Toegankelijkheid
Tekstgrootte
A A A

Wat is pensioen?

Pensioen is inkomen voor uw oude dag, voor als u stopt met werken. U bouwt dit inkomen voor later op over uw salaris, door maandelijks premie te betalen. Ook werkgevers betalen deze premie: zij leggen een groot deel van het pensioen per werknemer in. Deze pensioenpremies beleggen wij vervolgens op verantwoorde wijze. Zo kunnen we u later voorzien van een inkomen.

PMT voert de pensioenregeling uit volgens de afspraken die sociale partners in de metaal en techniek met elkaar hebben gemaakt.

AOW en pensioenleeftijd

AOW

Naast pensioen dat u zelf opbouwt, krijgt u inkomen van de overheid: een AOW-uitkering. Dit kunt u zien als een basispensioen. Het pensioen dat u opbouwt over uw salaris, vult dit basisinkomen aan. De meeste mensen willen hun opgebouwde pensioen tegelijk met hun AOW ontvangen, op hun AOW-leeftijd. AOW-leeftijd noemen we ook wel pensioenleeftijd. Bekijk uw AOW-leeftijd op svb.nl.

Pensioenleeftijd

Bij PMT is de standaard pensioenrekenleeftijd 68 jaar. Dit betekent niet dat u móet doorwerken tot uw 68e. U bepaalt zelf wanneer uw pensioen ingaat. Maar voor het berekenen van alle pensioenen en onze administratie hebben we 1 uitgangspunt nodig. Omdat de AOW-leeftijd voor iedereen anders is, hebben we de pensioenleeftijd in onze administratie vastgelegd op 68 jaar. Een half jaar voor uw AOW-leeftijd sturen wij u de pensioenaanvraagformulieren naar u op.

Goed om te weten

Waarmee kunnen we u helpen?