Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Mogelijk ontvangt u deze week als werkgever een e-mail van onderzoeksbureau MWM2. Samen met hen doen wij een onderzoek naar onze brieven. Uw feedback helpt ons deze brieven te verbeteren. Doet u mee?

Gegevens doorgeven en wijzigen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Als werkgever regelt u samen met PMT hun pensioen. Daarom is het belangrijk dat wij altijd over de juiste informatie van uw werknemers beschikken. Wijzigingen in de situatie van uw werknemer hebben namelijk vaak gevolgen voor hun pensioen. Geef wijzigingen binnen 1 maand aan ons door.

Inzendportaal.nl en PMT Online

U regelt veel administratieve zaken en wijzigingen van werknemers via Inzendportaal.nl. U heeft eHerkenning (niveau 3) nodig om in te loggen. Via Inzendportaal.nl geeft u wijzigingen door. Hierdoor krijgen wij de juiste salarisgegevens binnen waarmee wij de pensioenpremie berekenen.

Op PMT Online vindt u de facturen met de bijbehorende specificatie terug. De specificatie staat om privacy redenen alleen op PMT Online. De factuur ontvangt u ook per post. Verder kunt u op PMT Online ook premieberekeningen maken met zowel de premieberekeningsmodule als de ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’ tool.

U hoeft niet 2 keer in te loggen op de verschillende portalen. Met eHerkenning logt u gemakkelijk in en eenmaal ingelogd klikt u gemakkelijk heen en weer tussen Inzendportaal.nl en PMT Online.

Inloggen op PMT Online

Welke wijzigingen geeft u door?

Er is een aantal belangrijke momenten wanneer u wijzigingen aan ons door moet geven. Dit zijn: nieuwe werknemer, ontslag, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Maar wist u dat wij jaarlijks het (nieuwe) salaris van uw werknemers nodig hebben om voor u de juiste factuur te kunnen maken? U geeft dit gemakkelijk aan ons door via Inzendportaal.nl met eHerkenning. Hoe het aanleveren of wijzigen van gegevens via Inzendportaal.nl precies werkt, kunt u terugvinden in de handleiding. Deze handleiding staat op Inzendportaal.nl onder ‘Help’.

Jaarlijks: de salarissen

Ieder jaar ontvangt u een brief waarin er gevraagd wordt om de jaarlijkse gegevens door te geven. Wij berekenen de pensioenpremie aan de hand van het januarisalaris van uw werknemer. Tussentijdse wijzigingen hoeft u niet door te geven. Als er sprake is van een salariswijziging na 1 januari dan nemen wij die het volgende jaar mee. Er geldt hiervoor een aantal uitzonderingen:

  • Salariswijziging door functiewijziging of urenwijziging mag u eerder doorgeven
  • Salarisverlaging

Uren van oproepkrachten

Voor oproepkrachten geeft u na afloop van ieder kwartaal de gewerkte uren en het bijhorende bruto uurloon door via Inzendportaal.nl. We berekenen de premie voor uw oproepkrachten dus altijd achteraf. Hebben wij van u een e-mailadres? Dan ontvangt u aan het einde van het kwartaal een seintje wanneer u de gewerkte uren weer kunt doorgeven.

Meeruren van parttime werknemers

Als uw werknemers meer uren werken dan waarvoor zij in dienst zijn en deze meeruren worden tegen het reguliere tarief verloond (dus niet overuren tegen overwerktarief), dan is het belangrijk dat u die uren aan ons doorgeeft. Over die uren bouwen zij ook pensioen bij ons op. Doorgeven kan op 2 manieren: per jaar of per kwartaal. Wij leggen het hieronder aan u uit.

Aan het einde van het jaar doorgeven
Bereken het totaal aantal gewerkte uren over het hele jaar en deel dit door 52 weken. Bereken daarna het bijbehorende salaris. Via Inzendportaal.nl wijzigt u per 1 januari van het betreffende jaar het aantal uren en het salaris voor uw werknemer.

Aan het einde van een kwartaal doorgeven
Bereken hoeveel meer uren er het afgelopen kwartaal gewerkt zijn en deel dit aantal door 13 weken. Deze uren telt u op bij het vaste aantal uren van uw werknemer. Via Inzendportaal.nl past u met de optie ‘wijzigen dienstverband’ het dienstverband aan per de eerste van de maand van het betreffende kwartaal. Bijvoorbeeld: uw werknemer werkt 21 uur met een salaris van € 1.500. In het eerste kwartaal is er 33 uur extra gewerkt. Dat zijn 33/13 = 2,54 extra uren per week. U wijzigt dan het aantal uren per 1 januari in 23,54 en het salaris wordt dan (1.500 / 21) x 23,54 = € 1.681,43.

Goed om te weten

  • Verhuist uw werknemer naar het buitenland? Dan moet uw werknemer zich uitschrijven bij de gemeente. Wij krijgen automatisch het nieuwe adres door van de Registratie Niet-ingezetenen (RNI).
  • Heeft u geen eHerkenning of een aanmelding langer terug dan 1 jaar? Gebruik dan het aanmeldformulier. Gaat het om een oproepkracht? Gebruik dan het aanmeldformulier oproepkracht.

Maak een belafspraak

Wilt u contact met PMT? Wij bellen u op een moment dat het u uitkomt. Maak een belafspraak via de online afspraakplanner.

Belafspraak