Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Het stemrecht is een van de belangrijkste rechten van aandeelhouders. Daarmee kunnen we invloed uitoefenen op het beleid en bestuur van een onderneming. Ons uitgangspunt is om te stemmen op alle aandeelhoudersvergaderingen van de beursgenoteerde ondernemingen waarin we beleggen. 

Door een stem uit te brengen, geven wij een signaal naar een onderneming en kunnen wij positieve veranderingen aanjagen. Met andere woorden: het draagt bij aan een verantwoordelijke bedrijfsvoering van de ondernemingen waarin wij beleggen.

Stemmen we voor of tegen? 

We hebben een op maat gemaakt stembeleid. Dit stembeleid is soms strenger dan wat er volgens de lokale governance code van een onderneming wordt geëist. Vooral als het gaat om bestuurssamenstelling en beloningsbeleid. PMT stemt bijvoorbeeld tegen als er geen vrouwelijke kandidaten worden voorgesteld bij benoemingen in het bestuur of als wij ons zorgen maken over voorgenomen beloningen.

Escalatie door stemmen 10 dagen voor de stemdatum te publiceren

PMT heeft naast een ambitieus stembeleid ook de mogelijkheid om klimaatengagement te escaleren via stemmen, dit zetten wij in wanneer bedrijven onvoldoende voortgang maken op de door ons gestelde eisen. Daarbij worden management- of aandeelhoudersvoorstellen per bedrijf met de doelstellingen van het engagement programma vergeleken.

PMT stemt vervolgens tegen agendapunten bij bedrijven die afwijken van onze eisen. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal significante klimaatstemmen. Dit overzicht wordt elke week vernieuwd en de stembeslissingen worden minimaal 10 dagen voordat zij worden uitgebracht hier gepubliceerd. Dit is een overzicht van de meest significante stempunten, waarbij is afgeweken van het managementadvies. Kijk voor het volledige overzicht van de uitgebrachte stemmen en uitleg naar onze stemmonitor. Daar worden al onze uitgebrachte stemmen na afloop gepubliceerd.

Klimaatengagement

Wij verwachten van bedrijven in de olie- en gassector en nutssector dat zij:

- Een net-zero CO2-uitstoot ambitie in 2050 hebben gecommuniceerd.
- Een net-zero strategie met scope 1, 2, 3 reductiedoelstelling in lijn met een 1,5C graden pad hebben.
- Rapporteren volgens de richtlijnen van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures.
- CO2-reductiedoelstellingen koppelen aan het remuneratiebeleid van het management.

In onderstaand overzicht ziet u precies wat we gaan stemmen bij welke aandeelhoudersvergadering. This table is also available in English.

Bedrijf Stemdatum Agendapunt Stem Uitleg

Enbridge AVA

8 mei

Resolutie 5:

Aandeelhouders vragen Enbridge om jaarlijks een rapport uit te brengen waarin het alle materiele scope 3 uitstoot openbaar maakt.

Voor

PMT stemt VOOR deze resolutie. Om de klimaatstrategie van een bedrijf goed te kunnen beoordelen vinden we het belangrijk dat bedrijven transparant zijn over al hun relevante uitstoot. Het openbaar maken van de Scope 3-uitstoot van Enbridge helpt ons om beter inzicht te krijgen of het bedrijf in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs en klimaat gerelateerde risico's op een passende manier beheerst.

Equinor AVA 

14 mei

Resolutie 15:

Aandeelhouders vragen Equinor om de strategie, en daarbij horende CapEx plannen, te updaten in lijn met de doelstellingen van het Parijs akkoord.

Voor

PMT stemt VOOR deze resolutie, de verantwoordelijkheid voor het bepalen van de strategie ligt bij het management en de board. De strategie van Equinor om olie en gasproductie stabiel te houden tot 2035, waar de natuurlijke afname van productie wordt opgevangen door groei van de internationale olie en gasportefeuille, is niet in lijn met paden naar het Klimaatakkoord van Parijs. De resolutie vraagt het bedrijf terecht om nieuwe investeringsplannen te toetsen aan het klimaatakkoord van Parijs, zo ook investeringen in nieuwe olie en gas velden.

Shell AVA

21 mei

Resolutie 2:

Goedkeuring van het beloningsrapport over 2023

Tegen

PMT stemt TEGEN deze adviserende resolutie. In het nieuwe beloningsrapport van Shell wordt voorgesteld om vanaf 2024 een component, gericht op het stimuleren van de groei van vloeibaar aardgas (LNG), toe te voegen aan de energietransitie component van de korte en lange termijn bonus. De wijziging getuigd van weinig ambitie en is in lijn is met de aanpassing van de Energie Transitie Strategie 2024, waar PMT ook tegen stemt.

   

Resolutie 22:

Goedkeuring Energie Transitie Strategie 2024

Tegen

PMT stemt TEGEN deze adviserende resolutie, de verantwoordelijkheid voor het bepalen van de strategie ligt bij het management en de board. PMT steunt de ambitie van Shell om de scope 3 uitstoot van olieproducten met 15-20% te verlagen. Deze ambitie wordt echter afgezwakt door de groei van vloeibaar gas (LNG) met 20-30% tot 2030. Ook mist de strategie een tussentijdse doelstelling tussen 2030 en 2050, dat maakt de beoordeling van de voortgang van Shell onberekenbaar.

   

Resolutie 23: Aandeelhouders steunen Shell, per adviserende stem, het medium-termijn target voor scope 3 emissies te verbinden met het Klimaatakkoord van Parijs

Voor

PMT stemt VOOR deze resolutie, de verantwoordelijkheid voor het bepalen van de strategie ligt bij het management en de board. De resolutie ingediend door 27 aandeelhouders is in lijn met de doelstelling van PMT om de portefeuille in overeenstemming te brengen met een pad naar het Klimaatakkoord van Parijs. In de nieuwe Energie Transitie Strategie 2024 van Shell heeft het bedrijf ambitie getoond om de scope 3 uitstoot van olieproducten met 15-20% te verlagen per 2030. Deze ambitie wordt echter afgezwakt door de groei van vloeibaar gas (LNG) met 20-30% over dezelfde periode. PMT gelooft niet dat de groei in LNG in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs.