Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Hoorrecht voor gepensioneerden en ex-deelnemers

Zodra de Wet toekomst pensioenen ingaat, zullen werkgevers en werknemers in de sector Metaal en Techniek (‘sociale partners’) afspraken maken over de overgang van PMT naar de nieuwe regels. Gepensioneerden en ex-deelnemers kunnen hierbij hun stem laten horen aan de sociale partners.

Sociale partners

Sociale partners zullen in 2023 onder andere afspraken maken over het omzetten van de huidige pensioenen (het zogenaamde ‘invaren’). Instemming van individuele deelnemers is daarvoor niet nodig, de sociale partners vertegenwoordigen de werknemers en werkgevers.

Hoorrecht voor verenigingen

Gepensioneerden en ex-deelnemers kunnen hun zorgen of overwegingen wel aan sociale partners meegeven. In de nieuwe pensioenwet is geregeld dat zij gebruik kunnen maken van hoorrecht. Zij sluiten zich aan bij een vereniging en kunnen dan hun oordeel geven over het concept-transitieplan van sociale partners. Dit oordeel wegen sociale partners zorgvuldig mee in de definitieve afspraken.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van het hoorrecht, moeten gepensioneerden en ex-deelnemers zich aansluiten bij een vereniging. Deze vereniging moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
 • In de statuten van de vereniging staat dat zij de belangen van gepensioneerden en/of ex-deelnemers behartigt.
 • De vereniging vertegenwoordigt minimaal 1.000 gepensioneerden of ex-deelnemers van PMT.
 • De vereniging meldt zich tijdig aan bij sociale partners. Uw vereniging kan zich vóór 1 juli 2023 melden bij het secretariaat van:

  Vakraad Metaal en Techniek
  Postbus 93235
  2509 AE Den Haag
  info@vakraad.nl