Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

ANW Pensioen

Als u overlijdt, wilt u dat uw partner zich financieel kan redden. Daarvoor hebben wij partnerpensioen in onze pensioenregeling. Denkt u dat uw partnerpensioen bij PMT te weinig is? Dan kunt u een extra verzekering afsluiten. Deze heet ANW Pensioen. Hiermee ontvangt uw partner, na uw overlijden, een extra maandelijkse uitkering totdat uw partner de AOW-leeftijd bereikt.

Waarom verzekeren voor ANW Pensioen?

Op Mijn PMT ziet u de hoogte van het partnerpensioen. Als uw partner niet kan rondkomen van dit partnerpensioen na uw overlijden, dan kan ANW Pensioen tijdelijk een aanvulling zijn. U betaalt de premie voor deze verzekering zelf via uw werkgever.

Hoe hoog is ANW Pensioen?

U kunt kiezen uit 3 verzekerde bedragen, die uw partner in maandelijkse termijnen krijgt uitgekeerd na uw overlijden:

 • € 8.250 bruto per jaar
 • € 13.300 bruto per jaar
 • € 18.500 bruto per jaar

De uitkering stopt zodra uw partner AOW ontvangt. De hoogte van de premie hangt af van uw leeftijd en van het verzekerde bedrag. U kunt de premies vinden in de ANW tabel

Wanneer stopt de verzekering?

 • Als u stopt met pensioen opbouwen bij PMT. Bijvoorbeeld doordat u volledig met pensioen gaat of de sector verlaat. Of doordat uw werkgever u afmeldt bij PMT. 
 • Wanneer uw partner de AOW-leeftijd bereikt. 
 • Als de premie niet wordt betaald.
 • Als u geen partner meer heeft. Bij een echtscheiding (of beëindiging geregistreerd partnerschap) stopt ANW Pensioen automatisch. Woonde u samen? Meld het einde van uw relatie dan altijd zelf aan ons! Dan kunnen we uw ANW Pensioen beëindigen.
 • Als u ANW Pensioen stopzet. Stuur hiervoor een (ingescande) brief per post of e-mail naar PMT waarin u aangeeft dat u ANW Pensioen wilt opzeggen. Op deze brief moet uw handtekening staan. Let op: als u stopt met deelnemen aan de verzekering, heeft uw partner geen recht meer op ANW Pensioen.

Wat zijn voor- en nadelen van ANW Pensioen?

Voordelen

 • Uw partner ontvangt, na uw overlijden, een extra maandelijkse uitkering totdat uw partner de AOW-leeftijd bereikt.

 • U kunt kiezen uit 3 verzekerde bedragen, die uw partner in maandelijkse termijnen krijgt uitgekeerd na uw overlijden.

 • Zolang u werkt, wordt de premie ingehouden op uw bruto salaris. Hierover betaalt u geen belasting.

 • Als u werkloos raakt en een WW-uitkering ontvangt, kunt u vrijwillig pensioen opbouwen bij PMT. ANW Pensioen loopt kosteloos door zolang u WW ontvangt.
 • Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw pensioenopbouw premievrij doorlopen. Dat geldt dan ook voor ANW Pensioen, als u daarvoor verzekerd was voordat u ziek werd.

Nadelen

 • Het kost geld. U krijgt dat geld niet terug als uw partner geen gebruik hoeft te maken van ANW Pensioen.
 • Als u naar een ander pensioenfonds gaat, loopt ANW Pensioen niet door.

Wat moet u doen?

 1. Kijk op Mijn PMT om te zien hoeveel partnerpensioen er is voor uw partner. Heeft u ook pensioen opgebouwd bij andere pensioenfondsen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl om te zien of u nog meer partnerpensioen heeft.

 2. Bekijk de te betalen premie in de ANW tabel.

 3. Kies het bedrag dat u aan ANW Pensioen wilt verzekeren.

 4. Geef via Mijn PMT aan dat u ANW Pensioen wilt verzekeren of vul het aanvraagformulier in.

 5. Stuur de offerte die u ontvangt, ondertekend naar ons terug. U ontvangt een bevestiging van deelname. Vanaf dat moment is het extra partnerpensioen geregeld. 

Goed om te weten

 • U kunt alleen ANW Pensioen afsluiten als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of een samenlevingsovereenkomst heeft. Heeft u dit niet? Dan kunt u geen ANW Pensioen afsluiten.
 • Als u binnen 6 maanden na het afsluiten van ANW Pensioen overlijdt, kunnen wij een medisch adviseur vragen te onderzoeken of het overlijden bij de start van de verzekering te verwachten was. Als dat zo is, kunnen we besluiten geen ANW Pensioen uit te keren en ontvangt uw partner géén ANW Pensioen.
 • Gaat u volledig met pensioen? Dan kunt u uw ANW Pensioen vrijwillig laten doorlopen totdat uw partner de AOW-leeftijd bereikt. U blijft de premie zelf betalen via automatische incasso.
 • Woont u in het buitenland en ontvangt uw partner een wettelijk nabestaandenpensioen buiten Nederland? Dan kan het zijn dat ANW Pensioen hierop in mindering gebracht wordt. Raadpleeg de uitkeringsinstantie in het land waar u woont voor meer informatie.
 • ANW Pensioen stopt op het moment dat uw partner de AOW-leeftijd bereikt. In de toekomst stijgt de AOW-leeftijd. ANW Pensioen stopt dan ook op de latere AOW-leeftijd.

Maak een belafspraak

Wilt u contact met PMT? Wij bellen u op een moment dat het u uitkomt. Maak een belafspraak via de online afspraakplanner.

Maak een belafspraak

Waarmee kunnen we u helpen?