Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Hoorrecht voor gepensioneerden en ex-deelnemers

Nadat de Wet toekomst pensioenen is ingegaan, zijn werkgevers en werknemers in de sector Metaal en Techniek (‘sociale partners’) afspraken gaan maken over de overgang naar de nieuwe regels. Gepensioneerden en ex-deelnemers mochten hierbij hun stem laten horen aan de sociale partners.

Sociale partners

Sociale partners hakken binnenkort de laatste knopen door. Instemming Akkoord van individuele deelnemers is daarvoor niet nodig. De sociale partners vertegenwoordigen namelijk de werknemers en werkgevers.

Hoorrecht voor verenigingen

Gepensioneerden en ex-deelnemers kunnen hun zorgen of overwegingen wel aan sociale partners meegeven. In de nieuwe pensioenwet is geregeld dat zij gebruik kunnen maken van hoorrecht. Zij sluiten zich aan bij een vereniging en kunnen dan hun oordeel geven over het concept-transitieplan van sociale partners. Dit oordeel wegen sociale partners zorgvuldig mee in de definitieve afspraken.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van het hoorrecht, moeten gepensioneerden en ex-deelnemers zich aansluiten bij een vereniging. Deze vereniging moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
  • In de statuten van de vereniging staat dat zij de belangen van gepensioneerden en/of ex-deelnemers behartigt.
  • De vereniging vertegenwoordigt minimaal 1.000 gepensioneerden of ex-deelnemers van PMT.
  • De vereniging heeft zich voor 1 juli 2023 aangemeld bij de sociale partners.