Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 19 mei 2023

5 vragen over ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen

Als u ziek bent, dan komt er veel op u af. Pensioen is dan vast niet het eerste waar u aan denkt. Maar wat gebeurt er eigenlijk met uw pensioen als u langere tijd ziek bent of zelfs arbeidsongeschikt wordt?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ziek word?
U bouwt tijdens de eerste 2 jaren van ziekte volledig pensioen op via uw werkgever. Ook als uw salaris eventueel lager wordt. Voor uw pensioen verandert er dus niets. U kijkt samen met uw werkgever of en hoe u weer aan het werk kunt gaan.

Wat gebeurt er als ik langer dan 2 jaar ziek ben?
Kunt u na 2 jaar nog niet (volledig) aan het werk? U en uw werkgever krijgen te maken met de WIA: wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U wordt gekeurd door UWV. UWV bekijkt hoeveel uren u door uw ziekte niet kunt werken. Dat wordt uitgedrukt in een percentage. Mogelijk komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering. De pensioenopbouw verandert.

Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt raak?
Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een WIA-uitkering van UWV. Hoeveel pensioen u opbouwt hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en het salaris dat u verdient. PMT betaalt de pensioenpremie voor de uren die u niet werkt. Dat heet premievrije opbouw. U bouwt normaal pensioen op over het deel dat u werkt. U en uw werkgever betalen over dat deel samen de premie.

Wat is premievrije pensioenopbouw?
Als u een WIA-uitkering krijgt, kunt u recht hebben op premievrije pensioenopbouw. U bouwt dan pensioen op over het deel dat u arbeidsongeschikt bent zonder dat u daar premie voor betaalt. Dat doet PMT voor u. U bouwt over het deel dat u arbeidsongeschikt bent wel minder pensioen op: maximaal 70% in plaats van 100%. Dat geldt ook voor het partnerpensioen en wezenpensioen.

Wat moet ik doen als ik arbeidsongeschikt word?
Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, ontvangen wij uw gegevens automatisch van UWV. U ontvangt dan binnen 3 maanden een brief van ons met informatie over premievrije deelname.

Meer weten?
Lees meer op Ziekte of arbeidsongeschikt. Daar vindt u ook informatie over de premievrije opbouw.