Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 09 maart 2023

Statement na publicatie van het rapport van Both Ends

Actiegroepen Both Ends en Groen Pensioen publiceerden op 9 maart 2023 een rapport met de conclusie dat de meeste Nederlandse pensioenfondsen niet consequent voor strengere klimaatdoelen stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Een van die pensioenfondsen betreft volgens het rapport PMT. Wij kunnen ons niet vinden in deze conclusie vanwege het volgende:

Niet alle stemmen zijn meegenomen
Een aantal stemmen van PMT voor klimaatresoluties op aandeelhoudersvergaderingen is niet meegenomen. PMT heeft dit voor de publicatie van het rapport aan Both Ends. Both Ends bevestigde dit in een email maar zei dit vlak voor de publicatie van hun rapport niet meer te kunnen wijzigen. Wel sprak Both Ends over een mogelijke rectificatie naderhand.

Wanneer deze stemmen van PMT wel worden meegenomen, blijkt dat PMT in 77% van de door Both Ends onderzochte klimaatresoluties voor heeft gestemd, in plaats van de 71% in het rapport. Both Ends heeft gebruik gemaakt van een externe bron, die niet up to date is. Het zou dus kunnen dat er nog meer resoluties niet zijn meegenomen, waardoor het percentage nog hoger kan uitvallen.

Wat vinden wij? 
Voor de overige 23% geldt dat wij anders aankijken tegen wat Both Ends onderschrijft als ‘voor’ het klimaat en wat überhaupt wettelijk mogelijk is. Zo vinden wij dat:

  • Een aantal klimaatresoluties te gedetailleerd zijn en schrijven een bedrijf een strategie voor. Dat is volgens de wet niet aan een aandeelhouder en ook niet conform onze visie op good governance.
  • Een aantal klimaatresoluties pakken niet per se goed uit voor het klimaat.

Naast bovenstaande druist de conclusie in tegen PMT’s klimaatbeleid waarin staat dat PMT zijn invloed als aandeelhouder wil gebruiken, inclusief stemrecht, om bedrijven te bewegen naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering.

Wij kunnen ons niet vinden in de conclusie van het rapport
Alles overwegende en overziende kan PMT zich niet vinden in de conclusie dat het niet consequent zijn stemrecht gebruikt ten behoeve van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs PMT heeft bovendien zelf klimaatresoluties ingediend bij bedrijven en hiervoor ook actief steun gezocht bij andere grote beleggers.

Uitgebreider onderzoek: ‘Do institutional investors vote responsibly’ 
Graag wijzen we op een uitgebreider onderzoek ‘Do institutional investors vote responsibly’ van Tilburg University uit 2021 waarin onderzocht is in hoeverre internationale beleggers hun stemrecht gebruiken voor maatschappelijke doelen (ESG). PMT (als ‘asset owner’) en haar vermogensbeheerder MN (als ‘asset manager’) staan in hun categorie bovenaan de lijsten.

Meer informatie over ons beleggingsbeleid?
- Wij gaan in gesprek
- Verantwoord Beleggen Beleid 2023