Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Het nieuwe pensioenstelsel

Het pensioen in Nederland is goed geregeld. Bijna nergens ter wereld is de armoede onder ouderen zo laag als bij ons. Dat komt omdat verreweg de meeste werkenden in Nederland verplicht en collectief sparen voor pensioen. Hierbij worden kosten en risico’s samen gedeeld. Toch is een verandering van ons pensioensysteem nodig.

Waarom is er een nieuw pensioenstelsel nodig?

De huidige pensioenregels hebben een aantal kwetsbaarheden. De overheid, de sociale partners en pensioenfondsen zien dat de regels die er nu zijn, niet meer goed passen bij deze tijd.

Zo moeten pensioenfondsen met deze regels onnodig hoge buffers aanhouden. En is het bijvoorbeeld heel lastig de pensioenen te verhogen, waardoor de eerdere belofte lang niet altijd waargemaakt kan worden. Hierdoor is er weinig vertrouwen meer in het huidige stelsel.

Daarnaast verandert de arbeidsmarkt in hoog tempo, waarbij meer mensen zzp’er zijn geworden of flexibele contracten hebben.

Daarom is het tijd voor nieuwe regels.

Wat blijft hetzelfde?

De voor ons belangrijkste elementen uit het oude pensioenstelsel zijn overeind gebleven:

  • We regelen ons pensioen samen: werkgevers, werknemers én de overheid. Iedereen blijft AOW opbouwen én een groot deel van de werkenden bouwt via de werkgever aanvullend pensioen op. Er is dus straks nog steeds AOW en pensioen. De AOW krijgt u via de overheid. En als u met pensioen gaat, ontvangt u pensioen zolang u leeft.
  • We blijven solidair en delen de risico’s van hogere levensverwachting, overlijden en arbeidsongeschiktheid met elkaar.
  • We houden de kosten beperkt, door samen pensioen op te bouwen en collectief te beleggen.
  • De verplichtstelling blijft. Met de verplichtstelling zorgen we ervoor dat pensioen geen concurrerende arbeidsvoorwaarde is tussen werkgevers in één sector. Hierdoor bouwt het overgrote deel van de werknemers een pensioen op.

Wat verandert er met de nieuwe regels?

  • In het nieuwe stelsel verdwijnt de rekenrente en bestaat er geen dekkingsgraad meer. Er is straks sprake van een premieregeling waarbij iedereen zijn eigen vermogen opbouwt.
  • Pensioen wordt duidelijker en transparanter. U ziet hoeveel premie u heeft  ingelegd en hoeveel vermogen u heeft opgebouwd. Iedereen bouwt dus een meer persoonlijk pensioenvermogen op en kan zien hoeveel pensioen kan worden verwacht. Hierdoor wordt het voor werknemers beter inzichtelijk en vergelijkbaar wat de waarde van de arbeidsvoorwaarde pensioen is. Het vermogen in het nieuwe stelsel wordt wel nog steeds collectief belegd.
  • Er wordt niet langer een belofte over de hoogte van de uitkering gedaan. Uw pensioen is afhankelijker van hoe het met de economie gaat en de behaalde rendementen op de beleggingen. Uw verwachte pensioen of uitkering gaat eerder omhoog als het goed gaat met de economie, maar het gaat ook eerder omlaag als het slechter gaat. In het nieuwe stelsel bestaan nog steeds mogelijkheden voor pensioenfondsen om economische schokken op te vangen en uitkeringen zo stabiel mogelijk te houden.

Wat betekenen de nieuwe regels voor u?

Op dit moment verandert er voor u nog niets. PMT wil de nieuwe pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2026 invoeren. Wij verwachten daarom dat wij u in 2025 kunnen informeren over de startdatum van de nieuwe pensioenregeling.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en wat het nieuwe pensioenstelsel gaat betekenen voor uw pensioen!