Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 03 december 2020

Werkgevers PMT voegen VPL-premie toe aan pensioenpremie

Het bestuur van PMT heeft, met instemming van het verantwoordingsorgaan, de premie voor 2021 vastgesteld.

De premie voor het ouderdomspensioen stijgt van 22,2% naar 27,98%. Deze extra premie komt beschikbaar, omdat de 5,78% werkgeverspremie voor de overgangsregeling VPL per 1 januari 2021 vervalt en wordt toegevoegd aan de premie voor het ouderdomspensioen. De hoogte van de premie staat vast tot het einde van de looptijd van de bedrijfstakuitvoeringsovereenkomst (BUO), ultimo 2022. De opbouw gaat iets omlaag, van 1,875% naar 1,815%. Volgend jaar wordt de hoogte van de opbouw tussentijds geëvalueerd.

“Verhoging van de premie en verlaging van de opbouw is altijd een moeilijk besluit. Helaas ontkomen we er niet aan. De lage rente en de lagere verwachte rendementen waar we mee moeten rekenen laten ons geen keus meer, het maakt pensioen duur. Tegelijkertijd is het mooi dat de werknemers niet meer premie hoeven te betalen. De werkgevers nemen de verhoging volledig voor hun rekening”, aldus Jos Brocken, werknemersvoorzitter van PMT.

Premie PMT 2021
Premie: 27,98% van de pensioengrondslag (was 22,2%; VPL 5,78% wordt volledig toegevoegd aan premie)
Opbouw: 1,815% (was 1,875%)
Uitgangspunten:
1,54% verwacht reëel rendement (met inachtneming van 0,1% prudentieafslag)
Franchise: € 14.554
Salarisgrens: € 79.719