Nieuwe medewerker

Als werkgever meldt u uw werknemers zelf aan bij PMT. Doe dit vanaf de maand waarin zij 18 jaar worden. Nieuwe werknemers meldt u aan via het Inzendportaal.

Voorwaarden verplichte aanmelding

De volgende type medewerkers moet u verplicht aanmelden bij ons:

  • werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd
  • oproepkrachten
  • vakantiekrachten als zij langer dan 2 maanden bij u werken
  • stagiairs als zij vanuit een leer-werkovereenkomst stage lopen (BBL)
  • werknemers uit het buitenland of grensarbeiders
  • gemoedsbezwaarden