Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Geschreven door

Jos Brocken

Werknemersvoorzitter

Gepubliceerd op 22 december 2022

Afscheid en terugblik

Na 16 jaar PMT, waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter namens de werknemers, word ik per 1 januari 2023 opgevolgd door Eunice Bronswijk. PMT heeft namelijk een grens aan de zittingsduur van bestuursleden. Dat is goed en héél gezond: van ‘benoemingen voor het leven’ wordt een pensioenfondsbestuur niet beter. Mijn tijd zit er nu echt op en dat is beslist geen ramp! Eunice begint helemaal fris aan haar nieuwe taak. Ik heb alle vertrouwen in haar én ik weet zeker dat zij het werk als werknemersvoorzitter met hart en ziel gaat uitvoeren.

Dat wat geweest is 
Voor mij is dit afscheid een mooi moment om even terug te blikken op ‘dat wat geweest is’. En als ik dan terugkijk op mijn bestuursperiode bij PMT valt mij vooral op, dat de belangstelling voor pensioenen onder onze deelnemers niet zozeer gaat over technische zaken als dekkingsgraden, pensioenwetten en bestuurlijke vraagstukken. Het gaat met name om de vraag wanneer je met pensioen kunt. En meteen daarna, wat dan het ‘gespaarde’ netto pensioen daadwerkelijk is én of je - zo mogelijk -  eerder kunt stoppen.

Vakmanschap en trots in onze sector
Dat kan een beetje negatief klinken: alsof iedereen met tegenzin naar het werk gaat en daar zo gauw mogelijk mee wil stoppen. Dat is natuurlijk niet zo! Want er is juist heel veel vakmanschap en trots in de sector Metaal en Techniek. PMT zorgt voor de pensioenen van hardwerkende mensen, die de samenleving draaiende houden:

  • De installateurs die de elektriciteitsvoorzieningen in onze woningen of in de ziekenhuizen en kantoren aanleggen.
  • De monteurs die onze verwarmingsapparaten plaatsen, onderhouden en herstellen.
  • De autotechnici die onze voertuigen onderhouden en repareren.
  • De metaalbewerkers die machines, gereedschappen en onderdelen maken voor onze voertuigen, gebouwen, bruggen, windmolens, ja wat niet.
  • De loodgieters, de elektriciens, de lassers, het zijn allemaal mensen die de ruggengraat van onze maatschappij vormen en grote waardering ontvangen voor hun vakwerk. Dus zeker niet negatief.

Tillen, bukken, klimmen, kruipen, slaan, sjouwen, duwen, trekken, iedere dag weer
Maar, de overgrote meerderheid van deze technische vakmensen is al vroeg begonnen met werken op 16-, 17-, 18- of 19-jarige leeftijd. De ouderen na de LTS of MTS, de latere generaties na het MBO. Veelal jong in leerwerkbanen gestart. Het werk is vaak zwaar. In kou of hitte. Op hoogte of in kleine ruimtes. Met lawaai, trillingen of gevaarlijke stoffen. Tillen, bukken, klimmen, kruipen, slaan, sjouwen, duwen, trekken, iedere dag weer.

Op 50-jarige leeftijd treden bij velen de eerste slijtage verschijnselen op. Rond de leeftijd van 55 jaar zijn veel klachten chronisch aan het worden én kijkt men dáárom uit naar extra vrije dagen of lichter werk. Op 60-jarige leeftijd kiezen velen logischerwijs voor de met veel vakbondsstrijd verworven mogelijkheden van het Generatiepact (minder werken, met behoud van volledige pensioenopbouw en grootste deel van het loon) of deeltijd pensioen.

En 3 jaar eerder voor de AOW kunnen stoppen met werken, is daar als bitter noodzakelijke cao-afspraak bijgekomen, ook weer na harde vakbondsstrijd bereikt. Gelukkig kunnen mensen met zwaar werk nu echt wat eerder stoppen, met een uitkering gelijk aan het netto-AOW bedrag, eventueel naar wens aangevuld met wat geld uit het opgebouwde pensioen.

Zwaar werk en tijdig kunnen stoppen
Het is eigenlijk heel simpel. Als je op je 16e begonnen bent met werken en op je 66e recht krijgt op AOW, heb je maar liefst 50 jaar gewerkt. Dat is gewoon voor veel werknemers veel te lang. Vaak zelfs onmogelijk. Je wilt niet alleen je pensioen halen, je wilt er ook nog een beetje gezond van kunnen genieten. Als je nog jong bent, is pensioen iets van later en staat het onderaan de lijst met prioriteiten. Maar gaandeweg wordt dat pensioen belangrijker, juist ook om tijdig te kunnen stoppen.

De vragen over pensioen in de Metaal en Techniek gaan meestal over zwaar werk én tijdig kunnen stoppen met werken. De afspraken daarover worden gemaakt door de vakbonden en werkgevers aan de cao-tafel. De uitvoering van de afspraken over pensioen en eerder uittreden ligt bij het pensioenfonds PMT. Hoe beter wij dát doen en hoe meer mensen we kunnen bereiken en informeren, liefst in directe contacten (daarom zijn onze pensioenconsulenten zo belangrijk) én hoe beter we op de centen passen, hoe meer PMT van waarde kan zijn voor haar deelnemers.

Eervolle en dankbare taak
Met deze concrete doelen voor ogen heb ik mij volledig ingezet voor PMT. Om op wezenlijke onderdelen in het leven van mensen iets kunnen betekenen, dat was niet alleen een eervolle, maar ook een dankbare taak. Organiseer je in vakbonden, maak goede afspraken met werkgevers, wees trots op je vakmanschap en geniet van je werk en je pensioen. Tot ziens!

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT