Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Onze portalen zijn gesloten voor wijzigingen. U kunt wel uw gegevens inzien. In januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven op het vernieuwde PMT Online.

Invoering Uniforme Pensioenaangifte met een jaar uitgesteld

Helaas hebben wij moeten besluiten om de invoering van Uniforme Pensioenaangifte (UPA) per 1 januari 2024 met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2025. Voor het testen van de UPA-module blijkt meer tijd nodig dan voorzien. Het nieuwe ICT-systeem waaraan wordt gewerkt is daar nog niet klaar voor. We hebben dus geen andere keuze dan de invoering uit te stellen.

Met deze keuze zetten wij de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening op de eerste plaats.

Wij begrijpen dat onze boodschap vervelend voor u is. Ook realiseren wij ons dat u hier wellicht al veel tijd en moeite in heeft gestoken. Uw ingediende correctieverzoeken voor de UPA gegevenscontrole voeren wij door. Deze gaan mee naar het nieuwe pensioenadministratiesysteem op 1 januari 2024.

Antwoord op vragen
Daarnaast realiseren wij ons dat dit besluit leidt tot vragen. Lees de veelgestelde vragen voor antwoorden op vragen die bij u kunnen spelen.

Houd de UPA-pagina in de gaten voor de laatste ontwikkelingen
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn over de planning van UPA, dan informeren wij u hierover op de UPA-pagina en in onze werkgeversnieuwsbrieven.

Veelgestelde vragen

Waarom wordt de invoering van UPA per 1 januari 2024 uitgesteld?
Voor het testen van de UPA-werkwijze blijkt meer tijd nodig dan voorzien. De nieuwe pensioenadministratie waaraan wij werken is daar nog niet klaar voor. Hierdoor komt een gecontroleerde ingebruikname van UPA voor PMT per 1 januari 2024 - helaas - te vroeg. PMT heeft er daarom voor gekozen de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening prioriteit te geven, en de UPA-werkwijze uit te stellen.

Wanneer gaat de invoering van UPA voor PMT wel door?
PMT heeft in overleg met de pensioenuitvoerder gekozen voor invoering van de UPA-werkwijze per 1 januari 2025. Dat betekent een vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Op onze UPA-pagina publiceren wij de meest recente stand van zaken.

Waarom staat er in de brief over uitstel van UPA niets vermeld over de invoer per 1 januari 2025?
PMT heeft eerst besloten om de UPA-werkwijze niet per 1 januari 2024 te voeren. Die beslissing hebben we direct gecommuniceerd met alle aangesloten werkgevers, administratiekantoren en salarispakket leveranciers. Het perspectief op een vervolg was op dat moment niet concreet genoeg om iets over te communiceren. Pas na verzending van de brieven  werd duidelijk dat invoer van de UPA-werkwijze per 1 januari 2025 kon worden ingepland bij de pensioenuitvoerder. De informatie op de website is daarom de meest recente.

Waarom heeft PMT niet eerder gecommuniceerd dat UPA wordt uitgesteld?
In de eerste maanden van 2023 was daar geen reden voor. Medio juni bleek echter dat het halen van de deadline van 1 januari 2024 niet meer haalbaar was. PMT heeft direct na die evaluatie (in overleg met de pensioenuitvoerder) actie ondernomen en de communicatie naar alle belanghebbenden in gang gezet.

Wat doet PMT met de aangeleverde correctieverzoeken?
PMT verwerkt alle correctieverzoeken die voor 1 augustus 2023 binnenkomen. Wij voeren die door in de huidige pensioenadministratie. De gegevens nemen we mee naar de nieuwe pensioenadministratie. De correctieverzoeken zijn daarmee niet voor niets geweest.

Moet ik de gegevens controle nog uitvoeren?
Nee, u hoeft de gegevens controle niet meer uit te voeren.

Heeft u naar aanleiding van de UPA-gegevens controle nog nieuwe correctieverzoeken voor PMT? Stuur ze voor 1 augustus op via het contactformulier. Wij voeren die door in de huidige pensioenadministratie. En zetten die daarna over naar de nieuwe pensioenadministratie. Uw correctieverzoeken gaan dus niet verloren. 

Wat moet ik doen met brieven van PMT waarin een verschil met het UWV wordt gevraagd aan te passen?
Het blijft voor de kwaliteit van data en dienstverlening verstandig om verschillen in de administraties tussen PMT en het UWV te analyseren. En waar mogelijk op te lossen. Ook nu de introductie van de UPA-werkwijze voorlopig is uitgesteld.

Hoe moet ik de salarisgegevens vanaf 1 januari 2024 aanleveren?

  • Voor werkgevers met eHerkenning

Ook in 2024 kunt u de jaarlijkse salarisaangifte voor PMT via het portaal indienen. Gedurende 2023 vragen wij u mutaties voor de pensioenadministratie te blijven doorgeven via het portaal.

  • Voor werkgevers zonder eHerkenning

De overheid verplicht ons om eHerkenning als inlogmiddel te accepteren. Beschikt u (of uw relatie) nog niet over eHerkenning en/of ketenmachtiging voor PMT? U leest alles over eHerkenning op onze webpagina Aanvragen eHerkenning. 

Tot wanneer moet ik Inzendportaal blijven gebruiken voor het aanleveren van salarisgegevens?
PMT overlegt momenteel met de pensioenuitvoerder over het vervolg van de UPA-werkwijze, en de inzet van het portaal voor aanleveren van mutaties en salarisgegevens. Op onze UPA-pagina publiceren wij hierover de meest recente stand van zaken. Wij verwachten in het laatste kwartaal van 2023 meer duidelijkheid en perspectief te kunnen bieden voor de UPA-aansluiting voor PMT. 

Gaat PMT vanaf 1 januari 2024 over op maandfacturatie in plaats van kwartaalfacturatie?
Dat is op dit moment nog niet bekend. We verwachten u hier zo snel mogelijk uitsluitsel over te kunnen geven. En informeren u hierover via deze site en in de werkgeversnieuwsbrieven. 

Moet ik als administratiekantoor aan mijn werkgevers uitleggen dat UPA voor PMT is uitgesteld?
Wij informeren alle werkgevers in juli dat de UPA-werkwijze voor PMT is uitgesteld. Ook werkgevers die de uitvoering van de pensioenadministratie hebben uitbesteed. Onze boodschap is dat PMT voor het testen van de UPA-werkwijze meer tijd nodig heeft dan voorzien. PMT heeft er daarom voor gekozen de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening prioriteit te geven, en de UPA-aansluiting uit te stellen. 

Wanneer ontvangen wij meer informatie over de integratie met de nieuwe pensioenadministratie?
Wij verwachten u uiterlijk in het laatste kwartaal van 2023 te informeren over onze nieuwe pensioenadministratie. Wij streven naar een 1:1 naadloze overgang naar de nieuwe administratie met zo min mogelijk impact voor werkgevers en administrateurs.