Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Beleggen: trots op onze impact

Als grote belegger zijn we betrokken bij de bedrijven waarin we investeren. Zo kunnen we bedrijven stimuleren om verantwoord(er) te ondernemen. Dit doen we door in gesprek te gaan met bedrijven, te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en waar nodig juridische procedures te starten.

In gesprek met bedrijven

We streven naar verduurzaming en daarmee naar een goed rendement op de lange termijn. Daarom gaan we in gesprek met bedrijven die niet voldoen aan de voorwaarden die wij stellen. Dan gebruiken we onze invloed om het bedrijf te verduurzamen op het gebied van mens, milieu en ondernemingsbestuur.

We meten en beoordelen de voortgang bij bedrijven waar we mee in gesprek zijn. We houden hierbij ook in de gaten in welke mate bedrijven openstaan voor onze inbreng en of ze daar iets mee doen. Wil een bedrijf niet naar ons luisteren, dan kunnen we besluiten onze aandelen te verkopen.

Stemmen tijdens een aandeelhoudersvergadering

We maken gebruik van ons stemrecht bij aandeelhoudersvergaderingen. Daarmee kunnen we invloed uitoefenen op het beleid en bestuur van een onderneming.

Stembeleid: op maat gemaakt
Ons stembeleid is soms strenger dan wat er door lokale overheden wordt geëist. Zo stemmen we bijvoorbeeld tegen als er geen vrouwelijke kandidaten zijn voorgesteld bij benoemingen van een nieuw bestuurslid van een onderneming. Of als we ons zorgen maken over de hoogte van beloningen van bestuurders. Tot slot zetten we ons stemrecht in om bedrijven te bewegen een ambitieus klimaatbeleid te voeren.  

Soms komt het tot een rechtszaak

Helaas komt fraude of misleiding ook voor bij beleggingen. Dit kan financiële schade voor ons als pensioenfonds betekenen. Gelukkig komt dit niet vaak voor maar als het nodig is sluiten we aan bij juridische procedures om zo (een deel van) de opgelopen schade terug te krijgen.

Het resultaat van onze beleggingen

Het liefst hebben we natuurlijk een hogere dekkingsgraad. Daarom is het zo belangrijk dat we de juiste keuzes maken in ons beleggingsbeleid. Bent u benieuwd naar de resultaten van de afgelopen jaren? 

Lees meer

Jaarverslag Verantwoord Beleggen

Hoe we verantwoord beleggen in de praktijk brengen en uit welke onderdelen het beleid bestaat kunt u lezen in ons Verantwoord beleggen jaarverslag 2022 (pdf).