Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Waarom is er een nieuw pensioenstelsel nodig?

Het pensioen in Nederland is goed geregeld. Bijna nergens ter wereld is de armoede onder ouderen zo laag als bij ons. Dat komt omdat verreweg de meeste werkenden in Nederland verplicht en collectief sparen voor pensioen. Hierbij worden kosten en risico’s samen gedeeld. Toch is een verandering van ons pensioensysteem nodig. De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo, waarbij meer mensen ZZP-er zijn geworden of flexibele contracten hebben. Daarnaast hebben we te maken met economische onzekerheid.

Het nieuwe pensioen

De voor ons belangrijkste elementen uit het oude pensioenstelsel zijn overeind gebleven. Zoals de verplichtstelling, solidariteit en het delen van risico’s. Solidariteit en het delen van risico’s zijn nodig om deelnemers enige zekerheid en houvast te bieden, bijvoorbeeld bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. De verplichtstelling zorgt ervoor dat pensioen geen concurrerende arbeidsvoorwaarde is tussen werkgevers in één sector. Hierdoor bouwt het overgrote deel van de werknemers een pensioen op.

In het nieuwe akkoord verdwijnt de rekenrente en bestaat er geen dekkingsgraad meer. Er is straks sprake van een premieregeling waarbij iedereen zijn eigen vermogen opbouwt. Pensioen regelen we nog steeds samen. Werkgevers en werknemers zetten samen geld opzij voor pensioen. Jong en oud ontvangen pensioen waar ze zelf voor betaald hebben.

De nieuwe regels zorgen er straks voor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat en het eerder omlaag gaat als het economisch slechter gaat. Je pensioen beweegt dus mee met de economie. Ook wordt pensioen eerlijker: jong en oud krijgen het pensioen waarvoor ze - samen met hun werkgever - inleggen.

Wat betekenen de nieuwe regels voor u?

Op dit moment verandert er voor u nog niets. Het pensioenakkoord is besproken in de Tweede Kamer. Nu volgt het wetgevingstraject, dat zeker nog een jaar tijd vergt. Pensioenfondsen, en dus ook wij, gaan het akkoord nader bestuderen en kijken wat dit betekent voor onder andere de uitvoering en de communicatie. Uiterlijk januari 2027 zal het nieuwe stelsel in werking treden.

Hoe nu verder?

Nu de sociale partners hebben ingestemd, volgt er een lange weg naar wet- en regelgeving in de politiek. PMT zal goed blijven opletten en invloed proberen uit te oefenen om de uitvoerbaarheid van de pensioenafspraken te bewaken en ook beleidsruimte te behouden om zaken te kunnen regelen die passen bij onze deelnemers van PMT.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en wat het nieuwe pensioenstelsel gaat betekenen voor uw pensioen!

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Pensioenfondsen hebben veel last van de lage rente. Dat gaat veranderen in een nieuw pensioenstelsel. Het filmpje hiernaast laat zien dat er ook nog andere redenen zijn om het pensioenstelsel te hervormen.

Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor u?

Het wordt duidelijker wat u aan geld inlegt, wat u daarmee aan een vermogen opbouwt en wat u daarvoor straks aan pensioen kunt verwachten. Ook is het pensioen straks beweeglijker. Het gaat eerder omhoog als het economisch beter gaat en omlaag, als het economisch slechter gaat.