Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 20 maart 2023

Reactie op onderzoeksrapport van de Eerlijke Geldwijzer

De onderzoeksresultaten van de Eerlijke Geldwijzer geven aan dat onze klimaatplannen nog te vrijblijvend zijn. Wat ons betreft schiet hun beoordelingsmethode echter op verschillende punten tekort. We leggen graag uit waarom.

Klimaatcommitment ondertekend in 2019
In 2019 heeft PMT samen met zo’n vijftig andere financiële instellingen op vrijwillige basis het Klimaatcommitment ondertekend. De kernafspraken zijn (1) het CO2e-gehalte van de portefeuille te meten en te rapporteren en (2) een actieplan met CO2e-reductiedoelstellingen te ontwikkelen. De Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment (CFSK) monitort de voortgang van het commitment. KPMG heeft op verzoek van de CFSK de actieplannen beoordeeld. In haar beoordeling heeft KPMG gekeken naar de eerdergenoemde afspraken de aanvullende leidraad die door de sector zelf is vastgesteld. Wij zien de beoordeling van KPMG als leidende bron.

Het staat stakeholders zoals de Eerlijke Geldwijzer uiteraard vrij om een beoordeling te maken volgens eigen inzichten. Wat ons betreft schiet hun beoordelingsmethode echter op verschillende punten tekort:

Interpretatie van de data
Ten eerste zijn we het niet eens met de interpretatie en de focus die de Eerlijke Geldwijzer toekent aan de verschillende dimensies (commitment; voetafdruk meting; doelen; reikwijdte; instrumenten). Naar onze mening weerspiegelt een hogere score volgens hun methodologie niet noodzakelijkerwijs een grotere bijdrage aan de beperking van klimaatverandering.

De meeste te behalen punten betreffen het meten van de voetafdruk en het stellen van doelen. Het is echter twijfelachtig hoe nuttig het is om gegevens over de CO2-voetafdruk te publiceren voor zoveel mogelijk beleggingscategorieën. Voor veel investeringen ontbreken nog data en/of is de kwaliteit daarvan (helaas) nog onbetrouwbaar. Als investeerder doen we ons best om een beter beeld te krijgen bij de CO2 uitstoot van de bedrijven waarin we beleggen en andere investeringen, maar we willen alleen data publiceren die voldoende betrouwbaar zijn.

Welke 3 belangrijke instrumenten hebben we als pensioenfonds?
Als pensioenfonds hebben we drie belangrijke instrumenten tot onze beschikking om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering:

De daadwerkelijke impact die we kunnen maken, hangt af van hoe we deze instrumenten inzetten. Het werk dat we doen (met de beperkte capaciteit die we hebben) is dan ook vooral gericht op het maken van de juiste keuzes ten aanzien van de verschillende instrumenten.

In dat opzicht zijn we blij met de relatief hoge score die de Eerlijke Geldwijzer aan ons toekent wat betreft het gebruik van onze instrumenten (7.5 van 10). Dit onderdeel zegt wat ons betreft het meeste over de bijdrage aan de energietransitie. We hadden het logisch gevonden om meer punten toe te kennen aan dit onderdeel, en hier meer diepgang aan toe te kennen. Volgens hun methodiek wordt slechts 12 van de 81 punten toegekend voor de verschillende instrumenten, en wordt grotendeels buiten beschouwing gelaten hoe deze worden toegepast.

Nauwe interpretatie van begrippen
Ten tweede hanteert de Eerlijke Geldwijzer een nogal nauwe interpretatie van begrippen. Bijvoorbeeld: ondanks dat de overstap van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie integraal onderdeel uitmaakt van onze sectorreductiedoelstellingen, worden er geen punten toegekend omdat we dit niet een ‘uitfaseringsplan’ noemen.

Onderzoeksresultaten alleen op basis van klimaatactieplannen
Tot slot merken we op dat de Eerlijke Pensioenwijzer alléén de Klimaatactieplannen heeft beoordeeld. Informatie die op andere delen van de website wordt verstrekt, of in de jaarverslagen wordt toegelicht is grotendeels buiten beschouwing gelaten.