Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Gegevens doorgeven en wijzigen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Als werkgever regelt u samen met PMT hun pensioen. Daarom is het belangrijk dat wij altijd over de juiste informatie van uw werknemers beschikken. Wijzigingen in de situatie van uw werknemer hebben namelijk vaak gevolgen voor hun pensioen. Geef wijzigingen binnen 1 maand aan ons door.

PMT Online

Op PMT Online regelt u veel administratieve zaken en wijzigingen. U vindt de facturen met de bijbehorende specificatie terug. De factuur ontvangt u ook per post. De specificatie staat om privacy redenen alleen op PMT Online. U kunt ook premieberekeningen maken met zowel de premieberekeningsmodule als de ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’ tool.

Om in te loggen heeft u eHerkenning (niveau 3) nodig. 

Inloggen op PMT Online

Welke wijzigingen geeft u door?

Er is een aantal belangrijke momenten wanneer u wijzigingen aan ons door moet geven. Dit zijn: nieuwe werknemer, ontslag, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Maar wist u dat wij jaarlijks het (nieuwe) salaris van uw werknemers nodig hebben om voor u de juiste factuur te kunnen maken? U geeft dit gemakkelijk aan ons door via PMT Online. Hoe het aanleveren of wijzigen van gegevens via PMT Online precies werkt, kunt u terugvinden in de handleiding

Jaarlijks: de salarissen

Ieder jaar ontvangt u een brief waarin er gevraagd wordt om de jaarlijkse gegevens door te geven. Wij berekenen de pensioenpremie aan de hand van het januarisalaris van uw werknemer. Tussentijdse wijzigingen hoeft u niet door te geven. Als er sprake is van een salariswijziging na 1 januari dan nemen wij die het volgende jaar mee. Er geldt hiervoor een aantal uitzonderingen:

  • Salariswijziging door functiewijziging of urenwijziging mag u eerder doorgeven
  • Salarisverlaging

Uren van oproepkrachten

Oproepkrachten meldt u aan via PMT Online. Bij het aanmelden van de werknemer geeft u aan dat het om een oproepkracht gaat. Na afloop van elk kwartaal geeft u bij ‘Uren oproepkrachten’ het aantal gewerkte uren en het bijbehorende bruto uurloon door. Wij berekenen vervolgens een gemiddeld maandsalaris dat wij gebruiken voor de pensioenpremie. Dit ziet u terug op de eerstvolgende factuur.

Premieberekening oproepkrachten

 

Meeruren van parttime werknemers

Meeruren zijn extra uren die uw parttime werknemer werkt boven zijn contracturen, tot maximaal 38 uur. Werkt iemand meer dan 38 uur? Dan noemen we dat overwerkuren. Als een parttime werknemer meeruren werkt, dan is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. Over deze uren bouwt uw werknemer ook pensioen op. 

Meeruren doorgeven

  • Bereken hoeveel uren uw werknemer gemiddeld per week heeft gewerkt gedurende het jaar, inclusief contracturen.
  • Vul het meeruren rekensheet in om het salaris en het aantal uur te berekenen.
  • Wijzig via PMT Online per 1 januari van het voorgaande jaar het aantal uren en het salaris.
  • Let op: geeft u de meeruren liever ieder kwartaal door? Pas dan ook de datum aan. Het is belangrijk dat u hier de eerste dag van het afgelopen kwartaal invult.

U ziet de correctie voor deze werknemer terug op de eerstvolgende factuur.

Rekensheet meeruren

Goed om te weten

  • Verhuist uw werknemer naar het buitenland? Dan moet uw werknemer zich uitschrijven bij de gemeente. Wij krijgen automatisch het nieuwe adres door van de Registratie Niet-ingezetenen (RNI).
  • Heeft u geen eHerkenning of een aanmelding langer terug dan 1 jaar? Gebruik dan het aanmeldformulier. Gaat het om een oproepkracht? Gebruik dan het aanmeldformulier oproepkracht.

Maak een belafspraak

Wilt u contact met PMT? Wij bellen u op een moment dat het u uitkomt. Maak een belafspraak via de online afspraakplanner.

Belafspraak