Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Ziekte of arbeidsongeschikt

Als u ziek of arbeidsongeschikt bent, heeft dit de eerste 2 jaar geen invloed op uw pensioen. U bouwt 100% pensioen op, ook als uw salaris lager is. Als u na 2 jaar nog niet aan het werk bent, dan wordt u gekeurd door UWV. UWV bepaalt voor welk percentage u arbeidsongeschikt bent. De uitkomst van de keuring bepaalt of u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op kunt bouwen bij PMT.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u ziek of arbeidsongeschikt wordt?

In deze video legt de pensioenconsulent het in 1 minuut uit.

Accepteer de persoonlijke cookies om deze inhoud alsnog te tonen.Hoe lang bent u al ziek?

Korter dan 2 jaar 

In de eerste 2 jaar dat u ziek bent bouwt u 100% pensioen op. Ook als uw salaris eventueel lager wordt. Stopt uw dienstverband in de eerste 2 jaar dat u ziek bent? Dan stopt ook uw pensioenopbouw. Wel kunt u onder voorwaarden vrijwillig pensioen blijven opbouwen.

Langer dan 2 jaar

Als u na 2 jaar ziekte nog niet aan het werk bent wordt u gekeurd door UWV. Tijdens zo'n keuring wordt bepaalt of u arbeidsongeschikt bent en voor welk percentage. Bent u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een WIA-uitkering van UWV. Uw pensioenopbouw loopt voor een deel door. Hiervoor hoeven u en uw werkgever niet te betalen: dit heet premievrijstelling.

Voor hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt?

Minder dan 35% 

Als u blijft werken bij een werkgever in de Metaal en Techniek, bouwt u pensioen op over de uren die u nog werkt. U krijgt geen uitkering van UWV. Ook krijgt u geen premievrijstelling voor de opbouw van uw pensioen. Verlaat u de sector Metaal en Techniek? Dan stopt uw pensioenopbouw bij PMT.

Tussen 35% en 80% 

PMT betaalt de pensioenpremie voor ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. De hoogte van uw premievrije pensioenopbouw hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en het salaris dat u verdiende op uw 1e ziektedag (zie de tabel hieronder). Werkt u nog naast uw WIA-uitkering? Dan bouwt u over het salaris dat u verdient normaal pensioen op. Daarvoor betalen u en uw werkgever de normale pensioenpremie.

% arbeidsongeschikt % premievrije voortzetting
35-45% maximaal 28%
45-55% maximaal 35%
55-65% maximaal 42%
65-80% maximaal 50,75%


Volledig arbeidsongeschikt

PMT betaalt de volledige premie voor de premievrije opbouw van uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. De hoogte van uw premievrije pensioenopbouw hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en het salaris dat u verdiende op uw 1e ziektedag (zie de tabel). Werkt u nog naast de WIA-uitkering? Dan wordt uw premievrijstelling hierop aangepast. 

% arbeidsongeschikt % premievrije voortzetting
80-100% maximaal 70%

Bent u arbeidsongeschikt geworden vóór 2014?

In 2014 is door verschillende pensioenfondsen en verzekeraars een convenant gesloten over inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. Hierdoor zijn de voorwaarden versoepeld om in aanmerking te komen voor premievrije voortzetting. De afspraken gelden vanaf 2014.

Vóór 2014 blijft gelden dat u bijvoorbeeld ononderbroken deelgenomen moet hebben aan onze pensioenregeling tot de eerste WIA/WAO-dag óf tot en met het eerste WAO-jaar. Wel wordt ook voor deze groep soepeler omgegaan met een aanvraag voor premievrije voortzetting als die ná de aanvraagtermijn van een jaar is ingediend.

Neem contact met ons op om uw persoonlijke situatie te bespreken en te zien of u recht heeft op premievrije voortzetting.

Heeft u een verzekering voor extra partnerpensioen (ANW Pensioen) bij PMT?

Deze verzekering kunt u vrijwillig voortzetten. Wij zetten de voor- en nadelen van vrijwillige voortzetting voor u op een rij.

Voordelen Nadelen
Uw partner ontvangt, na uw overlijden, een extra maandelijkse uitkering tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Het kost geld. U krijgt dat geld niet terug als uw partner geen gebruik hoeft te maken van ANW Pensioen.
  Als u naar een ander pensioenfonds gaat, stopt uw ANW Pensioen.

 

Als u volledig arbeidsongeschikt bent verklaard (voor meer dan 80%), heeft u onder voorwaarden recht op premievrijstelling.

Voorwaarden bij arbeidsongeschiktheid

  • U bent voor 80% of meer arbeidsongeschikt.
  • U was verzekerd voor ANW Pensioen voordat u ziek werd.

Premievrijstelling eindigt wanneer u niet meer voor meer dan 80% arbeidsongeschikt bent verklaard.

Voorwaarden bij WW- of ZW-uitkering

  • Tijdens uw laatste dienstverband nam u deel aan de ANW Pensioenregeling van PMT.
  • De ingangsdatum van uw WW- of ZW-uitkering sluit aan op uw laatste dienstverband.

Goed om te weten

  • Voorwaarde voor alle genoemde situaties is dat u deelnemer bent aan de PMT-pensioenregeling op uw 1e ziektedag en dat de 1e ziektedag voor het einde van het dienstverband ligt.
  • De gegevens over de hoogte van uw arbeidsongeschiktheid en mogelijke wijzigingen hierin ontvangen wij maandelijks van UWV. Verandert uw arbeidsongeschiktheidspercentage? Geef dit dan aan ons door met een kopie van de UWV-beschikking. Ga naar www.uwv.nl voor meer informatie.
  • Wordt u meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft u misschien recht op (gedeeltelijke) premievrije pensioenopbouw. Neem contact met ons op.
  • Komt u in de vervroegde IVA terecht? Neem dan altijd contact met ons op. 
  • Uw ANW Pensioen loopt kosteloos door zolang u een WW- of ZW-uitkering ontvangt en geen andere inkomsten hebt. U betaalt hiervoor geen premie. Overlijdt u in de periode dat uw een WW- of WW- of ZW-uitkering ontvangt? Dan ontvangt uw partner een uitkering tot zijn of haar AOW-leeftijd.

Waarmee kunnen we u helpen?