Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 12 mei 2023

PMT, PGGM en MN onderzoeken mogelijkheid van gezamenlijk pensioenbedrijf

PMT, PGGM en MN onderzoeken de mogelijkheid van een gezamenlijk pensioenbedrijf. PMT verschuift in die opzet haar mandaat voor de pensioenuitvoering voor ruim 1,4 miljoen deelnemers naar een gezamenlijke organisatie binnen PGGM-pensioenbeheer. De plannen hebben geen gevolg voor de beleggingsmandaten die bij MN Vermogensbeheer zijn neergelegd.

Het plan voor een geïntegreerde pensioenbeheerorganisatie beantwoordt aan de strategische ambities
van beide uitvoeringsorganisaties om schaalvoordelen te behalen voor hun klanten. Dit moet voor de
betrokken pensioenfondsen leiden tot lagere kosten per deelnemer en ruimte voor investeringen in
innovatie ten behoeve van het bedienen van deelnemers en werkgevers.

Gezamenlijke ontwikkeling administratieplatform MAP
Het onderzoek naar een bundeling van pensioenbeheeractiviteiten is het vervolg op de eerder ingezette
gezamenlijke ontwikkeling van een administratieplatform voor het pensioenbeheer. Daarbij wordt het
PGGM-systeem MAP geschikt gemaakt voor de pensioenadministratie van PMT en Bpf Koopvaardij.

De volgende stap is het onderbrengen van de pensioenadministratie van PMT bij PGGMpensioenbeheer.
MN-personeel dat nu het beheer voert over deze administratie zal toetreden tot het geïntegreerde pensioenbeheerbedrijf. Dit zal twee locaties hebben, in Zeist en Den Haag.

Vervolgstappen
Alle betrokken partijen zijn in deze fase in gesprek hoe de samenwerking vanaf 2024 kan worden vorm
gegeven. Hiervoor is een Memorandum of Understanding opgesteld, dat op 8 mei is ondertekend. Dit
moet later dit jaar leiden tot definitieve contractuele afspraken.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT: "Het is een unieke stap dat twee grote uitvoeringsorganisaties
de krachten bundelen voor pensioenuitvoering. Het mandaat voor vermogensbeheer blijft bij MN. Voor
PMT is het van groot belang dat de dienstverlening aan onze deelnemers en werkgevers optimaal is,
zowel in kwaliteit als in kostenbeheersing. We zijn ervan overtuigd dat PMT daar in deze nieuwe situatie
profijt van gaat ervaren. Daarom zijn we enthousiast over deze samenwerking en zien we de toekomst
vol vertrouwen tegemoet."

Frits van Bruggen, CEO van MN: "Deze stap in de samenwerking met PGGM ligt in lijn met de
strategische agenda van MN, die afgelopen najaar is opgesteld. Voor het huidige pensioenbeheer zijn we met elkaar sinds 2021 het MAP-platform aan het bouwen. Nu zetten we samen met PMT de volgende belangrijke stap in de voorbereidingen op de invoering van de WTP. Uiteindelijk zal de samenwerking met PGGM leiden tot schaalvoordeel en kostenbeheersing, en kunnen we onze deelnemers en werkgevers straks nog beter bedienen."

Edwin Velzel, CEO van PGGM: "PGGM ligt goed op schema om het nieuwe pensioencontract voor onze
bestaande klanten in 2026 in te voeren. De vergrote slagkracht van de combinatie met MN versterkt
onze ambitie om een leidende partij te zijn in excellente klantbediening in het Nederlandse
pensioenlandschap. Dit is voor ons dan ook een grote strategische stap. Met het bieden van een
toekomstvaste oplossing voor PMT, naast onze bestaande dienstverlening aan PFZW, Bpf Schilders en
Stipp, positioneren we ons als een belangrijke speler op de Nederlandse markt voor pensioenbeheer,
waarbij PGGM meer dan vijf miljoen pensioenen zal gaan administreren."