Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 25 januari 2024

PMT ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet

PMT sluit het jaar 2023 af met een dekkingsgraad van 105,5%. De daling ten opzichte van het derde kwartaal 2023 (114,3%) wordt mede veroorzaakt door de verwerking van de gegeven indexatie van 3,2%, en de scherpe daling van de rente. Het behaalde rendement van 8,4% op jaarbasis heeft geholpen om het verlies in de dekkingsgraad te beperken.

Eunice Bronswijk, voorzitter namens werknemers: 'We hebben een spannend jaar achter de rug met onzekerheden voor onze deelnemers en gepensioneerden én voor PMT. Het was de vraag hoe de behandeling van de Wet toekomst pensioenen zou verlopen en of er nogmaals indexatie in zicht zou komen. Verhoging van de pensioenen was en is heel hard nodig. En dat is gelukt! Door versoepelde wetgeving hebben we in december 2023 weer kunnen besluiten de pensioenen met 3,2% te verhogen. In het laatste anderhalf jaar was er al sprake van indexatie van 1,29% per 1 oktober 2022 en van 4,2% per 1 januari 2023.'

Terry Troost, voorzitter namens werkgevers: 'Het blijft nog spannend maar ik zie de toekomst van ons pensioenstelsel met vertrouwen tegemoet. Het kan niet zo zijn dat we na al die jaren het resultaat, de Wet toekomst pensioenen (Wtp), in de prullenbak gooien. Er is ook geen weg terug. We hebben eindelijk een regeling, gebaseerd op de Wtp afgesproken met sociale partners. We hebben onze werkgevers en deelnemers meegenomen in de ontwikkelingen en komende veranderingen, en er wordt hard gewerkt aan de ICT ter voorbereiding op de invoering van de wet. Wat mij betreft houden we onze koers richting 2026 vast.'

 

Belangrijkste kerncijfers vierde kwartaal 2023

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2023 109,8%.
  • Actuele dekkingsgraad per 31 december 2023 105,5%
  • Positief rendement op de matchingportefeuille: 21,7%
  • Positief rendement op de returnportefeuille: 4,5%
  • Vermogen toegenomen met ca. € 8,6 miljard tot € 82,8 miljard
  • Pensioenverplichtingen afgelopen kwartaal met ca. € 13,5 miljard gestegen tot € 78,4 miljard
  • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2023: 11,2%
  • Beleggingsrendement 2023: 8,4%

 

Toelichting kerncijfers vierde kwartaal 2023

In het vierde kwartaal van 2023 is de dekkingsgraad gedaald van 114,3% naar 105,5%. Dit komt hoofdzakelijk door de gedaalde rente en de indexatie van 3,2% in het tweede kwartaal van 2024. De indexatie is al verwerkt in de verplichtingen. Door de indexatie en de gedaalde rente zijn de verplichtingen in het vierde kwartaal gestegen van € 64,9 naar € 78,4 miljard. Ondanks het hoge rendement in Q4 van 11,2%, is hierdoor de dekkingsgraad gedaald. Het totale jaarrendement van de beleggingen voor 2023 komt uit op 8,4%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 109,3% naar 109,8%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken.

Het totale vermogen van het fonds nam in het vierde kwartaal van 2023 toe van € 74,2 miljard tot € 82,8 miljard. Door de gedaalde rente behaalde de matchingportefeuille een positief rendement van 21,7%. De risicodragende returnportefeuille behaalde een rendement van 4,5%. Hierbij kende onroerend goed met een rendement van 1,7% het laagste rendement. Aandelen behaalden een rendement van 4,8% en hoogrentende waarden een rendement van 5,7%.

Kerncijfers vierde kwartaal 2023