Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 29 november 2021

Oproep: het verantwoordingsorgaan zoekt nieuwe leden

De komende jaren verandert er veel in de pensioenwereld met de komst van het nieuwe pensioenstelsel. De verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan komen dan ook op een goed moment. Het verantwoordingsorgaan kijkt continu of de belangen van deelnemers, werkgevers en gepensioneerden goed zijn en worden afgewogen. We hebben ons verantwoordingsorgaan dus hard nodig. Wilt u graag meedenken? Dan kunt u zich kandidaat stellen.

Niet zomaar iets
Lid zijn van het verantwoordingsorgaan is niet zomaar iets. Het vraagt qua interesse en inzet veel van onze leden. Zeker met het nieuwe pensioenstelsel zullen we met elkaar veel zaken bespreken Daarom is het belangrijk dat kandidaten zich realiseren dat lid zijn van het verantwoordingsorgaan een hele mooi maar ook serieuze taak is.

Verkiezingen 2022
Elke 4 jaar zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. In maart 2022 ontvangt onze achterban een verkiezingskrant met alle kandidaten. De kandidaten met de meeste stemmen vormen vervolgens het nieuwe verantwoordingsorgaan van PMT.

Wilt u zich kandidaat stellen?
Dan verwijzen we u graag naar de pagina over de verkiezingen. Hier vindt u bijvoorbeeld ook een profielschets waarin we een aantal voorwaarden noemen die belangrijk zijn als u zich kandidaat wilt stellen.

Meer informatie over de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan