerde bedrag. U kunt de premies vinden in de ANW tabel

Wanneer stopt de verzekering?

 • Als u stopt met pensioen opbouwen bij PMT. Bijvoorbeeld doordat u met pensioen gaat of de sector verlaat. Of doordat uw werkgever u afmeldt bij PMT. Na uw pensionering kunt u wel ANW Pensioen vrijwillig voortzetten tot de AOW-leeftijd van uw partner.
 • Wanneer uw partner de AOW-leeftijd bereikt. 
 • Als de premie niet wordt betaald.
 • Als u geen partner meer heeft. Bij een echtscheiding (of beëindiging geregistreerd partnerschap) stopt de verzekering voor ANW Pensioen automatisch. Woonde u samen? Meld het einde van uw relatie dan altijd zelf aan ons! Dan kunnen we uw verzekering voor ANW Pensioen beëindigen.
 • Als u zelf de verzekering stopzet. Stuur hiervoor een (ingescande) brief per post of e-mail naar PMT waarin u aangeeft dat u de ANW pensioenverzekering wilt opzeggen. Op deze brief moet uw handtekening staan. Let op: als u stopt met deelnemen aan de verzekering, heeft uw partner geen recht meer op ANW Pensioen.

Wat moet u doen?

 1. Bekijk de te betalen premie in de ANW tabel.

 2. Kijk op Mijn PMT om te zien hoeveel partnerpensioen er is voor uw partner. Heeft u bij andere pensioenfondsen ook pensioen opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl om te zien of u nog meer partnerpensioen heeft.

 3. Kies vervolgens het bedrag dat u aan ANW Pensioen wilt verzekeren.

 4. Geef via Mijn PMT aan dat u ANW Pensioen wilt verzekeren of vul het aanvraagformulier in.

 5. Stuur de offerte die u ontvangt, ondertekend naar ons terug. Dan ontvangt u een bevestiging van deelname. Vanaf dat moment is het extra partnerpensioen geregeld.

Goed om te weten

 • U kunt alleen ANW Pensioen afsluiten als u een partner heeft. Het kan zijn dat u getrouwd bent, geregistreerd partnerschap heeft of een samenlevingsovereenkomst heeft. Heeft u dit niet? Dan kunt u geen ANW Pensioen afsluiten.
 • Als u binnen 6 maanden na het afsluiten van ANW Pensioen overlijdt, kunnen wij een medisch adviseur vragen te onderzoeken of het overlijden bij de start van de verzekering te verwachten was. Als dat zo is, kunnen we besluiten geen ANW Pensioen uit te keren en ontvangt uw partner géén ANW Pensioen.
 • Gaat u met pensioen? Dan kunt u uw verzekering voor ANW Pensioen vrijwillig laten doorlopen totdat uw partner de AOW-leeftijd bereikt. U blijft de premie zelf betalen via automatische incasso.
 • Als u werkloos raakt en een WW-uitkering ontvangt, kunt u vrijwillig pensioen opbouwen bij PMT. In dat geval loopt de verzekering van ANW Pensioen kosteloos door zolang u WW ontvangt. Ontvangt u geen WW en blijft u wel pensioen opbouwen bij PMT? Dan loopt de verzekering ook door, maar betaalt u de volledige premie zelf via automatische incasso.
 • Mocht u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, dan is het mogelijk dat uw pensioenopbouw premievrij doorloopt. Dat geldt dan ook voor de verzekering van ANW Pensioen, als u daarvoor verzekerd was voordat u ziek werd.
 • Woont u in het buitenland en ontvangt uw partner een wettelijk nabestaandenpensioen buiten Nederland? Dan kan het zijn dat ANW Pensioen hierop in mindering gebracht wordt. Raadpleeg de uitkeringsinstantie in het land waar u woont voor meer informatie.
 • In de toekomst stijgt de AOW-leeftijd. Gaat de AOW-uitkering voor uw partner later in dan 71 jaar en 6 maanden? Dan stopt ANW Pensioen op 71 jaar en 6 maanden.

Maak een belafspraak

Wilt u contact met PMT? Wij bellen u op een moment dat het u uitkomt. Maak een belafspraak via de online afspraakplanner.

Maak een belafspraak

Waarmee kunnen we u helpen?