Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 11 juni 2021

PMT roept wereldleiders op tot grotere klimaatambities

Pensioenfonds PMT en uitvoeringsorganisatie MN hebben de Global Investor verklaring ondertekend, samen met 454 andere investeerders waaronder andere Nederlandse pensioenfondsen, die samen in totaal meer dan 41 biljoen US dollar beheren. De verklaring is eerder deze week naar verschillende wereldleiders gestuurd en op 10 juni gepubliceerd voorafgaand aan de G7-top op 11 t/m 13 juni 2021.

Met de verklaring roepen we regeringen op om in 2021 in actie te komen, door onder andere:

  • doelstellingen voor ‘net zero’ uitstoot vast te stellen voor 2050, met ambitieuze tussentijdse doelstellingen, inclusief stappenplannen voor de decarbonisatie van koolstofintensieve sectoren;
  • binnenlands beleid te richten op het behalen van deze doelstellingen, en private investeringen in emissievrije oplossingen te stimuleren, en voor ambitieuze maatregelen vóór 2030 te zorgen;
  • ervoor te zorgen dat de economische herstelplannen van COVID-19 de transitie naar ‘net zero’ emissies ondersteunen. 

De volledige tekst van de verklaring staat op de website van IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change).

Reductiedoelstellingen

PMT heeft in 2019 samen met meer dan 50 financiële partijen het commitment van de financiële sector aan het Nederlandse Klimaatakkoord getekend. Vorig jaar heeft PMT reductiedoelstellingen voor 2030 geformuleerd. Het fonds hanteert daarvoor een sectorgerichte aanpak, met bijbehorende reductiedoelstellingen per sector.

Meer informatie over onze CO2 reductiedoelstellingen?

Een overzicht van alle verdragen, principes en initiatieven die PMT heeft ondertekend kunt u vinden in dit document