Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 12 juli 2022

PMT maakt zich sterk voor het behoud van biodiversiteit

Kennisuitwisseling
PMT is samen met PME en uitvoerder MN lid geworden van het internationale samenwerkingsverband Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF). Binnen PBAF ontwikkelen financiële instellingen een gezamenlijke methodiek om de impact van hun beleggingen op biodiversiteit te meten en te rapporteren. Biodiversiteit wordt gedefinieerd als de variatie aan leven en aan ecosystemen.

Wereldwijd neemt de biodiversiteit snel af. Dat heeft niet alleen een negatieve invloed op de natuur, maar heeft ook gevolgen voor onze toekomstige welvaart. De natuur speelt een cruciale rol in het verstrekken van onder meer voedsel, energie, medicijnen en natuurlijke grondstoffen. Veel economische sectoren zijn dan ook afhankelijk van de variatie aan planten en dieren. Een voorbeeld is bestuiving van voedselgewassen: wanneer bijen verdwijnen, kan dit tot problemen leiden in de landbouw. 

PMT heeft investeringen in verschillende sectoren waar biodiversiteit een rol speelt, en vindt het daarom belangrijk om de risico’s van biodiversiteitsverlies in beeld te brengen en waar mogelijk te sturen op biodiversiteitsherstel. Door zich aan te sluiten bij PBAF hoopt PMT te kunnen leren van andere financiële instellingen, en kennis uit te wisselen.

In gesprek met bedrijven aan de hand van satellietbeelden
Het meten van impact op biodiversiteit staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar PMT vindt het belangrijk om nu al actie te ondernemen richting de bedrijven die sterk afhankelijk zijn van biodiversiteit en/of zelf een grote impact hebben op biodiversiteit via hun bedrijfsactiviteiten. PMT, PME en MN zijn daarom samen met een aantal andere investeerders in gesprek (‘engagement’) met een vijftal bedrijven over het voorkomen van ontbossing in hun toeleveringsketens. Hierbij maakt de groep gebruik van satellietbeelden, die actuele informatie over wereldwijde ontbossing opleveren.

Op de website is meer informatie te vinden over de voortgang van deze gesprekken.