Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 28 oktober 2020

PMT 5e plaats in VBDO-benchmark verantwoord beleggen

PMT heeft, net als vorig jaar, de vijfde plaats behaald in de VBDO benchmark verantwoord beleggen. Daarmee behoort PMT tot de pensioenfondsen met het beste verantwoord beleggen beleid van Nederland. De gemiddelde score van pensioenfondsen in het VBDO-onderzoek is gedaald. Ook PMT scoorde lager dan voorgaande jaren. De daling komt niet als een verrassing. De VBDO scherpte dit jaar de vraagstelling van het onderzoek aan.

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) beoordeelt jaarlijks de prestaties van Nederlandse pensioenfondsen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Het onderzoek van VBDO gaat in op onderwerpen als beleggingsbeleid, implementatie van het beleid, governance en toerekenbaarheid (‘accountability’). De score van PMT daalde van 4,2 punten in 2019 naar 3,4 in 2020 en daarmee van 4 naar 2 sterren. Maximaal zijn 5 punten / sterren haalbaar. PMT scoorde het beste op het onderdeel toerekenbaarheid.

Rendement voorop

PMT heeft een goed doordacht verantwoord beleggen beleid dat continu in ontwikkeling is. Daarbij staat het behalen van financieel rendement voorop. De belangrijkste doelstelling is om de pensioenen nu en in de toekomst aan de deelnemers te kunnen uitkeren. PMT gelooft dat financieel rendement samen gaat met verantwoord beleggen: ondernemingen die rekening houden met milieu, mens en maatschappij presteren op lange termijn beter dan ondernemingen die dat niet doen.

Maximale scores in onderzoek PRI 2020

PMT doet ook jaarlijks mee aan het verantwoord beleggen onderzoek van de United Nations Principles for Responsible Investment (PRI). Bij dit onderzoek vullen vermogensbeheerders en pensioenfondsen een gedetailleerde vragenlijst in over het gebruik van duurzame principes in hun beleggingsprocessen. PMT behaalde in 2020 voor het vierde opeenvolgende jaar voor alle onderdelen een A of A+: de hoogst mogelijke scores.

Het volledige VBDO-rapport is hier te downloaden.