Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 05 december 2023

PMT verhoogt pensioenen met 3,2%

Het bestuur van PMT heeft op dinsdag 5 december besloten de pensioenen van zijn (ex)deelnemers en gepensioneerden te verhogen met 3,2%. De indexatie wordt in het tweede kwartaal van 2024 doorgevoerd. Voor de gepensioneerden betekent dit een verhoging van het pensioen en voor de niet ingegane pensioenen betekent het een verhoging van de aanspraken die zijn opgebouwd over alle voorgaande jaren tot die datum. Voor het nemen van dit besluit is gekeken naar de prijsindex over de periode juli 2022 tot juli 2023. De inflatie over die periode is 3,26%. In het laatste anderhalf jaar was er al sprake van indexatie van 1,29% per 1 oktober 2022 en van 4,2% per 1 januari 2023.

Eunice Bronswijk, werknemersvoorzitter PMT: 'Het besluit om te indexeren met 3,2% is weloverwogen en verantwoord genomen. We vinden het belangrijk dat onze deelnemers en gepensioneerden zoveel mogelijk worden gecompenseerd op de achteruitgang in hun koopkracht. Dat doen we met deze verhoging waarbij we gebruik maken van de tijdelijke AMvB waardoor we mogen indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%.'

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT: 'We indexeren met 3,2% maar nu indexeren heeft wel invloed op de hoogte van de dekkingsgraad bij de overstap naar het nieuwe stelsel. In het laatste anderhalf jaar was er sprake van indexatie van 1,29% per 1 oktober 2022 en van 4,2% per 1 januari 2023. Met de 3,2% erbij is dat al met al toch meer dan 8,5%.'

Meer weten over de indexatie? Lees ook de veelgestelde vragen.