Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 25 januari 2022

PMT roept olie- en gassector op snel actie te ondernemen tegen klimaatverandering

PMT breidt zijn engagementprogramma uit en gaat als aandeelhouder in gesprek met alle 44 beursgenoteerde bedrijven in de olie- en gassector die het in de portefeuille heeft. Ook wordt contact gezocht met de 8 nutsbedrijven in de aandelenportefeuille die nog geen uitfaseringsplan hebben voor kolen. Middels de aandeelhoudersgesprekken wil PMT de bedrijven ertoe bewegen hun CO2-uitstoot sneller te reduceren. Tegelijkertijd gaat PMT meer investeren in projecten die positief bijdragen aan de energietransitie, wat een impuls zal geven aan duurzame werkgelegenheid in de sector metaal en techniek.

Ommezwaai is cruciaal
Uit het recentste IPCC-rapport van de Verenigde Naties blijkt dat een opwarming van de aarde van boven de 1,5 graden desastreuze gevolgen heeft voor zowel milieu als maatschappij. PMT ziet dat een ommezwaai van fossiele energie naar schone energie cruciaal is voor een duurzame economie. Deze energietransitie vraagt om inspanningen van alle kanten: het bedrijfsleven, de overheid, consumenten en ook van grote beleggers zoals PMT.

‘Net zero’ uitstoot en 1,5 gradenpad
Het pensioenfonds committeert zich daarom aan ‘net zero’ uitstoot per 2050 en een 1,5-gradenpad, en vraagt daarom alle bedrijven uit de olie- en gassector, en de relatieve achterlopers in de nutssector in de aandelenportefeuille om dat op korte termijn ook te doen. Dat betreft in totaal 52 bedrijven. Ook wil PMT dat de nutsbedrijven specifiek toezeggen om energie opgewekt uit kolen af te bouwen tot nul. Binnen een jaar wordt de voortgang geëvalueerd. Als bedrijven niet of te traag actie ondernemen tegen klimaatverandering, vindt PMT het te risicovol om hierin te blijven beleggen. PMT zal besluiten om uit het bedrijf te stappen, als er op korte termijn te weinig ambitie wordt getoond. 

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT
“We voelen de urgentie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daar willen en moeten we ook onze invloed als grote belegger voor aanwenden. Dat doen we niet door een hele sector in één keer te sluiten, maar door heldere en concrete afspraken te maken met bedrijven. Als deze bedrijven dat niet willen, zullen we helaas moeten besluiten uit het bedrijf te stappen. Als een bedrijf wel wil maar niet kan, gaan we het gesprek aan om te kijken wat er wél kan. Het is in ieders belang om de bedrijven erbij te houden die hun best doen.”

Hartwig Liersch, Chief Investment Officer PMT
“Wij geloven dat engagement een toegevoegde waarde heeft en zijn ervan overtuigd dat institutionele beleggers het verschil kunnen maken, zeker als deze zich verenigen in de strijd tegen klimaatverandering. We werken daarom op klimaatgebied ook internationaal samen met andere grote beleggers, zoals in het partnership Climate Action 100+ waar wereldwijd meer dan 600 institutionele investeerders bij zijn aangesloten. Hoe groter de groep aandeelhouders die wil verduurzamen, hoe moeilijker bedrijven om ons heen kunnen.”

Investeren in energietransitie
Naast het uitbreiden en aanscherpen van gesprekken met bedrijven, gaat PMT ook meer investeren in energieprojecten die positief bijdragen aan de energietransitie. Dit biedt kansen voor bedrijven en deelnemers in de sector metaal en techniek. De sector speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van de samenleving en de verwachting is dat dit alleen maar groter wordt. PMT heeft ongeveer 2,5 miljard euro aan beleggingen die bijdragen aan de energietransitie (SDG 7 en 13). Dat geldt voor de aandelen-, bedrijfsobligatie- en beursgenoteerd onroerend goed portefeuilles. PMT heeft momenteel voor 382 miljoen euro aan impactinvesteringen in infrastructuurprojecten die direct bijdragen aan de energietransitie en waarvan de CO2-besparing nauwkeurig worden bijgehouden. Voorbeelden van zulke beleggingen zijn windmolenparken (op land en op zee), zonne-energie, en energieopslag. Op dit moment belegt PMT ongeveer 2,6 miljard euro in de olie- en gassector op een totaal vermogen van ongeveer 100 miljard euro.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT
“Bedrijven uit de metaal-en technieksector zijn cruciaal voor de energietransitie. Er wordt hard gewerkt aan de productie van onder meer warmtepompen, isolatie, zonne-energie en windmolens. Op dit moment zijn we voor de productie van duurzame technieken en materialen echter nog deels afhankelijk van fossiele energie. Als energiebedrijven sneller verduurzamen, zal daarmee ook het energieverbruik van onze sector groener worden. We staan klaar om energiebedrijven bij deze gigantische klus te helpen.”

De mening van deelnemers en werkgevers
PMT is uitgebreid in gesprek gegaan met deelnemers en werkgevers. Beide groepen hebben aangegeven het rendement heel belangrijk te vinden en tegelijkertijd ook te willen investeren in de energietransitie. Uit beleggingsanalyses van PMT blijkt dat het verduurzamen van de portefeuille niet ten koste gaat van het financiële rendement. PMT is ervan overtuigd dat bedrijven die respect hebben voor mens, milieu en maatschappij op de lange termijn juist beter renderen.