Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Ziekte of arbeidsongeschikt

Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, heeft dit de eerste 2 jaar geen invloed op uw pensioen. Ook als uw salaris lager is, bouwt u 100% pensioen op. Bent u na 2 jaar nog niet aan het werk? Dan wordt u gekeurd door UWV. Het UWV bepaalt voor welk percentage u arbeidsongeschikt bent. De uitkomst van de keuring bepaalt of u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op kunt bouwen bij PMT. Voorwaarde is wel dat u deelnemer bent aan de PMT-pensioenregeling op uw 1e ziektedag. De gegevens over de hoogte van uw arbeidsongeschiktheid en mogelijke wijzigingen hierin ontvangen wij maandelijks van UWV.

Accepteer de persoonlijke cookies om deze inhoud alsnog te tonen.Korter dan 2 jaar ziek

U bouwt in de eerste 2 jaar dat u ziek bent 100% pensioen op. Ook als uw salaris eventueel lager wordt. Stopt uw dienstverband in de eerste 2 jaar dat u ziek bent? Dan stopt ook uw pensioenopbouw. Wel kunt u onder voorwaarden vrijwillig pensioen blijven opbouwen.

Langer dan 2 jaar ziek

U wordt gekeurd door UWV als u na 2 jaar ziekte nog niet aan het werk bent. UWV bepaalt of u arbeidsongeschikt bent en voor welk percentage. Bent u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een WIA-uitkering van UWV. Uw pensioenopbouw loopt voor een deel door. Hiervoor hoeven u en uw werkgever niet te betalen: dit heet premievrijstelling.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

U krijgt geen uitkering van UWV. Ook krijgt u geen premievrijstelling voor de opbouw van uw pensioen. Als u blijft werken bij een werkgever in de Metaal en Techniek, bouwt u pensioen op over de uren die u nog werkt. Verlaat u de sector Metaal en Techniek? Dan stopt uw pensioenopbouw bij PMT.

Tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt

Dan betaalt PMT de pensioenpremie voor ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. De hoogte van uw premievrije pensioenopbouw hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en het salaris dat u verdiende op uw 1e ziektedag (zie de tabel hieronder). Werkt u nog naast uw WIA-uitkering? Dan bouwt u over het salaris dat u verdient normaal pensioen op. Daarvoor betalen u en uw werkgever de normale pensioenpremie.

% arbeidsongeschikt % premievrije voortzetting
35-45% maximaal 28%
45-55% maximaal 35%
55-65% maximaal 42%
65-80% maximaal 50,75%


Volledig arbeidsongeschikt

PMT betaalt de volledige premie voor de premievrije opbouw van uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. De hoogte van uw premievrije pensioenopbouw hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en het salaris dat u verdiende op uw 1e ziektedag (zie de tabel). Werkt u nog naast de WIA-uitkering? Dan wordt uw premievrijstelling hierop aangepast. 

% arbeidsongeschikt % premievrije voortzetting
80-100% maximaal 70%

Vrijwillige voortzetting als u minder dan 35 % arbeidsongeschikt bent verklaard

Pensioenopbouw tijdens werkloosheid zonder WW-uitkering

U kunt maximaal 3 jaar op vrijwillige basis uw pensioen blijven opbouwen bij PMT. Dit moet u binnen 1 jaar na uitdiensttreding aanvragen. U betaalt hiervoor zelf de volledige pensioenpremie. De pensioenopbouw is 100%.

Pensioenopbouw tijdens werkloosheid met WW-uitkering

PMT betaalt 50% van de premie en u betaalt 50% van de premie. De pensioenopbouw is 70%. Hier geldt ook binnen 1 jaar na uitdiensttreding aanvragen voor maximaal drie jaar.

Bent u arbeidsongeschikt geworden vóór 2014?

In 2014 is door verschillende pensioenfondsen en verzekeraars een convenant gesloten over inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. Hierdoor zijn de voorwaarden versoepeld om in aanmerking te komen voor premievrije voortzetting. De afspraken gelden vanaf 2014.

Vóór 2014 blijft gelden dat u bijvoorbeeld ononderbroken deelgenomen moet hebben aan onze pensioenregeling tot de eerste WIA/WAO-dag óf tot en met het eerste WAO-jaar. Wel wordt ook voor deze groep soepeler omgegaan met een aanvraag voor premievrije voortzetting als die ná de aanvraagtermijn van een jaar is ingediend.

Neem contact met ons op om uw persoonlijke situatie te bespreken en te zien of u recht heeft op premievrije voortzetting.

Heeft u een verzekering voor extra partnerpensioen (ANW Pensioen) bij PMT?

Deze verzekering kunt u vrijwillig voortzetten. Als u volledig arbeidsongeschikt bent verklaard (meer dan 80%), heeft u onder voorwaarden recht op premievrijstelling.

Voorwaarden bij arbeidsongeschiktheid:

  • U bent voor 80% of meer arbeidsongeschikt.
  • U was verzekerd voor ANW Pensioen voordat u ziek werd.
  • U was bij PMT tijdens uw ziekte verzekerd voor ANW Pensioen.

Premievrijstelling eindigt wanneer u niet meer in de hoogste WIA-klasse zit.

Voorwaarden bij WW- of ZW-uitkering

  • Tijdens uw laatste dienstverband nam u deel aan de ANW Pensioenregeling van PMT.
  • De ingangsdatum van uw WW- of ZW-uitkering sluit aan op uw laatste dienstverband.

Goed om te weten

  • Als uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert dan moet u dit zelf doorgeven met een kopie van de UWV-beschikking.
  • Voorwaarde voor alle genoemde situaties is dat u deelnemer bent aan de PMT-pensioenregeling op uw 1e ziektedag.
  • Wordt u meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft u misschien recht op (gedeeltelijke) premievrije pensioenopbouw. Neem contact met ons op.
  • Komt u onverhoopt in de vervroegde IVA terecht? Neem dan altijd contact met ons op. Wij helpen u verder.
  • Ga naar www.uwv.nl voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid en WIA.

Maak een belafspraak

Wilt u contact met PMT? Wij bellen u op een moment dat het u uitkomt. Maak een belafspraak via de online afspraakplanner.

Maak een belafspraak

Waarmee kunnen we u helpen?