Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 13 juli 2022

Verlenging in 2023 van de regeling ‘Pensioenopbouw boven de salarisgrens’

Neemt u deel aan de aanvullende regeling 'pensioenopbouw boven de salarisgrens'? Deze regeling wordt verlengd in 2023. De premie blijft in 2023 gelijk. Het opbouwpercentage is nog niet bekend. Deze wordt in oktober bepaald­. Dit komt omdat het opbouwpercentage mede afhangt van de rente. Omdat de rente is gestegen, verwachten we dat het opbouwpercentage minimaal gelijk of zelfs hoger wordt.

Meer informatie over deze regeling vindt u op pensioenopbouw boven de salarisgrens. Wilt u meedoen aan de regeling? Neem dan contact op met de afdeling Accountbeheer of uw werkgeversconsulent.