Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Waarin we beleggen

Voor PMT staat een goed rendement voorop. Financieel en maatschappelijk rendement gaan prima samen, daarom beleggen we zo verantwoord mogelijk.

Verdeling van beleggingen

De beleggingen van PMT zijn verdeeld in twee portefeuilles: de matchingportefeuille en de returnportefeuille. Deze portefeuilles bevatten een aantal vermogensclusters. Binnen zo’n vermogenscluster reageren de beleggingen op een vergelijkbare manier op (economische) veranderingen. Deze opbouw helpt om de risico’s inzichtelijk te maken.

Matchingportefeuille

  • Langlopende staatsobligaties, swaps kortlopende obligatieportefeuille & liquide middelen
  • Bedrijfsobligaties
  • Hypotheken

Returnportefeuille

  • Onroerend goed
  • Hoogrentende Waarden
  • Aandelen

Aandelenportefeuille gebaseerd op PMT-principes

PMT introduceerde eind 2018 de PMT Strategische Aandelenportefeuille. Potentiële bedrijven worden daarbij getoetst aan financiële en principiële (ESG) criteria. Met andere woorden: hoe scoort een bedrijf op het vlak van milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur en wat is het financieel perspectief van een bedrijf op de langere termijn. Op basis daarvan én internationale verdragen heeft PMT een eigen passende aandelenportefeuille samengesteld die onveranderd voldoet aan PMT's rendementseisen. Eén van de gevolgen van het toepassen van de eigen uitgangspunten is dat PMT een aantal sectoren principieel heeft uitgesloten.

In het voorbereidingstraject heeft PMT deelnemers en pensioengerechtigden gevraagd in welke sectoren PMT wel of niet zou moeten investeren. In de selectie van bedrijven voor de nieuwe aandelenportefeuille zijn de meningen van deelnemers nadrukkelijk meegewogen. Ook zijn eigen uitgangspunten voor de samenstelling van de aandelenportefeuille in ontwikkelde landen opgesteld.

Gedurende dit voorbereidingstraject heeft PMT deelnemers en gepensioneerden gevraagd in welke sectoren PMT wel of niet zou moeten investeren. Dat hebben we in eerste instantie gedaan via het PMT Online panel. Daarna hebben we ook verdiepende persoonlijke interviews gehouden met deelnemers en pensioengerechtigden, om beter door te kunnen vragen.

Waarin beleggen we niet?

Eén van de uitgangspunten van onze beleggingen is dat we het geld verantwoord beleggen. Dat houdt ook in dat we voor sommige beleggingen juist niet kiezen. We beleggen niet in bedrijven die bij de productie van controversiële wapens, tabak, handvuurwapens voor civiel gebruik, adult entertainment of bont betrokken zijn.

PMT belegt ook niet in bedrijven die handelen in strijd met belangrijke internationale verdragen. En ook als bedrijven niet met ons in gesprek willen gaan of als zij zich na gesprekken met ons te weinig inspannen voor de onderwerpen die wij belangrijk vinden, kiezen we niet voor hen. Ook beleggen we niet in staatsobligaties van landen waarvoor internationale sancties gelden.

Uitsluitingslijst landen en bedrijven

Hier staat een overzicht van landen en bedrijven waarin PMT niet belegt.