Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Organisatiewijzigingen

Veranderingen binnen uw organisatie kunnen gevolgen hebben voor uw pensioenregeling bij PMT. Denk aan organisatiewijzigingen als verandering van rechtsvorm, fusie, overname, reorganisatie of faillissement. Geef wijzigingen daarom op tijd aan ons door.

Fusie, overname of afsplitsing

Een fusie, overname of afsplitsing kan grote gevolgen hebben voor het pensioen van uw werknemers. Daarom moet er opnieuw bepaald worden of de onderneming nog onder de werkingssfeer van PMT valt. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Werkingssfeer (telefoonnummer 070 – 2 179 100). Indien nodig zal de accountmanager bij u een werkingssfeeronderzoek instellen.

Beëindiging verplichte deelname

De verplichte deelname van uw onderneming aan de pensioenregeling in de Metaal en Techniek eindigt als u uw bedrijf beëindigt, failliet gaat, de werkzaamheden binnen het bedrijf wijzigen of al uw werknemers uit dienst zijn.

Als u geen personeel meer in dienst heeft of uw bedrijf beëindigt, meldt u dit door een e-mail te sturen naar werkingssfeer@cometec.nl . U kunt ook een brief sturen naar Postbus 16551 2500 BN Den Haag. U ontvangt een bevestiging van de melding en wij verwerken dit in onze administratie.

Beëindiging bedrijf

Als u uw bedrijf beëindigt ontvangen wij eveneens graag een afschrift van de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel of de intrekking van de aangifte loonbelasting. Waar nodig nemen wij contact met u op om het administratieve proces door te spreken. Als uw bedrijfsactiviteiten stoppen, ontvangt u een afrekening van de premies en een bevestiging van uitschrijving.

Faillissement

Als uw bedrijf failliet gaat, stopt de verplichte deelname aan onze pensioenregeling. Dit heeft direct (grote) gevolgen voor de pensioenopbouw van uw werknemers.

Neem bij faillissement of bij een dreigend faillissement zo snel mogelijk contact op met uw pensioenconsulent om de gevolgen voor uw werknemers door te spreken.