Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Feiten & cijfers

Ieder jaar publiceren wij onze kerncijfers (pdf). Dit zijn belangrijke cijfers over de pensioenregeling, zoals het premiepercentage of het grensbedrag waarover uw werknemers pensioen mogen opbouwen.

Pensioenregeling salaris tot en met € 81.010 (2022)
Pensioenrekenleeftijd 68 jaar
Franchise € 14.802
Pensioenpremie over salaris tot € 81.010 27,98%
Premieverdeling tot en met € 81.010:
werkgeversdeel (minimaal) = (63,26% van 27,98% =) 17,70%
werknemersdeel (maximaal) = (36,74% van 27,98% =) 10,28%
Opbouwpercentage tot en met € 81.010 1,802%
Maximaal aantal uren pensioenopbouw per week 38
Premiedagen per maand 30
Maximum leeftijd tot en met de maand voor AOW-leeftijd
Minimum leeftijd 18 jaar
Pensioenregeling salaris boven € 81.010 (2022)

Heeft u gekozen voor deelname aan de vrijwillige pensioenregeling over het salaris boven € 81.010? Hieronder vindt u de kengetallen voor 2022. Het premiepercentage is afhankelijk van uw keuze voor een hoog of laag opbouwpercentage.

Opbouwpercentage salaris tussen € 81.010 en € 114.866 

Opbouwpercentage laag 1,19%
Opbouwpercentage hoog 1,48%
Premieverdeling boven de € 81.010:
Werknemersdeel maximaal 46,8% van de gemiddelde premie

 

  Premiepercentage bij opbouw Laag Premiepercentage bij opbouw Hoog
< 35 jaar 13,1% 16,3%
35-39 jaar 15,1% 18,8%
40-44 jaar 17,6% 21,9%
45-49 jaar 20,3% 25,2%
50-54 jaar 23,5% 29,2%
55-59 jaar 27,0% 33,5%
> 60 jaar 30,5% 37,9%

Wat moet u doen?

  1. Voer de nieuwe kerncijfers aan het begin van het jaar door in uw administratie.

  2. Geef op tijd de nieuwe salarissen aan ons door via Inzendportaal.nl

Inloggen op Inzendportaal.nl

Overzicht premies: ANW Pensioen

Het ANW Pensioen is een vrijwillige aanvulling op de pensioenregeling. Het ANW Pensioen keert uit aan de partner van uw werknemer als uw werknemer voor zijn pensioenleeftijd overlijdt:

  • Kiest uw werknemer voor een ANW Pensioen? Dan houdt u de premie in op zijn bruto maandsalaris. Zo betaalt uw werknemer over de premie geen belasting.
  • De maandelijkse premie is afhankelijk van het verzekerde bedrag en de leeftijd van uw werknemer.
  • Voor het jaar 2022 kijkt u naar de leeftijd van uw werknemer op 31 december 2022.

Goed om te weten

  • Wij sturen u elk jaar een bericht over het updaten van de salarisgegevens. Geef de nieuwe salarissen zo snel mogelijk aan ons door. Wij sturen dan sneller de juiste factuur. Deze kunt u ook altijd inzien op PMT Online.
  • Ieder jaar publiceren wij begin december de nieuwe kerncijfers.

Maak een belafspraak

Wilt u contact met PMT? Wij bellen u op een moment dat het u uitkomt. Maak een belafspraak via de online afspraakplanner.

Belafspraak