Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 26 april 2022

Uitspraak rechtszaak indexatie

Vandaag (26 april 2022) heeft de rechter PMT in het gelijk gesteld in een zaak die tegen haar was aangespannen door een aantal pensioengerechtigden van PMT. De eisers stelden dat PMT in strijd handelt met het Europees Recht door jarenlang niet te indexeren en wilden dat PMT het gemis aan indexatie compenseerde. PMT heeft zich echter te houden aan wet- en regelgeving, zo oordeelde ook de rechter.

PMT had deze uitspraak verwacht, maar stond in de belangstelling vanwege de mogelijke verstrekkende gevolgen indien de eisers gelijk hadden gekregen. PMT wil graag de opgebouwde rechten en ingegane pensioenen indexeren, maar kan dat pas doen als de wettelijke kaders dat toestaan.

Lees meer over de dekkingsgraad en wanneer we kunnen indexeren.