Pensioenakkoord

Begin juni 2019 bereikten de politiek en sociale partners een pensioenakkoord. Daarin staan de hoofdlijnen van een nieuw pensioenstelsel. Het kabinet en de sociale partners werken dit stelsel nu verder uit, waarbij PMT en andere pensioenfondsen hen ondersteunen.

De afspraken die al bekend zijn, zetten we voor u op een rijtje:

  • De AOW-leeftijd wordt tijdelijk bevroren en stijgt daarna minder snel.
  • De AOW-leeftijd blijft de komende 2 jaar staan op 66 jaar en 4 maanden. Daarna, tussen 2022 en 2024, loopt de AOW-leeftijd geleidelijk op naar 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting. De AOW-leeftijd gaat dan met elk jaar dat we langer leven acht maanden omhoog.
  • Deelnemers die nu rond de 64 jaar zijn, merken de effecten van het nieuwe akkoord als eerste. Hun AOW gaat nu 8 tot 11 maanden eerder in. Voor mensen van 61 jaar en jonger stijgt de AOW-leeftijd minder snel.
  • Wij houden sinds 1 juli 2019 rekening met deze nieuwe AOW-leeftijd. In de planner op Mijn PMT zijn alle pensioenbedragen aangepast.

Vooruitblik

PMT is en blijft betrokken bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord dat in 2019 is gesloten. De verwachting is dat er in juni een hoofdlijnennotitie wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. PMT zet zich in voor een akkoord waarin collectiviteit en het delen van risico’s belangrijke uitgangspunten zijn.

Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor u?

Het wordt duidelijker wat u aan geld inlegt, wat u daarmee aan een vermogen opbouwt en wat u daarvoor straks aan pensioen kunt verwachten. Ook is het pensioen straks beweeglijker. Het gaat eerder omhoog als het economisch beter gaat en omlaag, als het economisch slechter gaat.

Een nieuw pensioenstelsel: waarom eigenlijk?

Met de nieuwe pensioenregels heeft Nederland ook in de toekomst een pensioenstelsel waar werknemers en gepensioneerden mee vooruit kunnen.