Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Het stemrecht is een van de belangrijkste rechten van aandeelhouders. Daarmee kunnen we invloed uitoefenen op het beleid en bestuur van een onderneming. Ons uitgangspunt is om te stemmen op alle aandeelhoudersvergaderingen van de beursgenoteerde ondernemingen waarin we beleggen. 

Door een stem uit te brengen, geven wij een signaal naar een onderneming en kunnen wij positieve veranderingen aanjagen. Met andere woorden: het draagt bij aan een verantwoordelijke bedrijfsvoering van de ondernemingen waarin wij beleggen.

Stemmen we voor of tegen? 

We hebben een op maat gemaakt stembeleid. Dit stembeleid is soms strenger dan wat er volgens de lokale governance code van een onderneming wordt geëist. Vooral als het gaat om bestuurssamenstelling en beloningsbeleid. PMT stemt bijvoorbeeld tegen als er geen vrouwelijke kandidaten worden voorgesteld bij benoemingen in het bestuur of als wij ons zorgen maken over voorgenomen beloningen.

Escalatie door stemmen 10 dagen voor de stemdatum te publiceren

PMT heeft naast een ambitieus stembeleid ook de mogelijkheid om klimaatengagement te escaleren via stemmen, dit zetten wij in wanneer bedrijven onvoldoende voortgang maken op de door ons gestelde eisen. Daarbij worden management- of aandeelhoudersvoorstellen per bedrijf met de doelstellingen van het engagement programma vergeleken.

PMT stemt vervolgens tegen agendapunten bij bedrijven die afwijken van onze eisen. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal significante klimaatstemmen. Dit overzicht wordt elke week vernieuwd en de stembeslissingen worden minimaal 10 dagen voordat zij worden uitgebracht hier gepubliceerd. Dit is een overzicht van de meest significante stempunten, waarbij is afgeweken van het managementadvies. Kijk voor het volledige overzicht van de uitgebrachte stemmen en uitleg naar onze stemmonitor. Daar worden al onze uitgebrachte stemmen na afloop gepubliceerd.

Klimaatengagement

Wij verwachten van bedrijven in de olie en gassector en nutssector dat zij:

- Een net-zero CO2-uitstoot ambitie in 2050 hebben gecommuniceerd.
- Een net-zero strategie met scope 1, 2, 3 reductiedoelstelling in lijn met een 1,5C graden pad hebben.
- Rapporteren volgens de richtlijnen van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures.
- CO2-reductiedoelstellingen koppelen aan het remuneratiebeleid van het management.

In onderstaand overzicht ziet u precies wat we gaan stemmen bij welke aandeelhoudersvergadering.

Bedrijf Stemdatum Agendapunt Stem Uitleg
Neste Oyj 28 maart
Agendapunt 10
Goedkeuring van het beloningsrapport
Tegen PMT stemt tegen de goedkeuring van het beloningsrapport van Neste. Neste heeft geen expliciete link tussen de beloning voor bestuurders en voortgang op CO2 reductiedoelstellingen.
Inpex Corp 28 maart Agendapunt
3.1-3.12
Herbenoemingen van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de herbenoeming van alle bestuurders van Inpex. PMT houdt het bestuur verantwoordelijk voor de strategie. De Co2 reductiedoelstellingen die Inpex heeft gesteld binnen de klimaatstrategie zijn niet in lijn met de verwachtingen van PMT.
PTT Exploration & Production PCL 3 april Agendapunt 7
Goedkeuring van de beloning van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de goedkeuring van de beloning aan bestuurders van PTT E&P. PTT heeft geen expliciete link tussen de beloning voor bestuurders en voortgang op CO2 reductiedoelstellingen.
Williams Companies Inc/The
25 april Agenda punt 1.1 t/m 1.12 (m.u.v. 1.5)
Herbenoemingen van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de herbenoeming van alle bestuurders van Williams Cos. PMT houdt het bestuur verantwoordelijk voor de strategie. De Co2 reductiedoelstellingen die Williams Cos heeft gesteld binnen de klimaatstrategie zijn niet in lijn met de verwachtingen van PMT.
    Agenda punt 3
Goedkeuring van de beloning van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de goedkeuring van de beloning aan bestuurders van Williams Cos. Williams Cos heeft een link tussen de beloning voor bestuurders en voortgang op CO2 reductiedoelstellingen. Echter is deze link onvoldoende onderbouwt.
ENGIE SA
26 april Aandeelhoudersresolutie B
1) Vraag naar een 3 jaarlijkse "Say on climate vote" en
2) Vraag naar jaarlijkse rapportage over klimaatstrategie en de voortgang op deze strategie
Voor PMT stemt voor deze aandeelhoudersresolutie. MN heeft namens PMT deze resolutie mede-ingediend als opvolging van de gesprekken die we hebben gehad met Engie. De resolutie vraagt om meer inspraak van aandeelhouders over de klimaatstrategie en meer openheid van Engie over de voortgang.
BP PLC
27 april Aandeelhoudersresolutie 25
1)Vraag naar reductietargets en een strategie in lijn met het Parijsakkoord
2) Vraag naar jaarlijkse rapportage over klimaatstrategie en de voortgang op deze strategie
Voor PMT stemt voor deze aandeelhoudersresolutie. PMT verwacht van BP dat ze haar strategie in lijn brengt met het Parijsakkoord, een belangrijk onderdeel hiervan zijn de Co2 reductie doelstellingen. Daarnaast stelt de gevraagde rapportage PMT beter in staat om de strategie te beoordelen.
Enbridge Inc
27 april Agenda punt 3
Goedkeuring van de beloning van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de goedkeuring van de beloning aan bestuurders van Enbridge. Enbridge heeft geen link tussen de beloning voor bestuurders en voortgang op CO2 reductiedoelstellingen.
  27 april Aandeelhoudersresolutie 1
Vraag naar een jaarlijks rapport inzake de lobby praktijken van Enbridge
Voor PMT stemt voor deze aandeelhoudersresolutie. PMT verwacht van Enbridge dat het haar lobby praktijken niet inzet tegen overheidsbeleid en -maatregelen gericht op het behalen van het Parijsakkoord . De gevraagde rapportage stelt PMT beter in staat de lobby praktijken van Enbridge te beoordelen.
  27 april Aandeelhoudersresolutie 2
Vraag naar meer transparantie over de uitstoot van verkochtte producten (scope 3)
Voor PMT stemt voor deze aandeelhoudersresolutie. PMT verwacht van Enbridge dat het haar strategie in lijn brengt met het parijsakkoord. Meer rapportage over de volledige uitstoot van Enbridge stelt PMT beter in staat de strategie te beoordelen.
Woodside Energy
28 april Agenda punt 2
Herbenoemingen van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de herbenoeming van alle bestuurders van Woodside Energy. PMT houdt het bestuur verantwoordelijk voor de strategie. De Co2 reductiedoelstellingen die Woodside heeft gesteld binnen de klimaatstrategie zijn niet in lijn met de verwachtingen van PMT.
  28 april Agenda punt 3
Goedkeuring van het beloningsrapport
Tegen PMT stemt tegen de goedkeuring van het beloningsrapport van Woodside. Woodside heeft geen expliciete link tussen de beloning voor bestuurders en voortgang op CO2 reductiedoelstellingen.
  28 april Aandeelhoudersresolutie 6b
Vraag naar jaarljkse rapportage over hoe nieuwe investeringen van Woodside zich verhouden tot een 1.5C graden scenario
Voor PMT stemt voor deze aandeelhoudersresolutie. PMT verwacht van Woodside dat ze haar strategie in lijn brengt met het Parijsakkoord. De gevraagde rapportage over nieuwe investeringen van Woodside stelt PMT beter in staat om te beoordelen of deze investeringen passen binnen het Parijs akkoord.
Evergy Inc
2 mei Agendapunt 1a - 1k
Herbenoemingen van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de herbenoeming van alle bestuurders van Evergy. PMT houdt het bestuur verantwoordelijk voor de strategie. De Co2 reductiedoelstellingen die Evergy heeft gesteld binnen de klimaatstrategie zijn niet in lijn met de verwachtingen van PMT. Daarnaast verwacht PMT dat Evergy een uitfaseringsplan voor kolen communiceert, ook hier voldoet Evergy niet aan.
  2 mei Agendapunt 2
Goedkeuring van de beloning van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de goedkeuring van de beloning aan bestuurders van Evergy. Evergy heeft geen link tussen de beloning voor bestuurders en voortgang op CO2 reductiedoelstellingen.
Equinor 10 mei Aandeelhoudersresolutie 9
Vraagt naar het identificeren van klimaatrisico's, Co2 reductiedoelstellingen in lijn met een 1,5C graden pad en jaarlijkse rapportage over de voortgang op deze targets
Voor PMT stemt voor deze resolutie. In de gesprekken die PMT voert met Equinor vraagt PMT om de strategie in lijn te brengen met een 1,5C graden pad. De gevraagde rapportage stelt PMT beter in staat om de voortgang op deze strategie te beoordelen.
Martin Marietta Materials 11 mei Agendapunt 1
Herbenoemingen van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de herbenoeming van alle bestuurders van Martin Marietta Materials. PMT houdt het bestuur verantwoordelijk voor de strategie. Martin Marietta Materials heeft geen net zero ambitie gecommuniceerd en voldoet daarmee niet aan de verwachtingen van PMT.
    Agendapunt 3
Goedkeuring van de beloning van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de goedkeuring van de beloning voor bestuurders van Martin Marietta Materials. Martin Marietta Materials heeft geen expliciete link tussen de beloning voor bestuurders en voortgang op CO2 reductiedoelstellingen.
    Aandeelhoudersresolutie 5
Vraagt om Co2 reductie doelstellingen in lijn met het Parijsakkoord en rapportage op de voortgang
Voor PMT stemt voor deze resolutie. In de gesprekken die PMT voert met Martin Marietta Materials vraagt PMT om de strategie in lijn te brengen met het Parijsakkoord. Deze resolutie stelt PMT beter in staat om de voortgang op deze strategie te beoordelen.

ConocoPhillips

16 mei Agendapunt 14
Agendapunt 1
Herbenoemingen van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de herbenoeming van alle bestuurders bij ConocoPhillips. PMT houdt het bestuur verantwoordelijk voor de strategie. De Co2 reductiedoelstellingen die ConocoPhillips heeft gesteld binnen de klimaatstrategie zijn niet in lijn met de verwachtigen van PMT.

 

  Agendapunt 3
Goedkeuring van de beloning van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de goedkeuring van de beloning voor bestuurders van ConocoPhillips. ConocoPhillips heeft een  link tussen de beloning voor bestuurders en voortgang op CO2 reductiedoelstellingen echter wordt deze onvoldoende toegelicht.

 

  Aandeelhoudersresolutie 10
vraagt om jaarlijkse rapportage over de lobbypraktijken van ConocoPhillips
Voor PMT stemt voor deze aandeelhoudersresolutie. PMT verwacht van ConocoPhillips dat het haar lobby praktijken niet inzet tegen overheidsbeleid en -maatregelen gericht op het behalen van het Parijsakkoord. De gevraagde rapportage stelt PMT beter in staat de lobby praktijken van ConocoPhillips te beoordelen.
Shell 23 mei Agendapunt 25
Goedkeuring van de voortgang op het Shell Energie Transitie plan
Tegen PMT stemt tegen de voortgang op het energietransitie plan van Shell. PMT erkent dat Shell voortgang maakt op de doelstellingen geformuleerd in het transitieplan wat in 2021 ter stemming is gebracht. PMT heeft in 2021 tegen de goedkeuring van het plan gestemd omdat het niet voldeed aan de verwachtingen van PMT. Aangezien het transitieplan ten opzichte van 2021 geen significante wijzigingen heeft doorgemaakt kan PMT de voortgang op het transitieplan niet steunen.
    Aandeelhoudersresolutie 26
Vraagt naar het in lijn brengen van de Co2 reductiedoelstellingen met het Parijsakkoord
Voor PMT stemt voor deze resolutie. In de gesprekken die PMT met Shell voert verwacht PMT van Shell dat het de reductiedoelstellingen in lijn brengt met het Parijsakkoord. De resolutie geeft het bestuur de ruimte om zelf de strategie te bepalen, net als een eigen invulling van de targets te kiezen mits deze in lijn zijn met een 1,5C graden pad.

TotalEnergies SE

26 mei Agendapunt 14
Goedkeuring van het TotalEnergies Energie Transitie Plan
Tegen PMT stemt tegen de goedkeuring van het Energie Transitie Plan van TotalEnergies. PMT steunt het plan van TotalEnergies om grootschalig in te zetten op hernieuwbare energiebronnen. Echter is een tweede strategische pijler van TotalEnergies om significant te groeien in olie en gasproductie.

 

  Aandeelhoudersresolutie (TBA)
Vraag naar het in lijn brengen van de CO2 reductiedoelstellingen met het Parijsakkoord
Voor PMT stemt voor deze resolutie. MN heeft namens PMT deze resolutie mede-ingediend als opvolging van de gesprekken die we hebben gehad met TotalEnergies. In deze gesprekken verwacht PMT van TotalEnergies dat het haar reductiedoelstellingen in lijn brengt met het Parijsakkoord. De resolutie geeft het bestuur de ruimte om zelf de strategie te bepalen, net als een eigen invulling van de targets te kiezen mits deze in lijn zijn met een 1,5C graden pad.

 

EOG Resources

 

24 mei Agendapunt 3
Goedkeuring van de beloning van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de goedkeuring van de beloning voor bestuurders van EOG Resources. EOG heeft een link tussen de beloning voor bestuurders en voortgang op CO2 reductiedoelstellingen echter wordt deze onvoldoende toegelicht om deze link te beoordelen.

 

Pioneer Natural Resources

 

24 mei Agendapunt 3
Goedkeuring van de beloning van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de goedkeuring van de beloning voor bestuurders van Pioneer Natural Resources. Pioneer heeft een link tussen de beloning voor bestuurders en voortgang op CO2 reductiedoelstellingen echter wordt deze onvoldoende toegelicht om deze link te beoordelen.
Devon Energy Corp

 

7 juni Agendapunt 1
Herbenoemingen van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de herbenoeming van alle bestuurders bij Devon. PMT houdt het bestuur verantwoordelijk voor de strategie. De Co2 reductiedoelstellingen die Devon heeft gesteld binnen de klimaatstrategie zijn niet in lijn met de verwachtigen van PMT.
    Agendapunt 3
Goedkeuring van de beloning van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de goedkeuring van de beloning aan bestuurders van Devon. Devon heeft geen link tussen de beloning voor bestuurders en voortgang op CO2 reductiedoelstellingen.
Caterpillar Inc
14 juni Agendapunt 3
Goedkeuring van de beloning van bestuurders
Tegen PMT stemt tegen de goedkeuring van de beloning aan bestuurders van Caterpillar. Caterpillar heeft geen link tussen de beloning voor bestuurders en voortgang op CO2 reductiedoelstellingen.
    Aandeelhouders resolutie 6
Vraag naar rapportage over hoe het lobby beleid in lijn is met de doelstellingen van het Parijsakkoord
Voor PMT stemt voor deze aandeelhoudersresolutie. PMT verwacht van Caterpillar dat het haar lobby praktijken niet inzet tegen overheidsbeleid en -maatregelen gericht op het behalen van het Parijsakkoord. De gevraagde rapportage stelt PMT beter in staat de lobby praktijken van Caterpillar te beoordelen.