Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn PMT. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

Gerrit Verberne

Kandidaat lijst FNV-CNV

Persoonlijk motto

"Tijdens deze pensioenstelsel transitie heeft het verantwoordingsorgaan een extra belangrijke rol."

Door mijn ondernemingsraadactiviteiten in het verleden is voor mij 'het pensioen' een fascinerend onderwerp geworden. De fascinatie is met name ontstaan door een waardeoverdracht van PME naar PMT, wat ons bedrijf in die tijd heeft doorgemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat ik in 2012 gesolliciteerd heb op een vacature in de deelnemersraad. Als lid van de deelnemersraad heb ik de organisatiewijziging en transitie naar het huidige gekozen verantwoordingsorgaan meegemaakt.

Omdat het pensioenstelsel midden in een van de grootste wijzigingen staat en hierin het verantwoordingsorgaan als afvaardiging van de deelnemers en gepensioneerde een belangrijke rol is toebedeeld, zou ik mijn rol in het verantwoordingsorgaan de komende zittingsperiode graag voortzetten. Mijn stelling is dat in deze transitiefase de belangen van eenieder, of die nu of straks een pensioen uitkering krijgt, voorop moeten blijven staan en het belangrijk is dat eenieder hierin steeds maximaal op de hoogte wordt gehouden. Ik hoop met de kennis die ik heb opgebouwd ook tijdens de komende zittingsperiode opnieuw mijn steentje bij te dragen voor het behoud van een goed pensioen, voor jong en oud.