Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 03 mei 2022

Wat zijn de wensen en behoeften van werkgevers?

In het eerste kwartaal van 2022 heeft PMT onderzoek gedaan onder werkgevers van verschillende groottes en uit diverse branches. Tijdens individuele interviews zijn onder andere hun wensen en behoeften ten opzichte van onze dienstverlening besproken. We vertellen u graag meer over de uitkomsten.

Werkgevers hebben over het algemeen een positief beeld van PMT
Er is veel vertrouwen in PMT als hét fonds voor de sector Metaal en Techniek. Daarnaast ervaren werkgevers dat PMT er voor hen is wanneer nodig. Ze waarderen vooral het directe persoonlijke contact met het fonds. Ook vindt het merendeel het werkgeversportaal toegankelijk en gebruiksvriendelijk. De bekendheid met overige communicatiemiddelen van PMT (zoals de nieuwsbrief voor werkgevers, webinars en de website van PMT) is vrij laag.

Werkgevers zien een aantal manieren voor PMT om de dienstverlening te verbeteren
Werkgevers zien kansen voor PMT om de dienstverlening te verbeteren, zoals:

  • Sommige werkgevers missen ‘een gezicht’ bij PMT en een vast contactpersoon waar zij terecht kunnen met vragen.
  • De wens bestaat om (meer) berichten te ontvangen vanuit het werkgeversportaal. Bijvoorbeeld als wijzigingen zijn verwerkt, als hun werknemers dichterbij hun pensioenleeftijd komen of wanneer actie van de werkgever vereist is. Daarnaast willen grotere werkgevers een automatische koppeling tussen het werkgeversportaal en hun eigen administratiesysteem.
  • Werkgevers zien PMT als de pensioenexpert en willen graag dat PMT hun werknemers zo goed mogelijk informeert en ondersteunt. Of dat PMT werkgevers ondersteunt in de informatievoorziening richting werknemers. Dit kan bijvoorbeeld via bijeenkomsten, webinars of informatiepakketten.

De onderwerpen ‘Beleggingen’ en ‘Verhalen uit de sector’ spreken het meest aan
In het onderzoek zijn ook een aantal onderwerpen voorgelegd aan werk­gevers. PMT overweegt om deze onderwerpen meer aandacht te geven in nieuwsbrieven en op de website voor werkgevers. De meeste interesse gaat uit naar de onderwerpen ‘Beleggingen’ (inclusief behaalde rendementen) en ‘Verhalen uit de sector’ (bijvoorbeeld hoe andere bedrijven omgaan met pensioen binnen de organisatie). De informatie moet wel relevant zijn. Dit kan bijvoorbeeld door organisaties van soortgelijke grootte en/of met soortgelijke werkzaamheden aan bod te laten komen.

De komende tijd gaan we met deze inzichten aan de slag. Bijvoorbeeld door te kijken naar hoe wij werkgevers meer kunnen ontzorgen richting werknemers met inhoudelijke en begrijpelijke ondersteuning. Ook laten we de thema’s ‘Beleggingen’ en ‘Verhalen uit de sector’ vaker terugkomen in onze communicatie. Zo komen we samen vooruit!