Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wat is pensioen?

Pensioen is inkomen voor uw oude dag, voor als u stopt met werken. U bouwt dit inkomen voor later op over uw salaris, door maandelijks premie te betalen. Ook werkgevers betalen deze premie: zij leggen een groot deel van het pensioen per werknemer in. Deze pensioenpremies beleggen wij vervolgens op verantwoorde wijze. Zo kunnen we u later voorzien van een inkomen.

PMT voert de pensioenregeling uit volgens de afspraken die sociale partners in de metaal en techniek met elkaar hebben gemaakt.

AOW en pensioenleeftijd

AOW

Naast pensioen dat u zelf opbouwt, krijgt u inkomen van de overheid: een AOW-uitkering. Dit kunt u zien als een basispensioen. Het pensioen dat u opbouwt over uw salaris, vult dit basisinkomen aan. Bekijk uw AOW-leeftijd op www.svb.nl.

Pensioenleeftijd

De meeste mensen willen hun opgebouwde pensioen tegelijk met hun AOW ontvangen, op hun AOW-leeftijd. Daarom ziet u uw pensioenbedragen bij ons op AOW-leeftijd. Dat is wel zo duidelijk. Ook sturen wij een half jaar voor uw AOW-leeftijd de pensioenaanvraagformulieren naar u op. U bepaalt echter zelf wanneer uw pensioen ingaat. Dat kan op AOW-leeftijd zijn, maar u kunt ook vóór of ná AOW-leeftijd met pensioen gaan. Wat dat betekent voor uw pensioen berekent u eenvoudig in de pensioenplanner op Mijn PMT.

Goed om te weten

Waarmee kunnen we u helpen?