Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 07 januari 2021

PMT verkoopt belang in ExxonMobil: onvoldoende voortgang in klimaattransitie

PMT belegt niet meer in olie- en gasbedrijf ExxonMobil. De aandelen en bedrijfsobligaties zijn inmiddels verkocht. Na een intensieve dialoog met het ExxonMobil hebben PMT en MN geconcludeerd dat de strategie van ExxonMobil niet in lijn is met wat er nodig is om de doelstellingen van het Parijsakkoord te halen. De gesprekken die zijn gevoerd hebben geen vertrouwen gegeven dat ExxonMobil in de toekomst zijn strategie gaat aanpassen. Het bedrijf heeft onder meer aangeven geen reductiedoelstellingen voor hun CO2-uitstoot op te willen stellen voor de middellange en lange termijn. Dit heeft PMT doen besluiten de belangen in ExxonMobil te verkopen.

Sinds 2017 in gesprek
PMT sprak al sinds 2017 met ExxonMobil over de klimaatstrategie van het bedrijf. Het bedrijf heeft aangegeven, ondanks een daartoe ingediende aandeelhoudersresolutie, geen reductiedoelstellingen voor de lange termijn op te stellen om de eigen uitstoot (scope 1) en de indirecte uitstoot (scope 2) te verminderen. Andere punten van zorg van PMT zijn dat ExxonMobil onvoldoende inzicht heeft in klimaatrisico’s en het bestuur te weinig betrokken is bij het onderwerp. Ook rapporteert ExxonMobil onvoldoende over klimaatrisico’s, waardoor het voor PMT lastig is om te begrijpen waar het bedrijf staat in de energietransitie.

Dialoogbeleid PMT
De dialoog met ExxonMobil is een voorbeeld van de manier waarop PMT de rol van actieve aandeelhouder invult. Als actief aandeelhouder kunnen we invloed uitoefenen op de strategie van een onderneming, onder meer door het gesprek met een onderneming aan te gaan. Al die gesprekken samen noemen we het dialoogprogramma. PMT richt zich daarbij op de onderwerpen waarbij we de meeste risico’s zien én die voor de deelnemers van PMT van belang zijn: Goed ondernemingsbestuur, Klimaat en Sociaal. Binnen deze thema’s bepaalt PMT wat de grootste risico’s zijn, worden er (sector)analyses gedaan en worden de belangrijkste thema’s gekozen waarover PMT de dialoog wil aangaan. Daarna kiest PMT met welke ondernemingen moet worden gesproken. Uitvoeringsorganisatie MN voert namens PMT de dialoog met deze ondernemingen.

Als een dialoog leidt tot onvoldoende resultaat, kan in het uiterste geval besloten worden om tot desinvestering over te gaan. Daarbij wordt ook een zorgvuldige afweging gemaakt over de mogelijke impact op betrokken belanghebbenden, zoals werknemers binnen een organisatie. Als we uit een bedrijf stappen, kunnen we ook niets meer bij die onderneming veranderen. Dat is de laatste stap die we nemen.