Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij gaan in gesprek

Als grote belegger zijn we betrokken bij de bedrijven waarin we investeren. Zo kunnen we bedrijven stimuleren om verantwoord te ondernemen. Wij kijken naar de prestaties van ondernemingen op het gebied van mens, milieu en maatschappij (ESG). Wij kunnen ook invloed uitoefenen op bedrijven waarin we beleggen, door middel van het voeren van een dialoog, het uitoefenen van stemrecht, en het inzetten van juridische procedures. Hiermee geven we een concrete invulling aan onze rol als actief aandeelhouder.

In gesprek over de energietransitie

PMT is als aandeelhouder in gesprek met alle beursgenoteerde bedrijven in de olie- en gassector en de nutsbedrijven die nog geen uitfaseringsplan hebben voor kolen. Dat betreft in zo'n 50 bedrijven in de aandelenportefeuille van PMT. PMT werkt toe naar ‘net zero’ uitstoot per 2050, en wil daarmee bijdragen aan het doel om de opwarming van de aarde tot een maximum van 1,5 graden te beperken. PMT vraagt deze bedrijven met hoge urgentie om zich binnen 2 jaar ook te verbinden aan dit doel en bijhorende reductiedoelstellingen en actieplannen op te stellen, en daarover te rapporteren. In 2022 en 2023 wordt de voortgang geëvalueerd. Als een bedrijf niet of te traag actie onderneemt tegen klimaatverandering, vindt PMT het te risicovol om hierin te blijven beleggen. PMT zal besluiten om uit het bedrijf te stappen, als er op korte termijn te weinig ambitie wordt getoond.

Voortgang van het dialoogprogramma: na één jaar

PMT wil na de zomer van 2023 alleen nog in de voorlopers van de energietransitie beleggen. Dat zijn de energiebedrijven waarvan PMT denkt dat zij de transitie naar een maximum van 1,5C graden opwarming kunnen vormgeven.

Op 1 oktober 2022 is een eerste stap gezet om deze doelstelling te bereiken: 19 fossiele energiebedrijven in de portefeuille van PMT zijn uitgesloten. Deze bedrijven hebben geen ‘net zero ambitie’ in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

PMT blijft druk uitoefenen op de overgebleven bedrijven. PMT verwacht dat deze bedrijven voor de zomer van 2023 doelstellingen en actieplannen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs hebben gepubliceerd.  PMT wil alleen de absolute voorlopers in de portefeuille overhouden.

Om dit te bereiken is PMT actief in nationale en internationale engagement samenwerkingsverbanden, zoals Climate Action 100+ en de Dutch Climate Coalition. PMT scherpt het stembeleid verder aan voor het aandeelhoudersvergaderingenseizoen in 2023, en geeft invulling aan haar klimaatbeleid door de inzet van en steun aan aandeelhoudersresoluties.

19 uitgesloten bedrijven zonder net zero ambitie

Ter waarde van 279 miljoen euro. Dit wordt herbelegd in de hele portefeuille.

Na de zomer van 2023 belegt PMT alleen nog in de voorlopers.

Tijdlijn

2016 – 2021
Engagement met een aantal fossiele energiebedrijven.

December 2021 – heden
Uitbreiding en intensievering van engagement door deze uit te breiden naar  alle fossiele energiebedrijven in de aandelenportefeuille.

December 2021
Brief naar de CEO’s van alle fossiele energiebedrijven met duidelijke en ambitieuze engagement en uitsluitingsdoelstellingen

Aandeelhoudersvergaderingen in 2022
- Tegenstemmen bij herbenoemingen van bestuurders bij bedrijven zonder ‘net zero ambitie’.
- Aandeelhoudersresolutie ingediend bij TotalEnergies waarin PMT vraagt om doelstellingen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Oktober 2022
19 fossiele energiebedrijven zonder net zero ambitie worden uitgesloten

Aandeelhoudersvergaderingen in 2023
Alle beschikbare instrumenten (onder andere - waar mogelijk - stemmen voorafgaand aan een aandeelhoudersvergadering bekendmaken, resoluties indienen en spreken op aandeelhoudersvergaderingen) inzetten om doelstellingen te bereiken

Zomer 2023
Alleen nog beleggen in de absolute voorlopers 

Betrokkenheid bij ondernemingen waarin wij beleggen

Naast een actief aandeelhouder, wil PMT vooral ook een betrokken aandeelhouder zijn. Hoe PMT dit invult is opgenomen in het betrokkenheidsbeleid.

Accepteer de persoonlijke cookies om deze inhoud alsnog te tonen.Hoe oefent PMT invloed uit met beleggen?

In deze video leggen werknemersvoorzitter Jos Brocken en Sophie Kamphuis, adviseur verantwoord beleggen, uit hoe we beleggen. Het is belangrijk dat we dit goed doen. Want de juiste beleggingen leveren een mooi beleggingsrendement op en een goed pensioen voor onze deelnemers. Met de beleggingen van PMT willen wij ook bijdragen een betere wereld. Daarom stellen we wel eisen aan de beleggingen. Wilt u weten welke? Bekijk dan het interview met Jos en Sophie.

In gesprek met bedrijven

Wij geloven dat praten met bedrijven waarin we beleggen vaak meer effect heeft dan onze aandelen verkopen en uit het bedrijf stappen (‘uitsluiten’). Want zolang we aandeelhouder zijn, kunnen we in gesprekken invloed uitoefenen op zowel de wijze waarop bedrijven omgaan met hun mensen en hun omgeving als de manier waarop ze hun bedrijf besturen.

Met het dialoogprogramma, ook wel engagement genoemd, streven we naar verduurzaming en daarmee naar een goed rendement op lange termijn. Zowel wat betreft milieu en sociale aspecten (mens en maatschappij), als goed ondernemingsbestuur. Dit doen wij voor een aantal bedrijven in de door MN beheerde obligatieportefeuille en voor onze aandelen. Door de dialoog aan te gaan, gebruiken we onze invloed om bedrijven aan te zetten tot verbeteringen op duurzaamheid en het beperken of voorkomen van negatieve gevolgen van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Daarbij hoort ook, waar relevant, dat we er bij bedrijven op aandringen herstel en/of verhaal te bieden aan benadeelden.

PMT belegt in honderden bedrijven. We hebben goed nagedacht wanneer we wel of niet een gesprek aangaan. Daarbij kijken we naar de thema’s waarvan onze deelnemers vinden dat ze belangrijk zijn: klimaat, mens & maatschappij en goed ondernemingsbestuur (inclusief beloningsbeleid). Ook is het belangrijk dat we een behoorlijke hoeveelheid aandelen in een bedrijf hebben. Als PMT maar een klein belang heeft in een onderneming, hebben we geen of maar heel weinig invloed en zijn we ook niet effectief. En ten slotte gaan we in gesprek bij ernstige misstanden.

We meten en beoordelen de voortgang bij bedrijven waarmee we in gesprek zijn. We houden hierbij ook in de gaten in welke mate bedrijven openstaan voor onze inbreng en of ze daar iets mee doen. Wil een bedrijf niet naar ons luisteren, kunnen we besluiten onze aandelen in dat bedrijf te verkopen.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Het stemrecht is een van de belangrijkste rechten van aandeelhouders. Daarmee kunnen we invloed uitoefenen op het beleid en bestuur van een onderneming. Ons uitgangspunt is om te stemmen op alle aandeelhoudersvergaderingen van de beursgenoteerde ondernemingen waarin we beleggen.

We hebben een op maat gemaakt stembeleid. Dit stembeleid is soms strenger dan wat er volgens de lokale governance code van een onderneming wordt geëist. Vooral als het gaat om bestuurssamenstelling en beloningsbeleid. PMT stemt bijvoorbeeld tegen als er geen vrouwelijke kandidaten worden voorgesteld bij benoemingen in het bestuur of als wij ons zorgen maken over voorgenomen beloningen.

Door een stem uit te brengen, geven wij een signaal naar een onderneming en kunnen wij positieve veranderingen aanjagen. Met andere woorden, het draagt bij aan een verantwoordelijke bedrijfsvoering van de ondernemingen waarin wij beleggen.

Hoe stemt PMT?

Hoe PMT heeft gestemd op alle aandeelhoudersvergaderingen kunt u vinden door in de stemmonitor te zoeken op bedrijfsnaam of datum van de aandeelhoudersvergadering.

Uitsluitingen

Wij sluiten bedrijven uit als hun activiteiten of een deel daarvan in strijd zijn met internationale verdragen of als zij een te groot risico vormen. Ook kunnen bedrijven om principiële redenen worden uitgesloten, zoals bedrijven uit de wapen-, tabaks-, bont- en adult entertainment-industrie, maar ook  bedrijven die handelen in strijd met het Wapenhandelsverdrag. Een andere reden om bedrijven uit te sluiten is als zij niet open staan voor een dialoog of zich onvoldoende inspannen voor de energietransitie.

 

Juridische procedures

Helaas komt het voor dat bij ondernemingen fraude of misleiding plaatsvindt. Als PMT in die ondernemingen heeft belegd, kunnen we daar mogelijk financiële schade van ondervinden. We sluiten aan bij juridische procedures wanneer dat zinvol is en als we verwachten dat er een financiële vergoeding mogelijk is om zo (een deel van) de schade te kunnen verhalen op de ondernemingen.