Waarin we beleggen

Voor PMT staat een goed rendement voorop. Financieel en maatschappelijk rendement gaan prima samen, daarom beleggen we zo verantwoord mogelijk.

Verdeling van beleggingen

De beleggingen van PMT zijn verdeeld in twee portefeuilles: de matchingportefeuille en de returnportefeuille. Deze portefeuilles bevatten een aantal vermogensclusters. Binnen zo’n vermogenscluster reageren de beleggingen op een vergelijkbare manier op (economische) veranderingen. Deze opbouw helpt om de risico’s inzichtelijk te maken.

Matchingportefeuille

  • Langlopende staatsobligaties, swaps kortlopende obligatieportefeuille & liquide middelen
  • Bedrijfsobligaties
  • Hypotheken

Returnportefeuille

  • Onroerend goed
  • Hoogrentende Waarden
  • Aandelen

Aandelenportefeuille gebaseerd op PMT-principes

PMT introduceerde eind 2018 de PMT Strategische Aandelenportefeuille. Potentiële bedrijven worden daarbij getoetst aan financiële en principiële (ESG) criteria. Met andere woorden: hoe scoort een bedrijf op het vlak van milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur en wat is het financieel perspectief van een bedrijf op de langere termijn. Op basis daarvan én internationale verdragen heeft PMT een eigen passende aandelenportefeuille samengesteld die onveranderd voldoet aan PMT's rendementseisen. Eén van de gevolgen van het toepassen van de eigen uitgangspunten is dat PMT een aantal sectoren principieel heeft uitgesloten en niet meer gaat beleggen in de sectoren tabak, bont, wapens en porno-industrie. Zie de uitsluitingslijst (3e kwartaal 2020) voor bedrijven waarin PMT niet belegt.

In het voorbereidingstraject heeft PMT deelnemers en pensioengerechtigden gevraagd in welke sectoren PMT wel of niet zou moeten investeren. In de selectie van bedrijven voor de nieuwe aandelenportefeuille zijn de meningen van deelnemers nadrukkelijk meegewogen. Ook zijn eigen uitgangspunten voor de samenstelling van de aandelenportefeuille in ontwikkelde landen opgesteld.

Gedurende dit voorbereidingstraject heeft PMT deelnemers en gepensioneerden gevraagd in welke sectoren PMT wel of niet zou moeten investeren. Dat hebben we in eerste instantie gedaan via het. Daarna hebben we ook verdiepende persoonlijke interviews gehouden met deelnemers en pensioengerechtigden, om beter door te kunnen vragen.

Aandelen

Een aandeel is een stukje van een bedrijf. Door een aandeel te kopen, stellen we geld ter beschikking aan een bedrijf, in ruil voor een deel eigenaarschap. De aandelen waarin wij beleggen zijn gespreid over verschillende landen en sectoren. Dit waren op 31 december 2019:

Aandelenoverzicht

Bedrijfsobligaties

Een bedrijfsobligatie is een lening aan een onderneming. De lening geldt voor een bepaalde termijn. De onderneming betaalt hierover op vaste tijdstippen rente. Aan het einde van de termijn betaalt de onderneming het volledige kapitaal terug. Onze bedrijfsobligaties waarin wij beleggen zijn gespreid over verschillende landen en sectoren. Dit waren op 31 december 2019:

Staatsobligaties

Een staatsobligatie is een lening aan een overheid. De lening geldt voor een bepaalde termijn. De overheid betaalt hierover op vaste tijdstippen rente. Aan het einde van de termijn betaalt de overheid het volledige kapitaal terug. De staatsobligaties waarin wij belegd zijn gespreid over verschillende landen. Dit waren op 31 december 2019: