Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 15 november 2022

PMT indexeert de pensioenen met 4,2%

Het bestuur van PMT heeft vandaag besloten de pensioenen van zijn deelnemers en gepensioneerden te verhogen met 4,2%. De indexatie wordt per 1 januari 2023 doorgevoerd. Voor de gepensioneerden betekent dit een verhoging van de pensioenuitkering en voor de niet ingegane pensioenen betekent het een verhoging van de aanspraken die zijn opgebouwd over alle voorgaande jaren tot en met december 2022. In oktober 2022 indexeerde PMT al 1,29%.

PMT indexeert met ingang van 1 januari 2023 de pensioenen voor zijn (ex)deelnemers en gepensioneerden met 4,2%. Dit komt boven op de indexatie die per 1 oktober 2022 is doorgevoerd. Voor het besluit over de verhoging per 1 januari 2023 is gekeken naar de referteperiode 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. De inflatie over die periode is 12,4%.

Jos Brocken: “Het besluit om te indexeren met 4,2% is weloverwogen genomen. Na jaren zonder indexatie is bij de huidige inflatie de nood onder gepensioneerden erg hoog. We beseffen heel goed dat we met ons indexatiebesluit de kans op een toekomstige verlaging vergroten maar we hebben jaren gezocht naar wegen om de pensioenuitkeringen eerder te verhogen. Nu het eindelijk kan, doen we het ook!”

Terry Troost: ”De hoge inflatie is een uitzonderlijke situatie. Op basis van onze dekkingsgraad van 111,2% is een volledige indexatie niet mogelijk maar we hebben met enige prudentie gedaan wat we kunnen.”

Een voorbeeld van de pensioenverhoging
PMT heeft ruim 240.000 gepensioneerden die vanaf januari 2023 de pensioenuitkering zien stijgen. Vanaf januari krijgen zij 4,2% verhoging. Bij een pensioen van €700 per maand betekent dat een structurele verhoging van ongeveer €30 per maand. Actieve deelnemers die nog pensioen opbouwen (420.000) en de gewezen deelnemers (700.000) zien per 1 januari op Mijn PMT dat hun opgebouwd pensioen (naar de stand per 1 januari) is verhoogd met 4,2%.

Hoe komt het percentage van 4,2% tot stand
Bij het vaststellen van de hoogte van mogelijke indexatie kijkt PMT naar de prijsstijging in de periode juli-juli van het voorgaande jaar. Dit gebeurt op basis van de consumentenprijsindex van het CBS. De prijsstijging in deze periode (1 juli 2021 tot 1 juli 2022) ligt op 12,4%.

PMT heeft als strategische ambitie ‘een goed pensioen’ en streeft hierbij naar zekerheid en stabiliteit in de uitkeringen en opbouw en naar waardevastheid. Om dit te bereiken geeft PMT uitvoering aan een collectieve, verplichtgestelde regeling waarin we risico’s met elkaar delen. PMT doet dit zonder winstoogmerk.