Feiten & cijfers

Ieder jaar publiceren wij onze kerncijfers (pdf). Dit zijn belangrijke cijfers over de pensioenregeling, zoals het premiepercentage of het grensbedrag waarover uw werknemers pensioen mogen opbouwen.

Pensioenregeling salaris tot en met € 78.348
Pensioenrekenleeftijd 68
Franchise € 14.554
Pensioenpremie over salaris tot € 78.348 22,2%
Premieverdeling tot en met € 78.348:
werkgeversdeel (minimaal) = (53,7% van 22,2% =) 11,92%
werknemersdeel (maximaal) = (46,3% van 22,2% =) 10,28%
VPL-premie voor overgangsrechten 5,78% (volledige rekening werkgever)
Opbouwpercentage tot en met € 78.348 1,875%
Maximaal aantal uren pensioenopbouw per week 38
Premiedagen per maand 30
Maximum leeftijd tot en met de maand voor AOW-leeftijd
Minimum leeftijd 18 jaar
Pensioenregeling salaris boven € 78.348

Heeft u gekozen voor deelname aan de vrijwillige pensioenregeling over het salaris boven € 78.348? Hieronder vindt u de kengetallen voor 2020. Het premiepercentage is afhankelijk van uw keuze voor een hoog of laag opbouwpercentage.

Opbouwpercentage salaris tussen € 78.348 en € 110.111

Opbouwpercentage laag 1,51%
Opbouwpercentage hoog 1,875%

 

  Premiepercentage bij opbouw Laag Premiepercentage bij opbouw Hoog
< 35 jaar 11,6% 14,4%
35-39 jaar 13,4% 16,6%
40-44 jaar 15,6% 19,4%
45-49 jaar 18,0% 22,4%
50-54 jaar 20,8% 25,8%
55-59 jaar 23,9% 29,7%
> 60 jaar 27,0% 33,5%

Wat moet u doen?

  1. Voer de nieuwe kerncijfers aan het begin van het jaar door in uw administratie.

  2. Geef op tijd de nieuwe salarissen aan ons door via Inzendportaal.nl

Inloggen op Inzendportaal.nl

Overzicht premies: ANW Pensioen

Het ANW Pensioen is een vrijwillige aanvulling op de pensioenregeling. Het ANW Pensioen keert uit aan de partner van uw werknemer als uw werknemer voor zijn pensioenleeftijd overlijdt:

  • Kiest uw werknemer voor een ANW Pensioen? Dan houdt u de premie in op zijn bruto maandsalaris. Zo betaalt uw werknemer over de premie geen belasting.
  • De maandelijkse premie is afhankelijk van het verzekerde bedrag en de leeftijd van uw werknemer.
  • Voor het jaar 2020 kijkt u naar de leeftijd van uw werknemer op 31 december 2020.

Goed om te weten

  • Wij sturen u elk jaar een bericht over het updaten van de salarisgegevens. Geef de nieuwe salarissen zo snel mogelijk aan ons door. Wij sturen dan sneller de juiste factuur. Deze kunt u ook altijd inzien op PMT Online.
  • Ieder jaar publiceren wij begin december de nieuwe kerncijfers.