Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn PMT. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

Tijdlijn nieuwe pensioenstelsel

 1. 2022 - begin 2023

  PMT is achter de schermen al bezig met de voorbereidingen. Zo hielden we in 2022 een onderzoek onder alle deelnemers welke risico’s zij met beleggingen willen nemen.

  De Wet toekomst pensioenen is aangenomen in de Tweede en daarna de Eerste Kamer.

 2. 1 juli 2023

  De nieuwe wet is ingegaan. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 om over te gaan op de nieuwe pensioenregels.

 3. 2023 – 2024

  Werkgevers en werknemers in de sector Metaal en Techniek maken concrete afspraken over de nieuwe regeling en de overgang ernaartoe.

  PMT beoordeelt of deze afspraken uitlegbaar en uitvoerbaar zijn. Ook controleert PMT of de gemaakte afspraken evenwichtig zijn voor alle deelnemers: jong én oud.

 4. 2024 - 2025

  PMT bereidt de overgang naar de nieuwe regeling voor.

  Voor de invoering informeren we u wat uw pensioen was voor de overgang en wat uw pensioen wordt na de overgang.

 5. 1 januari 2026

  PMT voert de nieuwe regeling in op 1 januari 2026.

  Bouwt u pensioen bij PMT op? U gaat dan pensioen opbouwen via de nieuwe regeling. U krijgt inzicht in uw pensioenvermogen, hoeveel premie u heeft ingelegd en wat uw verwachte pensioen is.

  Ontvangt u al pensioen van PMT? U krijgt een overzicht van uw maandelijkse pensioen.